Nhân viên kế toán kho

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Phước Thạnh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Nhân viên QC

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Phước Thạnh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Nhân viên kỹ thuật

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Phước Thạnh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Nhân viên kỹ thuật điện

Công Ty TNHH Xây Dựng Quảng Cáo Kim Ngân

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Kế toán tổng hợp

Công Ty TNHH Xây Dựng Quảng Cáo Kim Ngân

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Nhân viên kỹ thuật

Công Ty TNHH Xây Dựng Quảng Cáo Kim Ngân

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Nhân viên giám sát dự án

Công Ty Cơ Khí Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Liên Minh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Kế toán tổng hợp

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thương Duy Hưng

Mức lương: 18 - 20 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thương Duy Hưng

Mức lương: 18 - 20 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Kế toán tổng hợp

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Địa Ốc Vạn Xuân

Mức lương: 12 - 19 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-05-2024
Ngày cập nhật: 09-05-2024
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Nhân viên thiết kế đồ họa

Công Ty Cổ Phần Gia Phú

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Trưởng phòng nhân sự

Công Ty Cổ Phần Gia Phú

Mức lương: 20 - 25 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Nhân viên marketing

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng BIC

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Nhân viên trợ lý phòng dự án

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng BIC

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Thủ kho bán thành phẩm

Công Ty Cổ Phần Nhựa Tín Kim

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Nhân viên phân tích dữ liệu

Công Ty Cổ Phần Nhựa Tín Kim

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Phó phòng bảo trì

Công Ty Cổ Phần Nhựa Tín Kim

Mức lương: 15 - 20 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Tuấn Việt

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Quảng Nam
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Huệ Nguyên

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Nhân viên phát triển thị trường

Công Ty TNHH Tiến Lợi

Mức lương: 15 - 30 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Chuyên viên nhân sự

Công Ty TNHH Tiến Lợi

Mức lương: 10 - 14 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-05-2024
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Nhân viên kỹ thuật gầm máy xe

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tín Thăng

Mức lương: 12 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Nhân viên tư vấn

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Tân Minh

Mức lương: 15 - 30 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Sales logistics

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Cẩm Thạch

Mức lương: 10 - 25 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-05-2024
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Long Minh

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Thủ kho

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Đức Hùng

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-05-2024

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG