Nhân viên kho quỹ

Ngân Hàng Phương Đông - OCB

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-11-2017

Giám đốc tư vấn

Ngân Hàng Phương Đông - OCB

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-11-2017

Trợ lý quan hệ khách hàng RB

Ngân Hàng Phương Đông - OCB

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-11-2017

Giám đốc quan hệ khách hàng

Ngân Hàng Phương Đông - OCB

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-11-2017
Ngày cập nhật: 15-11-2017

Nhân viên kế toán

Gian Hàng Moriitalia

Mức lương: 6 - 8 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 15-11-2017

Giám sát kho

Gian Hàng Moriitalia

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 15-11-2017

Nhân viên helpdesk

Công Ty Cổ Phần Sữa Chuyên Nghiệp Việt Nam - VPMILK

Mức lương: 7 - 9 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-11-2017

Chuyên viên thiết kế

Công Ty Cổ Phần Sữa Chuyên Nghiệp Việt Nam - VPMILK

Mức lương: 15 - 17 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-11-2017
Ngày cập nhật: 15-11-2017

Nhân viên lái xe

Công Ty Cổ Phần Sữa Chuyên Nghiệp Việt Nam - VPMILK

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-11-2017
Ngày cập nhật: 15-11-2017

Social media staff

Công Ty Cổ Phần Sữa Chuyên Nghiệp Việt Nam - VPMILK

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-11-2017

Digital marketing staff

Công Ty Cổ Phần Sữa Chuyên Nghiệp Việt Nam - VPMILK

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-11-2017

Nhân viên chứng từ xuất khẩu

Công Ty Cổ Phần Tôn Đông Á

Mức lương: 7 - 9 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 14-11-2017

Nhân viên giao nhận xuất khẩu

Công Ty Cổ Phần Tôn Đông Á

Mức lương: 7 - 9 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 14-11-2017

Nhân viên IT - helpdesk

Công Ty Cổ Phần Tôn Đông Á

Mức lương: 6 - 8 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 14-11-2017

Nhân viên phát triển thị trường

Công Ty Cổ Phần Tôn Đông Á

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 14-11-2017

Nhân viên tiếp thị

Công Ty Cổ Phần Tôn Đông Á

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 14-11-2017

Nhân viên kinh doanh thuốc thú y

Chi Nhánh Cty CP Đầu Tư Và Phát Triển PharmaHead Việt Nam

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Bình Dương, Bình Phước, Cần Thơ
Ngày cập nhật: 14-11-2017

Admin executive cum receptionist

KMS Technology

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 14-11-2017

Nhân viên kinh doanh tour trực tuyến

Công Ty Du Lịch Fiditour

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 14-11-2017

Nhân viên kinh doanh tour trong nước

Công Ty Du Lịch Fiditour

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Cần Thơ, Hà Nội, Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 14-11-2017

Nhân viên kinh doanh tour nước ngoài

Công Ty Du Lịch Fiditour

Mức lương: 5 - 6 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 14-11-2017

Nhân viên giao dịch - chuyên ngành event

Công Ty Du Lịch Fiditour

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 14-11-2017

Nhân viên kinh doanh tour Mỹ

Công Ty Du Lịch Fiditour

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 14-11-2017

Giám đốc bán hàng

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dược Phẩm Hùng Lợi

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 14-11-2017

Lơ xe, tài xế B2, C lái xe tải giao hàng

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Thiên Long

Mức lương: 14 - 16 triệu
Địa điểm: Bình Dương, Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh, Đồng Nai
Ngày cập nhật: 14-11-2017

Trưởng phòng kho

Công Ty Cổ Phần GreenFeed Việt Nam

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hưng Yên
Ngày cập nhật: 14-11-2017

Trưởng phòng marketing

Công Ty Cổ Phần GreenFeed Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hưng Yên
Ngày cập nhật: 14-11-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG