Nhân viên tư vấn

Trung Tâm Bé Thông Minh

Mức lương: 5 - 8 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 11-07-2017

Nhân viên nhân sự

Công Ty Cổ Phần Thời Trang Quốc Tế Amiro

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-07-2017

Cửa hàng trưởng

Công Ty Cổ Phần Thời Trang Quốc Tế Amiro

Mức lương: 4 - 6 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-07-2017

Nhân viên nhân sự

Công Ty Thời Trang Quốc Tế Amiro

Mức lương: 5 - 6 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 08-07-2017

Cửa hàng trưởng

Công Ty Thời Trang Quốc Tế Amiro

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 08-07-2017
Ngày cập nhật: 07-07-2017

Nhân viên bán hàng online

Công Ty Thời Trang Quốc Tế Amiro

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 07-07-2017

Nhân viên kinh doanh thị trường tỉnh

Công Ty Thời Trang Quốc Tế Amiro

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 07-07-2017

Nhân viên quản trị website

Công Ty Thời Trang Quốc Tế Amiro

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 07-07-2017

Nhân viên bán hàng

Công Ty Thời Trang Quốc Tế Amiro

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 07-07-2017
Ngày cập nhật: 07-07-2017

Nhân viên quản trị website

Công Ty Cổ Phần Thời Trang Quốc Tế Amiro

Mức lương: 5 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 06-07-2017

Nhân viên bán hàng online

Công Ty Cổ Phần Thời Trang Quốc Tế Amiro

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 06-07-2017

Nhân viên KCS

Công Ty Cổ Phần Thời Trang Quốc Tế Amiro

Mức lương: 3 - 5 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 06-07-2017

Kế toán nội bộ

Cty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Hà Nội - Sài Gòn

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 06-07-2017

Nhân viên bán hàng online

Công Ty Cổ Phần Thời Trang Quốc Tế Amiro

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 05-07-2017
Ngày cập nhật: 05-07-2017

Nhân viên quản trị website

Công Ty Cổ Phần Thời Trang Quốc Tế Amiro

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 05-07-2017
Ngày cập nhật: 05-07-2017

Giám đốc kinh doanh thời trang

Công Ty Cổ Phần Thời Trang Quốc Tế Amiro

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 04-07-2017

Giám đốc kinh doanh dự án

Công Ty Cổ Phần Thời Trang Quốc Tế Amiro

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 04-07-2017

Giám sát kinh doanh thời trang

Công Ty Cổ Phần Thời Trang Quốc Tế Amiro

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 04-07-2017

Nhân viên giao vận

Công Ty TNHH Song Tấn

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 04-07-2017
Ngày cập nhật: 04-07-2017
Ngày cập nhật: 04-07-2017

Nhân viên telesale

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản HGI

Mức lương: 3 - 4 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 03-07-2017

Giúp việc làm theo giờ

Cty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Perfect Việt

Mức lương: 4 - 6 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 03-07-2017

Nhân viên tạp vụ

Công Ty Cổ Phần Nhà Xanh

Mức lương: 3 - 4 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 01-07-2017

Nhân viên marketing

Công Ty TNHH Ngọc Hương Việt Mỹ

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 30-06-2017

Giúp việc theo giờ

Cty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Perfect Việt

Mức lương: 4 - 6 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 30-06-2017

ĐỊA ĐIỂM

 • 1569

NGÀNH NGHỀ

 • 361
 • 249
 • 128
 • 82
 • 80
 • 79
 • 78
 • 72
 • 63
 • 45

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG