Trưởng phòng kinh doanh bất động sản

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phúc Hà

Mức lương: 15 - 50 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 13-09-2021

Thủ kho

Công Ty TNHH XNK Điện Máy Duy Tân

Mức lương: 9 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 13-09-2021

Trưởng phòng marketing

Công Ty TNHH XNK Điện Máy Duy Tân

Mức lương: 20 - 30 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 13-09-2021
Ngày cập nhật: 13-09-2021

Trưởng phòng kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Farina

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 10-09-2021

Nhân viên kế toán công nợ mua hàng

Công Ty Cổ Phần Ống Đồng Toàn Phát

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 10-09-2021

Nhân viên marketing online

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đào Tạo Sao Việt

Mức lương: 12 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-09-2021
Ngày cập nhật: 09-09-2021
Ngày cập nhật: 07-09-2021

Nhân viên pháp chế

Công Ty Cổ Phần Khai Sơn

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 01-09-2021
Ngày cập nhật: 31-08-2021

Kế toán tổng hợp quản trị

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nhựa Đông Á

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 31-08-2021

Nhân viên chứng từ xuất khẩu

Công Ty Cổ Phần Ống Đồng Toàn Phát

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 30-08-2021

Nhân viên thiết kế đồ họa

Công Ty Cổ Phần Ống Đồng Toàn Phát

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 30-08-2021

Nhân viên sale thị trường

Công Ty TNHH Minh Long

Mức lương: 11 - 18 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 26-08-2021

Nhân viên bán hàng B2B

Công Ty TNHH Minh Long

Mức lương: 9 - 20 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 26-08-2021

Trưởng nhóm kinh doanh

Công Ty TNHH XNK Điện Máy Duy Tân

Mức lương: 10 - 20 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 26-08-2021
Ngày cập nhật: 24-08-2021

Thư ký giám đốc

Công Ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Và Thương Mại An Tâm

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 19-08-2021

Quản lý sản xuất

Công Ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Và Thương Mại An Tâm

Mức lương: 20 - 30 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 19-08-2021
Ngày cập nhật: 18-08-2021

Chuyên viên IT

Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải Thái Tân

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 18-08-2021

Chuyên viên xuất nhập khẩu

Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải Thái Tân

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 18-08-2021

Kế toán hàng hóa

Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải Thái Tân

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 18-08-2021

Kế toán công nợ

Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải Thái Tân

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 18-08-2021

Chuyên viên mua hàng

Công Ty TNHH XNK Điện Máy Duy Tân

Mức lương: 10 - 20 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 16-08-2021

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH XNK Điện Máy Duy Tân

Mức lương: 7 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 16-08-2021

Kế toán công nợ

Công Ty TNHH XNK Điện Máy Duy Tân

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 16-08-2021

Trưởng phòng tài chính, kế toán

Công Ty TNHH XNK Điện Máy Duy Tân

Mức lương: 20 - 30 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 16-08-2021

IT system, helpdesk

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 11-08-2021

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG