Ngày cập nhật: 24-06-2024
Ngày cập nhật: 19-06-2024
Ngày cập nhật: 19-06-2024
Ngày cập nhật: 19-06-2024

Nhân viên sale thị trường

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dược Phẩm Hùng Lợi

Mức lương: 8 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-06-2024

Nhân viên kế toán

Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Trung Hải

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-06-2024

Nhân viên kho

Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Đức Minh

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-06-2024

Sales engineer

Công Ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Công Nghiệp Tân Thành

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-06-2024

Trưởng phòng kinh doanh

Công Ty TNHH MTV Kỹ Thuật Tú Lộc

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-06-2024

Nhân viên vận hành máy

Công Ty TNHH MTV Kỹ Thuật Tú Lộc

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-06-2024

Chuyên viên marketing

Công Ty TNHH MTV Kỹ Thuật Tú Lộc

Mức lương: 14 - 16 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-06-2024

Trưởng bộ phận kho

Tập Đoàn Kim Tín

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-06-2024

Nhân viên kỹ thuật

Công Ty TNHH Xây Dựng Điện Kiến Nam

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-06-2024

Trợ lý phó giám đốc

Công Ty TNHH Xây Dựng Điện Kiến Nam

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-06-2024

Nhân viên kỹ thuật

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-06-2024

Kiến trúc sư quy hoạch

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Long Phú

Mức lương: 12 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-06-2024

Nhân viên kế toán công nợ

Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Đức Tín

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-06-2024

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Thương Mại Vạn Tâm

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-06-2024

Nhân viên kỹ thuật điện, cơ khí

Công Ty TNHH Giải Pháp Đô Thị Nam Hải

Mức lương: 12 - 20 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-06-2024

Kỹ sư kinh doanh

Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghiệp Tín Thành

Mức lương: 8 - 20 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-06-2024
Ngày cập nhật: 19-06-2024

Nhân viên seo

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dược Phẩm Hùng Lợi

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-06-2024

Kế toán trưởng

Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Vĩnh Phú

Mức lương: 25 - 35 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-06-2024

Kế toán thanh toán, kho

Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Vĩnh Phú

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-06-2024

Nhân viên kế toán tổng hợp

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Cát Tường

Mức lương: 12 - 16 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-06-2024

Chuyên viên kế toán tổng hợp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Nhật Tiến

Mức lương: 15 - 18 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-06-2024

Chuyên viên kinh doanh

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Kiên Dũng

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-06-2024

Nhân viên kinh doanh kỹ thuật môi trường

Công Ty TNHH Đất Hợp

Mức lương: 8 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-06-2024

Nhân viên media marketing

Công Ty TNHH Đất Hợp

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-06-2024
Ngày cập nhật: 17-06-2024

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG