Nhân viên kinh doanh

Công Ty Bất Động Sản Hưng Thịnh

Mức lương: 4 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2017

Chuyên viên media

Cty CP Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-03-2017

Nhân viên kinh doanh bất động sản

Công Ty CP Địa Ốc Kim Phát

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 04-03-2017

Market researcher specialist

HR Strategy

Mức lương: 450 - 700 USD
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-03-2017

Trưởng phòng đầu tư

Công Ty CP Bất Động Sản Bảo Long

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 28-02-2017

Trưởng phòng kỹ thuật

Công Ty CP Bất Động Sản Bảo Long

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 28-02-2017

Chuyên viên phân tích đầu tư

Công Ty CP Bất Động Sản Bảo Long

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 28-02-2017

Phó phòng an toàn lao động

Cty CP Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 24-02-2017

Phó ban bàn giao nhà

Cty CP Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 24-02-2017

Nhân viên bàn giao nhà

Cty CP Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 24-02-2017

Trưởng phòng kinh doanh Bất động sản

Công Ty Bất Động Sản Nam Tiến

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 24-02-2017

Nhân viên kinh doanh Bất động sản

Công Ty Bất Động Sản Nam Tiến

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 24-02-2017

Nhân viên kinh doanh

Công Ty CP Xúc Tiến Đầu Tư Phát Triển Việt

Mức lương: 10 - 30 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 23-02-2017
Ngày cập nhật: 23-02-2017

Nhân viên kinh doanh Bất động sản

Công Ty Bất Động Sản Nam Tiến

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 22-02-2017

Nhân viên kinh doanh Bất động sản

Công Ty Cổ Phần Vietfor Land

Mức lương: 3 - 20 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 11-02-2017

Nhân viên marketing online

Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Đông Hưng

Mức lương: 4 - 6 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-02-2017

Nhân viên kinh doanh Bất động sản

Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Đông Hưng

Mức lương: 5 - 6 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-02-2017

Nhân viên kinh doanh Bất động sản

Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Đông Hưng

Mức lương: 5 - 6 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-02-2017
Ngày cập nhật: 07-02-2017

Nhân viên kinh doanh BĐS

Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Đông Hưng

Mức lương: 3 - 6 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 07-02-2017

Nhân viên kinh doanh Bất động sản

Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Đông Hưng

Mức lương: 5 - 6 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 07-02-2017

Nhân viên kinh doanh Bất động sản

Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Đông Hưng

Mức lương: 5 - 6 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-01-2017

Nhân viên kinh doanh BĐS sau Tết

Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Đông Hưng

Mức lương: 5 - 6 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 17-01-2017
Ngày cập nhật: 14-01-2017

Nhân viên sale BĐS

Công Ty Bất Động Sản Nam Tiến

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-01-2017

Nhân viên kinh doanh bất động sản

Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Đông Hưng

Mức lương: 5 - 6 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 12-01-2017

Nhân viên kinh doanh bất động sản

Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Đông Hưng

Mức lương: 5 - 6 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 11-01-2017

Nhân viên kinh doanh bất động sản

Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Đông Hưng

Mức lương: 5 - 6 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 10-01-2017

Nhân viên kinh doanh Bất Động Sản

Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Đông Hưng

Mức lương: 5 - 6 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-01-2017

ĐỊA ĐIỂM

  • 208
  • 34
  • 5
  • 2
  • 2
  • 1

NGÀNH NGHỀ

  • 249

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG