Chuyên viên nhân sự

Công Ty TNHH Nhơn Mỹ

Mức lương: 6 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 20-09-2022
Ngày cập nhật: 16-09-2022
Ngày cập nhật: 16-09-2022

Chuyên viên dự toán

Công Ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Việt An

Mức lương: 12 - 17 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 16-09-2022

Giám sát thi công nội thất

Công Ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Việt An

Mức lương: 12 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 16-09-2022

Nhân viên kỹ thuật

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Tân Minh

Mức lương: 9 - 20 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 16-09-2022

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Thủ Đức

Mức lương: 8 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 16-09-2022

Chuyên viên quản lý dự án cơ điện

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Thủ Đức

Mức lương: 15 - 25 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 16-09-2022

Chuyên viên dự án đấu thầu

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Thủ Đức

Mức lương: 15 - 25 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 16-09-2022
Ngày cập nhật: 14-09-2022
Ngày cập nhật: 14-09-2022

Nhân viên lái xe

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Phúc

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 14-09-2022

Kế toán tổng hợp/ Kế toán trưởng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Phúc

Mức lương: 15 - 20 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 14-09-2022

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Phúc

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 14-09-2022

Chuyên viên kinh doanh quảng cáo

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Việt Ba

Mức lương: 15 - 30 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 14-09-2022

Trưởng phòng sự kiện

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Việt Ba

Mức lương: 20 - 30 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-09-2022

Giám sát bộ phận bảo trì

Công Ty TNHH In 3D Thành Danh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-09-2022

Chỉ huy trưởng công trình

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Khảo Sát Công Trình Thanh Tuấn

Mức lương: 18 - 22 triệu
Địa điểm: Cần Thơ, Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-09-2022

Nhân viên kinh doanh - trình dược viên

Công Ty TNHH Dược Phẩm Thuốc Việt

Mức lương: 10 - 20 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-09-2022

Kế toán viên

Công Ty TNHH Chí Phát

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 13-09-2022

Kế toán trưởng

Công Ty TNHH Chí Phát

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 13-09-2022

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Chí Phát

Mức lương: 15 - 20 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 13-09-2022

Trưởng bộ phận quản lý thiết bị

Công Ty TNHH Bê Tông Và Xây Dựng Minh Đức

Mức lương: 15 - 20 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 12-09-2022
Ngày cập nhật: 12-09-2022
Ngày cập nhật: 12-09-2022

Giám sát kinh doanh

Công Ty Sản Xuất Thương Mại Đầu Tư Nhôm An Lập Phát

Mức lương: 12 - 18 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 12-09-2022
Ngày cập nhật: 12-09-2022

Kế toán tổng hợp

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Thép Nguyễn Minh

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 12-09-2022
Ngày cập nhật: 09-09-2022

Trưởng phòng kinh doanh tổng hợp

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoàng Minh

Mức lương: 20 - 40 triệu
Địa điểm: Bình Định
Ngày cập nhật: 09-09-2022

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG