Ngày cập nhật: 19-06-2024

Nhân viên kinh doanh thuốc thú y

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Liên Doanh Việt Anh

Mức lương: 10 - 30 triệu
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 04-06-2024
Ngày cập nhật: 04-06-2024

Thợ hàn

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Huỳnh Đức

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 04-06-2024
Ngày cập nhật: 04-06-2024

Nhân viên cơ khí

Công Ty Cổ Phần KTG Electric

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Nhân viên kinh doanh xuất khẩu

Công Ty Cổ Phần Tân Vĩnh Cửu

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 02-04-2024

Trưởng phòng marketing

Công Ty Cổ Phần Tân Vĩnh Cửu

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 02-04-2024

Nhân viên e-commerce

Công Ty TNHH Đồ Gỗ Nghĩa Sơn

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 21-03-2024

Kế toán viên

Công Ty Cổ Phần Tân Vĩnh Cửu

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 04-03-2024

Nhân viên xuất nhập khẩu

Công Ty Cổ Phần Tân Vĩnh Cửu

Mức lương: 10 - 14 triệu
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 04-03-2024

Nhân viên tuyển dụng, đào tạo

Công Ty TNHH Vạn Thành Sài Gòn

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 22-01-2024

Kế toán tổng hợp

Công Ty Cổ Phần Tân Vĩnh Cửu

Mức lương: 14 - 24 triệu
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 22-01-2024

Kế toán trưởng

Công Ty Cổ Phần Tân Vĩnh Cửu

Mức lương: 24 - 35 triệu
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 22-01-2024

Giám đốc kinh doanh gỗ, nội thất

Công Ty Cổ Phần Tân Vĩnh Cửu

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 22-01-2024
Ngày cập nhật: 22-01-2024
Ngày cập nhật: 22-12-2023

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Đồ Gỗ Nghĩa Sơn

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 06-12-2023

Quản đốc xưởng gỗ nội thất xuất khẩu

Công Ty TNHH MTV Mai Hương Phát

Mức lương: 18 - 35 triệu
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 14-11-2023

Nhân viên bán hàng nội thất

Công Ty Cổ Phần Tân Vĩnh Cửu

Mức lương: 8 - 15 triệu
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 24-10-2023

Kế toán tài sản

Công Ty Cổ Phần Tân Vĩnh Cửu

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 24-10-2023

Nhân viên kế toán bán hàng

Công Ty Cổ Phần Tân Vĩnh Cửu

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 24-10-2023
Ngày cập nhật: 24-10-2023

Nhân viên thiết kế đồ gỗ nội thất

Công Ty TNHH MTV Mai Hương Phát

Mức lương: 15 - 20 triệu
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 29-09-2023

Nhân viên kế toán thanh toán kiêm thủ quỹ

Công Ty TNHH MTV Mai Hương Phát

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 29-09-2023
Ngày cập nhật: 09-08-2023

Nhân viên thủ kho

Công Ty Cổ Phần Thép Việt Xô

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 09-08-2023

Kỹ sư điện, cơ khí

Công Ty Cổ Phần Dây Và Cáp Sacom

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 24-04-2023

Nhân viên điều độ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Long Thuận

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 05-04-2023

Nhân viên kế toán kho

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Long Thuận

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 05-04-2023

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG