Kế toán thuế

Công Ty TNHH Minh Thành Group

Mức lương: 12 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 23-05-2023
Ngày cập nhật: 23-05-2023
Ngày cập nhật: 24-04-2023

Nhân viên mua hàng tiếng Trung

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Tân Minh

Mức lương: 10 - 30 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 24-04-2023

Nhân viên kế toán chi phí

Tập Đoàn Kim Tín

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 24-04-2023

Kế toán tổng hợp thuế

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thiên Ân

Mức lương: 12 - 18 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 24-04-2023
Ngày cập nhật: 24-04-2023

Thư ký kho

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tân Hùng Cơ

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 24-04-2023

Kế toán nội bộ

Công Ty Cổ Phần Tam Hợp Investment

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 24-04-2023

Kế toán tổng hợp

Công Ty TNHH Bao Bì Giấy Hoàng Vương

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 24-04-2023

Trưởng phòng sản xuất

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm

Mức lương: 20 - 30 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 24-04-2023
Ngày cập nhật: 24-04-2023

Chuyên viên mua hàng

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thành Nam

Mức lương: 12 - 18 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 24-04-2023

Công nhân đóng gói dán tem bánh kẹo

Công Ty Cổ Phần Đinh Gia

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Hà Tây, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái
Ngày cập nhật: 24-04-2023

Công nhân đóng gói sản xuất bánh kẹo

Công Ty Cổ Phần Đinh Gia

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Sơn La, Thanh Hóa, Thái Bình, Thái Nguyên
Ngày cập nhật: 24-04-2023

Nhân viên mua hàng nhập khẩu

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Hoàng Đạt

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 24-04-2023

Nhân viên văn phòng

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Hoàng Đạt

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 24-04-2023

Nhân viên logistics

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Hoàng Đạt

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 24-04-2023

Kế toán thuế

Công Ty TNHH Minh Thành Group

Mức lương: 12 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 24-04-2023

Thợ hàn kết cấu tôn

Công Ty Cổ Phần Trần Gia

Mức lương: 12 - 18 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Huế, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái
Ngày cập nhật: 24-04-2023

Thợ hàn kết cấu sắt

Công Ty Cổ Phần Trần Gia

Mức lương: 12 - 18 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Sơn La, Thanh Hóa, Thái Bình, Thái Nguyên
Ngày cập nhật: 24-04-2023
Ngày cập nhật: 05-04-2023
Ngày cập nhật: 05-04-2023
Ngày cập nhật: 05-04-2023
Ngày cập nhật: 05-04-2023
Ngày cập nhật: 05-04-2023
Ngày cập nhật: 05-04-2023
Ngày cập nhật: 05-04-2023
Ngày cập nhật: 05-04-2023
Ngày cập nhật: 05-04-2023

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG

Việc làm nổi bật