Kỹ sư điện nhẹ

Công Ty Cổ Phần Vĩnh Sơn

Mức lương: 12 - 16 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 27-10-2022

Kỹ sư điện hạ tầng

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Phú Gia Hòa

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 26-10-2022

Chuyên viên marketing

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Phú Gia Hòa

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 26-10-2022
Ngày cập nhật: 26-10-2022

Nhân viên lễ tân

Công Ty Cổ Phần Dệt May Liên Phương

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-10-2022

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Dệt May Liên Phương

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-10-2022

Nhân viên nhân sự

Công Ty TNHH Thương Mại Nhơn Mỹ

Mức lương: 6 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-10-2022
Ngày cập nhật: 24-10-2022

Thực tập sinh nhân sự online

Công Ty TNHH Nhơn Mỹ

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 21-10-2022

Quản lý nội dung

Công Ty TNHH Thương Mại Nhơn Mỹ

Mức lương: 6 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 20-10-2022

Thực tập sinh marketing online

Công Ty TNHH Thương Mại Nhơn Mỹ

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 20-10-2022

Chuyên viên mua hàng

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tân Hùng Cơ

Mức lương: 15 - 30 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-10-2022

Thư ký dự án

Công Ty TNHH TM DV XD Quốc Tế Hoàng Thành

Mức lương: 12 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-10-2022

Nhân viên kinh doanh

Công Ty CP Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Hoàng Phát

Mức lương: 8 - 25 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 17-10-2022

Trưởng phòng R&D

Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Hưng Vượng

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 17-10-2022
Ngày cập nhật: 14-10-2022

Quản lý nhân sự

Công Ty TNHH Thương Mại Nhơn Mỹ

Mức lương: 5 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 14-10-2022

Thực tập sinh nhân sự

Công Ty TNHH Thương Mại Nhơn Mỹ

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 14-10-2022

Nhân viên hành chính nhân sự

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Gia Định

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-10-2022

Nhân viên kế toán tổng hợp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Gia Định

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-10-2022

Nhân viên IT

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Gia Định

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-10-2022

Nhân viên lái xe

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Gia Định

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 12-10-2022

Trưởng phòng marketing

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thành Thiên

Mức lương: 18 - 30 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 12-10-2022

Trưởng phòng mua hàng

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thành Thiên

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 12-10-2022

Biên tập kịch bản video, editor

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Tâm Trí Lực

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 12-10-2022

Trưởng bộ phận content

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Tâm Trí Lực

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 12-10-2022

Chuyên viên digital marketing

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Tâm Trí Lực

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 11-10-2022

Trưởng phòng hành chính, nhân sự

Công Ty TNHH Anh Tin

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 11-10-2022

Trưởng phòng marketing

Công Ty TNHH Anh Tin

Mức lương: 25 - 28 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 11-10-2022

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Anh Tin

Mức lương: 8 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 11-10-2022

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG