Sales admin

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Guider

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 04-09-2019

Nhân viên bán hàng

Doanh Nghiệp Hoàng Diệu

Mức lương: 5 - 6 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 04-09-2019

Lao động phổ thông, bán hàng

Doanh Nghiệp Thành Đạt

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 04-09-2019

Nữ tư vấn bán hàng

Doanh Nghiệp Thành Đạt

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 04-09-2019

Nữ bán hàng tại đại lý miền Trung

Doanh Nghiệp Thành Đạt

Mức lương: 5 - 6 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 04-09-2019

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Doanh Nghiệp Thành Đạt

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 04-09-2019

Nhân viên bán hàng

Đại Lý Phân Phối Dương Oanh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 04-09-2019
Ngày cập nhật: 04-09-2019

Nhân viên bán hàng

Doanh Nghiệp Thành Nhân

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 04-09-2019

Nhân viên kinh doanh, bán hàng

Doanh Nghiệp Thành Nhân

Mức lương: 5 - 6 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 04-09-2019

Bán hàng, hỗ trợ công việc văn phòng

Doanh Nghiệp Thành Đạt

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 04-09-2019

Nhân viên bán hàng, chăm sóc khách hàng

Doanh Nghiệp Thành Đạt

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 04-09-2019

Nam Nữ bán hàng tại chỗ

Doanh Nghiệp Thành Nhân

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 04-09-2019

Nhân viên kinh doanh, bán hàng

Đại Lý Phân Phối Thiên Phát

Mức lương: 3 - 5 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 04-09-2019

Tư vấn chăm sóc khách hàng

Đại Lý Phân Phối Thiên Phát

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 04-09-2019

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Công Ty TNHH Khang Gia Bình

Mức lương: 5 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 04-09-2019

Nhân viên bán hàng tại chỗ

Đại Lý Phân Phối Dương Oanh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 04-09-2019

Nam Nữ hỗ trợ bán hàng tại chi nhánh

Đại Lý Phân Phối Dương Oanh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 04-09-2019

Nhân viên tư vấn, bán hàng

Đại Lý Phân Phối Bảo An

Mức lương: 6 - 8 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng, Đắk Lắk
Ngày cập nhật: 04-09-2019

Nhân viên kinh doanh

Cơ Sở Kinh Doanh Thảo Nguyên

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 04-09-2019

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Sài Gòn King Land

Mức lương: 20 - 30 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 04-09-2019

Kinh doanh bán hàng

Doanh Nghiệp Thành Nhân

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 04-09-2019

Nữ bán hàng

Doanh Nghiệp Thành Nhân

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 04-09-2019

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Doanh Nghiệp Thành Nhân

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 04-09-2019

Nhân viên hỗ trợ kinh doanh

Doanh Nghiệp Thành Nhân

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 04-09-2019

Nhân viên bán hàng

Doanh Nghiệp Minh Hoàng

Mức lương: 6 - 8 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 04-09-2019

Đối tác kinh doanh

Doanh Nghiệp Minh Hoàng

Mức lương: 7 - 12 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 04-09-2019
Ngày cập nhật: 04-09-2019

Tư vấn và bán hàng tại công ty

Doanh Nghiệp Thành Nhân

Mức lương: 4 - 7 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 04-09-2019

Sinh viên, nội trợ, lao động phổ thông

Doanh Nghiệp Thành Nhân

Mức lương: 5 - 6 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 04-09-2019

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG