Nhân viên hỗ trợ văn phòng

Công Ty Cổ Phần Golden Land

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 26-10-2017

Nhân viên CNC

Cty TNHH SX TM Mô Hình Hải Âu - Seagull Models Factory

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 26-10-2017

Kế toán kho vật tư

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thiên Phước

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-10-2017

Trưởng phòng chất lượng

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thiên Phước

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-10-2017

Trưởng phòng sản xuất

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thiên Phước

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-10-2017
Ngày cập nhật: 25-10-2017

Tổ trưởng điện công nghiệp

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thiên Phước

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-10-2017

Kế toán tổng hợp

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thiên Phước

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-10-2017

Nhân viên theo dõi đơn hàng

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thiên Phước

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-10-2017

Thư ký sản xuất

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thiên Phước

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-10-2017
Ngày cập nhật: 25-10-2017

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Giải Pháp Thương Mại Trực Tuyến 2Q

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 25-10-2017

Nhân viên tuyển dụng

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Toàn Diện Tiên Phong

Mức lương: 6 - 8 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-10-2017

Nhân viên kiểm kê

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Toàn Diện Tiên Phong

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-10-2017

Chuyên viên tư vấn cho nhà mạng Viettel

Công Ty Cổ Phần Bellsystem24 - Hoa Sao

Mức lương: 4 - 5 triệu
Địa điểm: Vĩnh Phúc
Ngày cập nhật: 25-10-2017
Ngày cập nhật: 25-10-2017

Marketing supervisor

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Anh Linh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-10-2017

Quản lý kỹ thuật MEP, điện

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Anh Linh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-10-2017

Lao động phổ thông

Công Ty TNHH TM XD Hà Như

Mức lương: 7 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-10-2017

Giám sát kỹ thuật/ Kỹ sư xây dựng/ Cơ khí

Công Ty TNHH TM XD Hà Như

Mức lương: 7 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-10-2017

Key account executive

Openasia Group

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 25-10-2017

Marketing executive

Openasia Group

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 25-10-2017

Nhân viên tạp vụ

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim

Mức lương: 3 - 5 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-10-2017

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim

Mức lương: 4 - 6 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-10-2017

Chuyên viên kế toán

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim

Mức lương: 6 - 8 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-10-2017

Kế toán quầy

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-10-2017

Nhân viên bán hàng

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-10-2017

Chuyên viên điều phối giao nhận

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-10-2017

Chuyên viên marketing, đồ họa

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim

Mức lương: 5 - 8 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-10-2017

Nhân viên kỹ thuật

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim

Mức lương: 4 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-10-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG