Chuyên viên marketing dự án

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Cơ Điện IEC

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 06-12-2023

Chuyên viên kinh doanh xuất khẩu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhật Huy

Mức lương: 12 - 18 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 06-12-2023

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhật Huy

Mức lương: 14 - 16 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 06-12-2023

Kế toán mua hàng vật tư

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

Mức lương: 10 - 13 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 06-12-2023

Nhân viên kỹ thuật điện

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

Mức lương: 13 - 18 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 06-12-2023

Nhân viên kỹ thuật cơ khí

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 06-12-2023

Nhân viên sales marketing

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 06-12-2023
Ngày cập nhật: 06-12-2023
Ngày cập nhật: 06-12-2023

Kế toán thuế

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhà Và Thương Mại Hưng Ngân

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-11-2023
Ngày cập nhật: 14-11-2023

Nhân viên kế toán bán hàng

Công Ty TNHH Thiết Bị Cường Anh

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-11-2023

Nhân viên marketing online

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Nam Thành

Mức lương: 14 - 17 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-11-2023

Nhân viên content marketing

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Nam Thành

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-11-2023

Electrical engineer

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Phước Thanh

Mức lương: 10 - 13 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-11-2023

Kỹ sư điện

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Phước Thanh

Mức lương: 10 - 13 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-11-2023

Nhân viên thủ kho

Công Ty Cổ Phần Thép Việt Xô

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-11-2023

Nhân viên marketing mảng media

Công Ty Cổ Phần Thép Việt Xô

Mức lương: 10 - 13 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-11-2023

Phó phòng marketing

Công Ty Cổ Phần Văn Phòng Phẩm Hồng Hà

Mức lương: 10 - 20 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-11-2023
Ngày cập nhật: 14-11-2023
Ngày cập nhật: 14-11-2023

Nhân viên kế toán nội bộ

Công Ty Cổ Phần Gemachem Việt Nam

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-11-2023

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Gemachem Việt Nam

Mức lương: 15 - 20 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-11-2023

Kế toán công nợ

Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh EEP Việt Nam

Mức lương: 13 - 16 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-11-2023
Ngày cập nhật: 14-11-2023

Kế toán tổng hợp

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm

Mức lương: 12 - 17 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-11-2023
Ngày cập nhật: 14-11-2023

Quản lý dự án

Công Ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất Nam Anh

Mức lương: 12 - 20 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-11-2023

Nhân viên thiết kế

Công Ty CP Sản Xuất Và Thương Mại Gotech

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-11-2023

Kỹ sư kinh doanh

Công Ty TNHH Vũ Minh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 24-10-2023

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG