Kiến trúc sư kiểm soát thiết kế

Tổng Công Ty CP Thương Mại Xây Dựng

Mức lương: 15 - 25 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 28-10-2022

Chỉ huy trưởng công trình

Công Ty TNHH Bê Tông Và Xây Dựng Minh Đức

Mức lương: 15 - 20 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên
Ngày cập nhật: 28-10-2022

Nhân viên an toàn lao động

Công Ty TNHH Bê Tông Và Xây Dựng Minh Đức

Mức lương: 15 - 20 triệu
Địa điểm: Hà Nam
Ngày cập nhật: 28-10-2022
Ngày cập nhật: 28-10-2022

Kiến trúc sư

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Trường Hải

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 28-10-2022

Giám sát nội thất

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Trường Hải

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 28-10-2022

Kế toán doanh thu

Công Ty TNHH Minh Khánh Long

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 28-10-2022

Nhân viên phụ xe

Công Ty TNHH MTV DPT

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 27-10-2022

Chuyên viên pháp lý

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoàng Minh

Mức lương: 14 - 18 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 27-10-2022

Chuyên viên quản trị hệ thống

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoàng Minh

Mức lương: 12 - 20 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 27-10-2022
Ngày cập nhật: 27-10-2022
Ngày cập nhật: 27-10-2022

Kỹ sư điện nhẹ

Công Ty Cổ Phần Vĩnh Sơn

Mức lương: 12 - 16 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 27-10-2022

Kế toán trưởng

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoàng Minh

Mức lương: 17 - 25 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 26-10-2022

Kỹ sư điện hạ tầng

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Phú Gia Hòa

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 26-10-2022

Chuyên viên marketing

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Phú Gia Hòa

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 26-10-2022
Ngày cập nhật: 26-10-2022

Thực tập sinh kế toán

Tổng Công Ty CP Thương Mại Xây Dựng

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 26-10-2022

Trưởng phòng marketing

Tổng Công Ty CP Thương Mại Xây Dựng

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 26-10-2022

Kế toán công nợ

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Hoàng Đạt

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 25-10-2022

Nhân viên lễ tân

Công Ty Cổ Phần Dệt May Liên Phương

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-10-2022

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Dệt May Liên Phương

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-10-2022

Kế toán bán hàng

Công Ty TNHH Cơ Điện Và Thương Mại Thanh Hà

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 25-10-2022

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Cơ Điện Và Thương Mại Thanh Hà

Mức lương: 12 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 25-10-2022

Nhân viên nhân sự

Công Ty TNHH Thương Mại Nhơn Mỹ

Mức lương: 6 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-10-2022

Nhân viên digital marketing

Công Ty TNHH Thương Mại An Sinh

Mức lương: 10 - 13 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 25-10-2022

Nhân viên content marketing

Công Ty TNHH Thương Mại An Sinh

Mức lương: 10 - 13 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 25-10-2022

Kế toán thuế

Công Ty TNHH Thương Mại An Sinh

Mức lương: 12 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 24-10-2022

Nhân viên mua hàng

Công Ty TNHH Thương Mại An Sinh

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 24-10-2022

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Thép Ống Đức Việt

Mức lương: 9 - 20 triệu
Địa điểm: Hải Dương
Ngày cập nhật: 24-10-2022

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG