Cẩm nang việc làm

Hãy nói ngắn gọn...

Khi tôi đang tập trung xem lại báo cáo vì sắp đến giờ họp giao ban thì cô nhân viên rón rén bước lại gần thì thào: “Sếp ơi, có điện thoại của chị Mờ…”. Tôi khoát tay: “Nói tôi đi họp rồi”.