Nhân viên dự án

Công ty Cổ phần Xây dựng B.S.B

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-01-2018

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Dược Thiết Bị Y Tế ODA Pharma Hà Nội

Mức lương: 7 - 15 triệu
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 19-01-2018

Nhân viên thiết kế đồ họa

Công Ty Cổ Phần Hướng Nghiệp Á Âu

Mức lương: 7 - 9 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-01-2018

Chuyên viên tuyển dụng cao cấp

Công Ty Cổ Phần Hướng Nghiệp Á Âu

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-01-2018

Nhân viên bán hàng siêu thị

Công Ty Cổ Phần Hướng Nghiệp Á Âu

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-01-2018

Nhân viên lễ tân

Công Ty Cổ Phần Hướng Nghiệp Á Âu

Mức lương: 6 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-01-2018

Nhân viên kế toán thanh toán

Công Ty Cổ Phần Hướng Nghiệp Á Âu

Mức lương: 7 - 8 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-01-2018

Nhân viên kỹ thuật quay, dựng video

Công Ty Cổ Phần Hướng Nghiệp Á Âu

Mức lương: 7 - 9 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-01-2018

Nhân viên lễ tân

Công Ty TNHH Cơ Xương Khớp Pacific

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh, Đồng Nai
Ngày cập nhật: 19-01-2018

Kế toán kho

Công Ty TNHH Thương Mại Khải Nguyên

Mức lương: 5 - 6 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 19-01-2018

Nhân viên lái xe tải giao hàng

Công Ty TNHH Thương Mại Khải Nguyên

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 19-01-2018

Kế toán trưởng

Công Ty TNHH Thương Mại Khải Nguyên

Mức lương: 13 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-01-2018

Chuyên viên dịch vụ khách hàng

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-01-2018

Nhân viên tư vấn tài chính cá nhân

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-01-2018
Ngày cập nhật: 18-01-2018
Ngày cập nhật: 18-01-2018

Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh, hành chính

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Hà Tây
Ngày cập nhật: 18-01-2018

Chuyên viên/ Nhân viên/ Cộng tác viên xử lý nợ tín chấp

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank

Mức lương: 9 - 15 triệu
Địa điểm: Bắc Giang, Hà Nội, Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-01-2018
Ngày cập nhật: 18-01-2018

Nhân viên giao nhận

Công Ty Cổ Phần QH Plus

Mức lương: 8 - 9 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-01-2018

Nhân viên khai thác dự án

Công Ty Cổ Phần QH Plus

Mức lương: 7 - 8 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-01-2018

Kỹ sư thiết kế kết cấu thép

Công Ty Cổ Phần QH Plus

Mức lương: 10 - 13 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-01-2018

Nhân viên lao động tiền lương

Công Ty Cổ Phần QH Plus

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-01-2018

Kỹ sư shopdrawing

Công Ty Cổ Phần QH Plus

Mức lương: 8 - 11 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-01-2018

Nhân viên vận hành máy cắt tấm, xả băng

Công Ty Cổ Phần QH Plus

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-01-2018

Kiến trúc sư

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Viễn Đông

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-01-2018

Phụ bếp căn tin

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Viễn Đông

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-01-2018
Ngày cập nhật: 18-01-2018

Kỹ sư điện

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Điện Thành Đạt

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 17-01-2018
Ngày cập nhật: 17-01-2018

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG