Chỉ huy trưởng công trình

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Kim Long

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Cần Thơ
Ngày cập nhật: 01-12-2022

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Xây Dựng Quảng Cáo Kim Ngân

Mức lương: 8 - 15 triệu
Địa điểm: Cần Thơ
Ngày cập nhật: 01-06-2022

Nhân viên quay, dựng video

Công Ty Cổ Phần Đại Thành

Mức lương: 8 - 20 triệu
Địa điểm: Cần Thơ
Ngày cập nhật: 27-04-2022

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Đại Thành

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Cần Thơ
Ngày cập nhật: 27-04-2022

Sales representative - Horeca tại Cần Thơ

HR Strategy

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Cần Thơ
Ngày cập nhật: 09-11-2020

Sales supervisor kênh MT

HR Strategy

Mức lương: 9 - 15 triệu
Địa điểm: Cần Thơ
Ngày cập nhật: 26-10-2020

Sales representative

HR Strategy Limited Company

Mức lương: 8 - 15 triệu
Địa điểm: Cần Thơ
Ngày cập nhật: 16-10-2020

Chuyên viên tư vấn tài chính

AIA Exchange Cần Thơ

Mức lương: 18 - 25 triệu
Địa điểm: Cần Thơ
Ngày cập nhật: 04-09-2019

Trưởng phòng kinh doanh

AIA Exchange Cần Thơ

Mức lương: 25 - 50 triệu
Địa điểm: Cần Thơ
Ngày cập nhật: 26-08-2019

Trợ lý kinh doanh

AIA Exchange Cần Thơ

Mức lương: 4 - 8 triệu
Địa điểm: Cần Thơ
Ngày cập nhật: 26-08-2019

Kế toán tổng hợp

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tam Long Thiên Phú

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Cần Thơ
Ngày cập nhật: 02-01-2019

Giám đốc miền

Tập Đoàn Sơn Đại Nam

Mức lương: 8 - 24 triệu
Địa điểm: Cần Thơ
Ngày cập nhật: 28-12-2018

Nhân viên bán hàng

Công Ty TNHH Thanh Bình Hưng Yên

Mức lương: 3 - 6 triệu
Địa điểm: Cần Thơ
Ngày cập nhật: 24-12-2018

Nhân viên bảo vệ

Đại Học Nam Cần Thơ

Mức lương: 3 - 6 triệu
Địa điểm: Cần Thơ
Ngày cập nhật: 04-12-2018

Quản lý, giám sát công trình xây dựng

Đại Học Nam Cần Thơ

Mức lương: 5 - 10 triệu
Địa điểm: Cần Thơ
Ngày cập nhật: 04-12-2018

Nhân viên sửa chữa điện nước

Đại Học Nam Cần Thơ

Mức lương: 3 - 5 triệu
Địa điểm: Cần Thơ
Ngày cập nhật: 04-12-2018

Giám sát bán hàng

Tập Đoàn Sơn Nước Đại Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Cần Thơ
Ngày cập nhật: 03-12-2018

Nhân viên kinh doanh

Tập Đoàn Sơn Nước Đại Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Cần Thơ
Ngày cập nhật: 03-12-2018

Quản lý khu vực

Tập Đoàn Sơn Nước Đại Nam

Mức lương: 13 - 15 triệu
Địa điểm: Cần Thơ
Ngày cập nhật: 03-12-2018

Giám đốc miền

Tập Đoàn Sơn Nước Đại Nam

Mức lương: 18 - 40 triệu
Địa điểm: Cần Thơ
Ngày cập nhật: 29-11-2018
Ngày cập nhật: 22-11-2018

Sale admin/ Kế toán bán hàng

Công Ty Cổ Phần BVTV Phú Nông

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Cần Thơ
Ngày cập nhật: 22-11-2018

Nhân viên tín dụng tiếp thị

Ngân Hàng Indovina Cần Thơ

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Cần Thơ
Ngày cập nhật: 14-08-2018

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Dây Cáp Điện Vĩnh Thịnh

Mức lương: 9 - 11 triệu
Địa điểm: Cần Thơ
Ngày cập nhật: 30-01-2018

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Dây Cáp Điện Vĩnh Thịnh

Mức lương: 9 - 11 triệu
Địa điểm: Cần Thơ
Ngày cập nhật: 05-01-2018

Trưởng phòng kinh doanh xe

Công Ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Cần Thơ
Ngày cập nhật: 19-12-2017

Phó giám đốc showroom xe

Công Ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Cần Thơ
Ngày cập nhật: 19-12-2017

Công nhân

Công Ty Giấy Lee And Man

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Cần Thơ
Ngày cập nhật: 28-11-2017

Nhân viên

Công Ty Giấy Lee And Man

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Cần Thơ
Ngày cập nhật: 28-11-2017
Ngày cập nhật: 17-11-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG