Chuyên viên pháp lý

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Bất Động Sản Hoàng Triều

Mức lương: 12 - 18 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Kế toán tổng hợp

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Bất Động Sản Hoàng Triều

Mức lương: 15 - 25 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Nhân viên QA

Công Ty CP TMDV Xuất Nhập Khẩu Viên Phát

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Nhân viên kế toán thanh toán

Công Ty CP TMDV Xuất Nhập Khẩu Viên Phát

Mức lương: 12 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Nhân viên hỗ trợ kinh doanh

Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Lê Thương

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Nhân viên phát triển sản phẩm

Công Ty TNHH SX TM Xuất Nhập Khẩu Minh Hiền

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Công Ty TNHH SX TM Xuất Nhập Khẩu Minh Hiền

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Nhân viên kinh doanh online

Công Ty TNHH SX TM Xuất Nhập Khẩu Minh Hiền

Mức lương: 7 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Nhân viên IT/ Lập trình viên ERP

Công Ty Cổ Phần Đại Phú Lộc

Mức lương: 14 - 17 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Đại Phú Lộc

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Nhân viên hành chính, nhân sự

Công Ty Cổ Phần Kim Tạo

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Giám sát thi công

Công Ty Cổ Phần Kim Tạo

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Nhân viên thiết kế kết cấu

Công Ty Cổ Phần Kim Tạo

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Kế toán tổng hợp

Công Ty Cổ Phần Kim Tạo

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Nhân viên thu mua

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Thiên Minh

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Kỹ thuật điện nước

Công Ty TNHH Thương Mại Vạn Tâm

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Thương Mại Vạn Tâm

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Quản lý tài chính dự án

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Phúc

Mức lương: 15 - 20 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Quản lý dự án

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Phúc

Mức lương: 12 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Kế toán ngân hàng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Phúc

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Thư ký dự án

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Phúc

Mức lương: 8 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Hồng Đạt

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Kế toán tổng hợp

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Việt Á

Mức lương: 15 - 20 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Nhân viên kinh doanh kênh B2C

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Việt Á

Mức lương: 12 - 20 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Nhân viên kinh doanh/ Sales engineer

Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Tâm Phát

Mức lương: 7 - 20 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Nhân viên marketing

Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Đức Tín

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-02-2023

Nhân viên kế toán công nợ

Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Đức Tín

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-02-2023

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG

Việc làm nổi bật