Nhân viên content creator tiktok

Công Ty TNHH Thương Mại Minh Khương

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-08-2023

Nhân viên content marketing

Công Ty TNHH Thương Mại Minh Khương

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-08-2023

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Công Ty TNHH Thương Mại Minh Khương

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-08-2023

Nhân viên editor video

Công Ty TNHH Thương Mại Minh Khương

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-08-2023

Phó bộ phận kho hàng

Công Ty TNHH Thương Mại Minh Khương

Mức lương: 12 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-08-2023

Chuyên viên digital marketing

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Minh Nga

Mức lương: 12 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-08-2023

Marketing team leader

Công Ty TNHH Trường Thắng

Mức lương: 15 - 25 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-08-2023

Trợ lý quản lý kinh doanh

Công Ty TNHH Thương Mại Nhơn Mỹ

Mức lương: 4 - 8 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-08-2023

Chuyên viên kinh doanh B2B

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tân Hùng Cơ

Mức lương: 15 - 35 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-08-2023

Quản lý thiết kế điện

Công Ty TNHH MTV VEC

Mức lương: 25 - 30 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-08-2023
Ngày cập nhật: 09-08-2023

Nhân viên bảo trì cơ khí

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thái Anh

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-08-2023

Nhân viên vận hành máy

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Lê Trần

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-08-2023

Nhân viên kỹ thuật

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-08-2023

Nhân viên vận hành máy EDM

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-08-2023

Nhân viên vận hành máy tiện CNC

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-08-2023

Chuyên viên kinh doanh kênh B2B

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Tân Long

Mức lương: 12 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-08-2023

Kế toán kho, giá thành

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Tân Long

Mức lương: 12 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-08-2023

Trình dược viên ETC

Công Ty TNHH TM Và ĐT Xuất Nhập Khẩu Đại Hưng

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-07-2023

Trưởng nhóm bán hàng kênh siêu thị

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt Hà

Mức lương: 18 - 25 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-07-2023

Giám sát xây dựng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Viteccons

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-07-2023

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Viteccons

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-07-2023

Nhân viên kinh doanh online

Công Ty TNHH SX TM Xuất Nhập Khẩu Minh Hiền

Mức lương: 8 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-07-2023

Nhân viên thu mua quốc tế

Công Ty TNHH Huệ Nguyên

Mức lương: 12 - 20 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-07-2023

Nhân viên kinh doanh thị trường

Công Ty TNHH Huệ Nguyên

Mức lương: 10 - 20 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-07-2023

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Duy Bảo

Mức lương: 12 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-07-2023

Graphic designer

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Meracine

Mức lương: 12 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-07-2023

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Meracine

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-07-2023

Nhân viên marketing

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Hiệp Lực

Mức lương: 10 - 18 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-07-2023

Chuyên viên thiết kế hệ thống điện

Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Hai Thành

Mức lương: 15 - 20 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-07-2023

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG