Nhân viên chăm sóc khách hàng

Công Ty TNHH Thương Mại Minh Khương

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-08-2023

Nhân viên editor video

Công Ty TNHH Thương Mại Minh Khương

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-08-2023

Phó bộ phận kho hàng

Công Ty TNHH Thương Mại Minh Khương

Mức lương: 12 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-08-2023

Nhân viên hành chính, nhân sự

Công Ty TNHH Thương Mại Minh Khương

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-08-2023

Chuyên viên digital marketing

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Minh Nga

Mức lương: 12 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-08-2023

Marketing team leader

Công Ty TNHH Trường Thắng

Mức lương: 15 - 25 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-08-2023

Trợ lý quản lý kinh doanh

Công Ty TNHH Thương Mại Nhơn Mỹ

Mức lương: 4 - 8 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-08-2023

Chuyên viên kinh doanh B2B

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tân Hùng Cơ

Mức lương: 15 - 35 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-08-2023

Kế toán nội bộ

Công Ty TNHH Cơ Điện Và Thương Mại Thanh Hà

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-08-2023
Ngày cập nhật: 09-08-2023

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Môi Trường Toàn Á

Mức lương: 10 - 20 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-08-2023

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoàng Minh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương, Hà Nội, Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-08-2023

Kế toán xây dựng

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoàng Minh

Mức lương: 12 - 18 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-08-2023

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Văn Phòng Phẩm Hồng Hà

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-08-2023

Nhân viên digital marketing, seo

Công Ty Cổ Phần Văn Phòng Phẩm Hồng Hà

Mức lương: 9 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-08-2023

Quản lý thiết kế điện

Công Ty TNHH MTV VEC

Mức lương: 25 - 30 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-08-2023

Kỹ sư MEP

Công Ty TNHH MTV VEC

Mức lương: 12 - 20 triệu
Địa điểm: Hải Dương
Ngày cập nhật: 09-08-2023
Ngày cập nhật: 09-08-2023
Ngày cập nhật: 09-08-2023

Kỹ thuật viên công trình

Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Vĩnh Phú

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Cần Thơ, Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai
Ngày cập nhật: 09-08-2023

Nhân viên bảo trì cơ khí

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thái Anh

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-08-2023

Nhân viên vận hành máy

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Lê Trần

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-08-2023

Kế toán bán hàng

Công Ty TNHH Thiết Kế Chế Tạo Nhật Minh

Mức lương: 25 - 35 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 09-08-2023

Quản lý QA, ISO

Công Ty TNHH Thiết Kế Chế Tạo Nhật Minh

Mức lương: 10 - 25 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 09-08-2023

Nhân viên kỹ thuật

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-08-2023

Nhân viên vận hành máy EDM

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-08-2023

Nhân viên vận hành máy tiện CNC

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-08-2023

Chuyên viên kinh doanh kênh B2B

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Tân Long

Mức lương: 12 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-08-2023

Kế toán kho, giá thành

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Tân Long

Mức lương: 12 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-08-2023

Nhân viên hành chính văn phòng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thiên Ân

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-08-2023

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG