Ngày cập nhật: 01-02-2023
Ngày cập nhật: 31-01-2023
Ngày cập nhật: 31-01-2023
Ngày cập nhật: 31-01-2023
Ngày cập nhật: 31-01-2023
Ngày cập nhật: 31-01-2023
Ngày cập nhật: 31-01-2023
Ngày cập nhật: 31-01-2023
Ngày cập nhật: 31-01-2023
Ngày cập nhật: 31-01-2023
Ngày cập nhật: 31-01-2023
Ngày cập nhật: 30-01-2023
Ngày cập nhật: 30-01-2023
Ngày cập nhật: 30-01-2023
Ngày cập nhật: 30-01-2023
Ngày cập nhật: 30-01-2023
Ngày cập nhật: 30-01-2023
Ngày cập nhật: 30-01-2023
Ngày cập nhật: 30-01-2023
Ngày cập nhật: 30-01-2023
Ngày cập nhật: 30-01-2023

Nhân viên admin, kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Phúc

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 30-01-2023

Chuyên viên nhân sự tổng hợp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Phúc

Mức lương: 10 - 16 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 30-01-2023

Nhân viên hành chính tổng hợp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Phúc

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 30-01-2023

Nhân viên marketing

Công Ty TNHH Đầu Tư TMDV An Hoàng Gia

Mức lương: 15 - 20 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 30-01-2023

Trưởng nhóm trực page

Công Ty TNHH Đầu Tư TMDV An Hoàng Gia

Mức lương: 12 - 20 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 30-01-2023
Ngày cập nhật: 30-01-2023

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Máy Công Trình Phúc Long

Mức lương: 9 - 20 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 30-01-2023

Phó giám đốc kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Máy Công Trình Phúc Long

Mức lương: 20 - 40 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 30-01-2023

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG