Ngày cập nhật: 19-06-2024

Trưởng phòng kinh doanh quốc tế

Công Ty TNHH Tiến Lợi

Mức lương: 25 - 35 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 19-06-2024

Kỹ sư hiện trường

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hưng Phước

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 19-06-2024

Kỹ sư kinh doanh

Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghiệp Tín Thành

Mức lương: 8 - 20 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-06-2024
Ngày cập nhật: 19-06-2024

Nhân viên seo

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dược Phẩm Hùng Lợi

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-06-2024

Kế toán trưởng

Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Vĩnh Phú

Mức lương: 25 - 35 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-06-2024

Kế toán thanh toán, kho

Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Vĩnh Phú

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-06-2024

Nhân viên kế toán tổng hợp

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Cát Tường

Mức lương: 12 - 16 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-06-2024

Nhân viên kế toán

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Trung Dũng

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 19-06-2024

Giám đốc nhà máy

Công Ty Cổ Phần Nhựa Tiến Đức

Mức lương: 25 - 40 triệu
Địa điểm: Nghệ An
Ngày cập nhật: 19-06-2024

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Nhựa Tiến Đức

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 19-06-2024

Nhân viên kinh doanh quốc tế

Công Ty Cổ Phần Nhựa Tiến Đức

Mức lương: 9 - 20 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 19-06-2024

Chuyên viên kế toán tổng hợp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Nhật Tiến

Mức lương: 15 - 18 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-06-2024

Nhân viên bảo trì

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nhật Tiến

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 19-06-2024
Ngày cập nhật: 19-06-2024

Nhân viên kinh doanh

Công Ty CP Thương Mại Công Nghệ Và Xây Dựng Minh Long

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 19-06-2024

Chuyên viên kinh doanh

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Kiên Dũng

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-06-2024

Trưởng nhóm kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Tân Minh

Mức lương: 15 - 40 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 19-06-2024

Nhân viên kinh doanh kỹ thuật môi trường

Công Ty TNHH Đất Hợp

Mức lương: 8 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-06-2024

Nhân viên media marketing

Công Ty TNHH Đất Hợp

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-06-2024

Nhân viên giao hàng xe tải

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Tuấn Việt

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 19-06-2024
Ngày cập nhật: 19-06-2024

Nhân viên phụ kho kiêm giao hàng

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Tuấn Việt

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Quảng Nam, Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 19-06-2024

Trưởng bộ phận kho

Công Ty Cổ Phần Thép Việt Xô

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 19-06-2024

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Thép Việt Xô

Mức lương: 15 - 30 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-06-2024

Phó quản đốc phân xưởng

Công Ty Cổ Phần Nhựa Tín Kim

Mức lương: 12 - 18 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 19-06-2024
Ngày cập nhật: 17-06-2024

Trưởng phòng marketing

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Số Thiên Quang

Mức lương: 18 - 40 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 11-06-2024

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Số Thiên Quang

Mức lương: 10 - 25 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 11-06-2024

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG