Chuyên viên pháp chế

Tập Đoàn Kim Tín

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 07-06-2023
Ngày cập nhật: 23-05-2023
Ngày cập nhật: 24-04-2023
Ngày cập nhật: 24-04-2023
Ngày cập nhật: 05-04-2023

Trưởng nhóm nhân sự

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Hoàng Đạt

Mức lương: 15 - 20 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Chuyên viên pháp lý

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Bất Động Sản Hoàng Triều

Mức lương: 12 - 18 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Nhân viên hành chính, nhân sự

Công Ty Cổ Phần Kim Tạo

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Chuyên viên hành chính nhân sự

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Thiên Minh

Mức lương: 12 - 14 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-02-2023

Chuyên viên pháp lý

Công Ty TNHH Đầu Tư Mai Tâm Anh

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-02-2023
Ngày cập nhật: 30-01-2023

Chuyên viên nhân sự

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thành Nam

Mức lương: 12 - 18 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 16-01-2023

Trưởng phòng nhân sự

Công Ty TNHH Bao Bì Nhựa Thái Dương

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 12-01-2023
Ngày cập nhật: 03-01-2023
Ngày cập nhật: 26-12-2022

Chuyên viên pháp lý

Công Ty TNHH Đầu Tư Mai Tâm Anh

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 30-11-2022

Chuyên viên đấu thầu

Công Ty CP Đầu Tư Bất Động Sản Thành Phương

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Bình Phước
Ngày cập nhật: 24-11-2022

Trưởng phòng nhân sự

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hoàng Đạo

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 16-11-2022

Chuyên viên pháp chế

Công Ty Cổ Phần Mạc Tích

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-11-2022

Chuyên viên pháp lý

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoàng Minh

Mức lương: 14 - 18 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 27-10-2022

Trưởng phòng nhân sự

Công Ty CP Đầu Tư Bất Động Sản Thành Phương

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Phước
Ngày cập nhật: 21-10-2022

Chuyên viên tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kinh Doanh Thịnh Phát

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 18-10-2022
Ngày cập nhật: 13-10-2022

Trưởng phòng hành chính, nhân sự

Công Ty TNHH Anh Tin

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 11-10-2022

Nhân viên pháp lý dự án

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Nhật Tiến

Mức lương: 12 - 16 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 03-10-2022
Ngày cập nhật: 30-09-2022

Chuyên viên pháp chế

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Liên Việt

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 30-09-2022

Nhân viên tuyển dụng, đào tạo

Công Ty TNHH Thanh An

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 26-09-2022

Trưởng phòng hành chính nhân sự

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoàng Minh

Mức lương: 20 - 30 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 20-09-2022
Ngày cập nhật: 12-09-2022

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG