Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Á

Mức lương: 15 - 20 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 16-07-2024
Ngày cập nhật: 16-07-2024

Nhân viên QA/QC, QS

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hà Tiên

Mức lương: 12 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 16-07-2024

Kỹ sư cơ điện

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hà Tiên

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 16-07-2024

Nhân viên mua hàng

Công Ty TNHH MTV Kỹ Thuật Tú Lộc

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 16-07-2024

Trưởng ca sản xuất

Công Ty TNHH MTV Kỹ Thuật Tú Lộc

Mức lương: 14 - 20 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 16-07-2024

Nhân viên gia công

Công Ty TNHH MTV Kỹ Thuật Tú Lộc

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 16-07-2024

Trưởng phòng kinh doanh bất động sản

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Địa Ốc Vạn Xuân

Mức lương: 25 - 50 triệu
Địa điểm: Bình Dương, Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 16-07-2024

Nhân viên marketing sản phẩm

Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Đức Tín

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 16-07-2024
Ngày cập nhật: 16-07-2024

Telesales

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Dịch Vụ Và Thương Mại Quốc An

Mức lương: 7 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 16-07-2024

Kỹ sư shop drawing MEP

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Đức Dương

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 16-07-2024
Ngày cập nhật: 16-07-2024

Kỹ sư QS

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại An Phát Vinh

Mức lương: 18 - 22 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Phú Thọ, Tuyên Quang
Ngày cập nhật: 16-07-2024

Nhân viên vẽ autocad

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Hà Tâm

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 16-07-2024

Nhân viên tư vấn

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Hà Tâm

Mức lương: 10 - 20 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 16-07-2024

Nhân viên kho hàng

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ TPC

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 16-07-2024

Nhân viên thiết kế cơ khí

Công Ty Cổ Phần Hà Yến

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hưng Yên
Ngày cập nhật: 16-07-2024

Nhân viên an toàn lao động

Công Ty Cổ Phần Hà Yến

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hưng Yên
Ngày cập nhật: 16-07-2024

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Đầu Tư Quốc Tế Tường Ngọc

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 16-07-2024
Ngày cập nhật: 16-07-2024

Kỹ sư kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghiệp Hữu Hồng

Mức lương: 20 - 30 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 16-07-2024

Kế toán trưởng

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoàng Minh

Mức lương: 20 - 30 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 16-07-2024

Chuyên viên content marketing

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoàng Minh

Mức lương: 15 - 25 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 16-07-2024

Thợ tiện

Công Ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Công Nghiệp Tân Thành

Mức lương: 12 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 16-07-2024

Trợ lý dự án kỹ thuật xây dựng

Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Hai Thành

Mức lương: 20 - 25 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 16-07-2024

Chuyên viên pháp lý

Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Hai Thành

Mức lương: 18 - 20 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 16-07-2024
Ngày cập nhật: 16-07-2024

Kế toán công nợ

Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Đức Minh

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 16-07-2024

Nhân viên content marketing

Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Đức Minh

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 16-07-2024

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG