Nhân viên marketing

Công Ty TNHH Đầu Tư TMDV An Hoàng Gia

Mức lương: 15 - 20 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 30-01-2023

Trưởng nhóm trực page

Công Ty TNHH Đầu Tư TMDV An Hoàng Gia

Mức lương: 12 - 20 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 30-01-2023

Phó giám đốc kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Máy Công Trình Phúc Long

Mức lương: 20 - 40 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 30-01-2023

Kế toán công nợ

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thành Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 16-01-2023

Chuyên viên nhân sự

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thành Nam

Mức lương: 12 - 18 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 16-01-2023

Trưởng phòng hành chính

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoàng Minh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 16-01-2023

Nhân viên kho hàng

Công Ty TNHH TM Và DV Xuất Nhập Khẩu Phong Thư

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 13-01-2023
Ngày cập nhật: 13-01-2023

Trưởng phòng kế toán

Công Ty Cổ Phần Thép Việt Xô

Mức lương: 20 - 25 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 12-01-2023

Chuyên viên truyền thông

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trường Thành Việt Nam

Mức lương: 14 - 18 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 12-01-2023
Ngày cập nhật: 11-01-2023
Ngày cập nhật: 11-01-2023
Ngày cập nhật: 11-01-2023

Kế toán bán hàng

Công Ty TNHH Cơ Điện Và Thương Mại Thanh Hà

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 10-01-2023

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Cơ Điện Và Thương Mại Thanh Hà

Mức lương: 12 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 10-01-2023

Nhân viên hành chính tổng hợp

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thành Nam

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-01-2023
Ngày cập nhật: 09-01-2023
Ngày cập nhật: 06-01-2023
Ngày cập nhật: 05-01-2023

Nhân viên video editor

Tập Đoàn Đức Trung

Mức lương: 12 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 05-01-2023

Chuyên viên trade marketing

Tập Đoàn Đức Trung

Mức lương: 12 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 04-01-2023

Trưởng phòng thương mại điện tử

Tập Đoàn Đức Trung

Mức lương: 25 - 40 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 04-01-2023

Kế toán trưởng

Công Ty TNHH TMDV Và Xuất Nhập Khẩu Việt Anh

Mức lương: 25 - 35 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 04-01-2023

Giám đốc sản xuất

Công Ty TNHH TMDV Và Xuất Nhập Khẩu Việt Anh

Mức lương: 20 - 30 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 04-01-2023
Ngày cập nhật: 03-01-2023

System engineer

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hoàng Đạo

Mức lương: 20 - 25 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 03-01-2023
Ngày cập nhật: 03-01-2023
Ngày cập nhật: 30-12-2022

Trưởng phòng mua hàng

Công Ty TNHH TMDV Và Xuất Nhập Khẩu Việt Anh

Mức lương: 20 - 25 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 30-12-2022

Nhân viên lễ tân

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thành Nam

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 29-12-2022

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG