Ngày cập nhật: 28-04-2017
Ngày cập nhật: 28-04-2017

Nhân viên giao hàng

Công Ty TNHH Thương Mại Tri Tâm

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 28-04-2017

Thực tập nhân sự

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Lam Hải

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 28-04-2017

Nhân viên phụ bếp

Công Ty TNHH Bonsai Cruise

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 28-04-2017

Chuyên viên nghiên cứu thị trường

Chiến Lược Nhân Lực

Mức lương: $450 - $700
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 28-04-2017

Bảo vệ tòa nhà, chung cư, coi kho

Công Ty Cổ Phần Phát Triển An Toàn

Mức lương: 5 - 9 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 28-04-2017

Distribution manager

Kỷ Nguyên Vàng Consultant

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 28-04-2017

Recruitment consultant

Kỷ Nguyên Vàng Consultant

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 28-04-2017

Lao động phổ thông

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 3/2

Mức lương: 4 - 5 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 28-04-2017

Nhân viên điều phối

Công Ty Cổ Phần Foody

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 28-04-2017

Giám sát bán hàng kênh siêu thị

Công Ty TNHH Lotte VN

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 27-04-2017

Kế toán trưởng

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Lam Hải

Mức lương: 15 - 20 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 27-04-2017

Nhân viên đại diện kinh doanh thị trường

Rohto - Mentholatum Vietnam

Mức lương: 6 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 27-04-2017

Nhân viên marketing online

Công Ty CP Đào Tạo Bếp Vàng

Mức lương: 6 - 8 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 27-04-2017

Biên phiên dịch tiếng Anh, hành chính văn phòng

Denco Law Firm

Mức lương: 7 - 9 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 27-04-2017
Ngày cập nhật: 27-04-2017

Trông coi kho/ Bảo vệ tòa nhà, chung cư

Công Ty Cổ Phần Phát Triển An Toàn

Mức lương: 5 - 9 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 27-04-2017
Ngày cập nhật: 27-04-2017

Nhân viên khai thác truyền thông

Công Ty Cổ Phần Itoady

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 26-04-2017

Nhân viên kinh doanh phần mềm

Công Ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm Foso

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 26-04-2017

Quản lý nhân sự

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Lam Hải

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 26-04-2017

Chuyên viên tuyển dụng

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Lam Hải

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 26-04-2017

Đại diện kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Dream Holydays

Mức lương: 6 - 20 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 26-04-2017
Ngày cập nhật: 26-04-2017

Nhân viên an ninh

Công Ty Cổ Phần Phát Triển An Toàn

Mức lương: 5 - 9 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 26-04-2017

Bảo vệ, giữ kho, giữ xe

Công Ty TNHH TMDV An Toàn

Mức lương: 5 - 8 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 26-04-2017

Bảo vệ an ninh nhà hàng, bar

Công Ty TNHH TMDV An Toàn

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 26-04-2017

Nhân viên trực an ninh tòa nhà

Công Ty TNHH TMDV An Toàn

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 26-04-2017

Lập trình viên java

Công Ty Cổ Phần HCOSFACE

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 26-04-2017

ĐỊA ĐIỂM

 • 4273

NGÀNH NGHỀ

 • 959
 • 271
 • 269
 • 231
 • 223
 • 213
 • 168
 • 167
 • 148
 • 135

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG