Ngày cập nhật: 05-09-2022

Chỉ huy trưởng công trình

Công Ty TNHH TM XD Chống Thấm Hoàng Chương

Mức lương: 15 - 20 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 05-09-2022

Giám sát công trình

Công Ty TNHH TM XD Chống Thấm Hoàng Chương

Mức lương: 8 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 05-09-2022
Ngày cập nhật: 05-09-2022
Ngày cập nhật: 05-09-2022
Ngày cập nhật: 31-08-2022

Nhân viên mua hàng

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bảo Tiên

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 30-08-2022

Trưởng nhóm kỹ sư cơ khí

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bảo Tiên

Mức lương: 12 - 15 triệu
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 30-08-2022

Nhân viên kế toán

Công Ty Cổ Phần Thép Việt Xô Hà Nội

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 30-08-2022

Nhân viên kỹ thuật vận hành máy

Công Ty Cổ Phần Thép Việt Xô Hà Nội

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 30-08-2022

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Thép Việt Xô Hà Nội

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội, Vĩnh Phúc
Ngày cập nhật: 30-08-2022
Ngày cập nhật: 30-08-2022
Ngày cập nhật: 30-08-2022
Ngày cập nhật: 29-08-2022

Thư ký công trường

Công Ty TNHH Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp Nam Việt

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 29-08-2022

Kế toán viên

Công Ty TNHH Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp Nam Việt

Mức lương: 12 - 18 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 29-08-2022

Giám sát thi công

Công Ty TNHH Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp Nam Việt

Mức lương: 10 - 20 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 29-08-2022

Kế toán kiêm hành chính văn phòng

Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Vạn Hưng

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 29-08-2022

Thực tập sinh marketing chuyên video

Công Ty TNHH Nhơn Mỹ

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 29-08-2022

Nhân viên digital marketing

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Lido

Mức lương: 15 - 20 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 26-08-2022

Kế toán tổng hợp

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Đức Hùng

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 26-08-2022

Kỹ sư tự động hóa

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Đức Hùng

Mức lương: 12 - 20 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 26-08-2022
Ngày cập nhật: 26-08-2022

Nhân viên phụ kho

Công Ty TNHH Vũ Minh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 26-08-2022

Chuyên viên marketing

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Công Nghiệp Quang Minh

Mức lương: 7 - 15 triệu
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 26-08-2022
Ngày cập nhật: 26-08-2022

Nhân viên giao hàng

Công Ty TNHH Vũ Minh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-08-2022
Ngày cập nhật: 25-08-2022
Ngày cập nhật: 25-08-2022
Ngày cập nhật: 25-08-2022

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG