Nhân viên hành chính nhân sự

Doanh Nghiệp Tư Nhân Việt Phát

Mức lương: 4 - 5 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 29-08-2017
Ngày cập nhật: 29-08-2017
Ngày cập nhật: 29-08-2017
Ngày cập nhật: 28-08-2017

Cộng tác viên viết plugin

Công Ty TNHH Nhơn Mỹ

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 28-08-2017

Nhân viên kinh doanh thuốc thủy sản

Công Ty Liên Doanh TNHH Anova

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 28-08-2017

Nhân viên kinh doanh thuốc thú y

Công Ty Liên Doanh TNHH Anova

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 28-08-2017
Ngày cập nhật: 28-08-2017
Ngày cập nhật: 28-08-2017

Nhân viên sửa chữa xe nâng

Công Ty TNHH Liên Doanh Trường Phát

Mức lương: 6 - 7 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 28-08-2017

Trợ lý kinh doanh

Công Ty TNHH Liên Doanh Trường Phát

Mức lương: 6 - 7 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 28-08-2017

Trưởng phòng tài chính

Trung Tâm Khai Thác Đài Truyền Hình Việt Nam

Mức lương: 20 - 25 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 27-08-2017

Kế toán tổng hợp

Trung Tâm Khai Thác Đài Truyền Hình Việt Nam

Mức lương: 10 - 11 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 27-08-2017

Lao động phổ thông

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỉ

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh, Tây Ninh
Ngày cập nhật: 27-08-2017

Công nhân ngành sợi

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỉ

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh, Tây Ninh
Ngày cập nhật: 27-08-2017

Nhân viên bảo trì điện

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỉ

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh, Tây Ninh
Ngày cập nhật: 27-08-2017

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Điện Tử ASTI Hà Nội

Mức lương: 7 - 11 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 27-08-2017

Nhân viên bán hàng

Công Ty TNHH Thịnh Đức

Mức lương: 2 - 5 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 27-08-2017

Bếp trưởng nhà hàng

Công Ty TNHH Kamo

Mức lương: 8 - 11 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 27-08-2017

Giám đốc xuất khẩu

Công Ty Cổ Phần Sáng Ban Mai

Mức lương: 30 - 31 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 26-08-2017

Phụ trách hành chính nhân sự

Công Ty TNHH Nhựa Tân Lập Thành

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 26-08-2017

Nhân viên kiểm hàng, QC

Công Ty TNHH Nhựa Tân Lập Thành

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 26-08-2017

Trưởng ca sản xuất

Công Ty TNHH Nhựa Tân Lập Thành

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 26-08-2017

Trợ lý kinh doanh

Công Ty TNHH Nhựa Tân Lập Thành

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 26-08-2017

Thư ký văn phòng

Công Ty TNHH Nhựa Tân Lập Thành

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 26-08-2017

Giám đốc nhà máy

Công Ty TNHH Nhựa Tân Lập Thành

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 26-08-2017
Ngày cập nhật: 25-08-2017

Kỹ thuật cơ khí

Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Hàn Tân Việt

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 25-08-2017

Kỹ thuật điện

Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Hàn Tân Việt

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 25-08-2017
Ngày cập nhật: 25-08-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG