Kế toán kiêm hành chính nhân sự

GPO International

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 06-10-2017

Nhân viên thiết kế

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Du Lịch Phú Thọ

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 06-10-2017

Nhân viên sự kiện

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Du Lịch Phú Thọ

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 06-10-2017

Thợ điện

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Du Lịch Phú Thọ

Mức lương: 6 - 8 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 06-10-2017

Thợ hồ/ Thợ sơn

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Du Lịch Phú Thọ

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 06-10-2017

Nhân viên bán sách, tiếp thị sách đến các trường học

Công Ty Cổ Phần Viway

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 06-10-2017
Ngày cập nhật: 06-10-2017

Kiến trúc sư công trình

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Kinh Doanh Nhà Đại Phúc

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 06-10-2017
Ngày cập nhật: 06-10-2017

Thiết kế cảnh quan

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Kinh Doanh Nhà Đại Phúc

Mức lương: 12 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 06-10-2017

Thiết kế kết cấu

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Kinh Doanh Nhà Đại Phúc

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 06-10-2017

Chuyên viên bảo trì M&E

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Kinh Doanh Nhà Đại Phúc

Mức lương: 9 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 06-10-2017

Nhân viên bảo trì xây dựng

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Kinh Doanh Nhà Đại Phúc

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 06-10-2017
Ngày cập nhật: 06-10-2017

Nhân viên kinh doanh online

Công Ty TNHH May Trần Long

Mức lương: 5 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 06-10-2017

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Phần Mềm Bambu

Mức lương: 5 - 20 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 06-10-2017

Lập trình viên android

Soin Media

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 06-10-2017

Nhân viên kinh doanh thiết bị điện

Soin Media

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 06-10-2017

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Công Ty Cổ Phần Clay Việt Nam

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 05-10-2017
Ngày cập nhật: 05-10-2017

Dược sĩ

Bệnh Viện Đại Học Y Dược Shing Mark

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 05-10-2017
Ngày cập nhật: 05-10-2017

Điều dưỡng viên các khoa

Bệnh Viện Đại Học Y Dược Shing Mark

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 05-10-2017

Bác sĩ chuyên khoa

Bệnh Viện Đại Học Y Dược Shing Mark

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 05-10-2017

Nhân viên thu thập thông tin thị trường

Công Ty TNHH Nielsen Vietnam

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 05-10-2017

Nhân viên kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng

Công Ty TNHH Innova Việt Nam

Mức lương: 20 - 30 triệu
Địa điểm: Bà Rịa Vũng Tàu, Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 05-10-2017

Giám đốc kinh doanh

Công Ty TNHH Staz VN

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương, Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 05-10-2017

Công nhân ủi, công nhân may

Công Ty TNHH MTV Tungtex Fashions VN

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 05-10-2017

Giám sát cao cấp IE ngành may - IE senior

Công Ty TNHH MTV Tungtex Fashions VN

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 05-10-2017

Giám sát cao cấp QA ngành may

Công Ty TNHH MTV Tungtex Fashions VN

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 05-10-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG