Nhân viên thiết kế điện

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 02-04-2024

Kế toán tổng hợp

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 02-04-2024

Nhân viên xuất nhập khẩu

Công Ty TNHH Vũ Minh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 02-04-2024

Nhân viên sales

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Tân Minh

Mức lương: 10 - 20 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 02-04-2024

Nhân viên kỹ thuật

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Tân Minh

Mức lương: 15 - 30 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 02-04-2024
Ngày cập nhật: 02-04-2024

Kỹ sư điện

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 02-04-2024

Kiến trúc sư chủ trì

Công Ty TNHH Phát Triển Xây Dựng Việt Nam Kiến Hưng

Mức lương: 20 - 40 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 02-04-2024
Ngày cập nhật: 02-04-2024

Nhân viên digital marketing

Công Ty TNHH Sơn Nam Kinh

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 02-04-2024

Chuyên viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Thiên Vương

Mức lương: 15 - 30 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 02-04-2024

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 02-04-2024

Kế toán bán hàng

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

Mức lương: 9 - 13 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 02-04-2024

Nhân viên mua hàng, vật tư

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 02-04-2024

Nhân viên kinh doanh máy CNC

Công Ty TNHH MTV Kỹ Thuật Tú Lộc

Mức lương: 12 - 20 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 02-04-2024

Chuyên viên kinh doanh

Công Ty TNHH MTV Kỹ Thuật Tú Lộc

Mức lương: 12 - 20 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 02-04-2024

Giáo viên

Trung Tâm Giáo Dục - Đào Tạo DLT

Mức lương: 8 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 21-03-2024

Giám đốc kinh doanh

Công Ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 21-03-2024

Nhân viên kinh doanh, sale

Công Ty Phát Triển TM Và Công Nghệ SMC Engineering

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 21-03-2024

Nhân viên sale

Công Ty Phát Triển TM Và Công Nghệ SMC Engineering

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 21-03-2024

Kiến trúc sư

Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Hà An Định

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 21-03-2024

Kỹ sư thiết kế

Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Hà An Định

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 21-03-2024

Kỹ sư quản lý thiết kế kết cấu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thiên Ân

Mức lương: 18 - 22 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 21-03-2024

Nhân viên kỹ thuật máy cnc

Công Ty TNHH MTV Kỹ Thuật Tú Lộc

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 21-03-2024
Ngày cập nhật: 21-03-2024

Kế toán trưởng

Công Ty TNHH Tiến Lợi

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 21-03-2024

Chuyên viên hành chính tổng hợp

Công Ty TNHH Tiến Lợi

Mức lương: 10 - 13 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 21-03-2024
Ngày cập nhật: 21-03-2024

Trưởng phòng kinh doanh quốc tế

Công Ty Cổ Phần Tân Phú Việt Nam

Mức lương: 20 - 25 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 21-03-2024

Nhân viên tư vấn giải pháp kỹ thuật

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Tân Minh

Mức lương: 15 - 40 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 21-03-2024

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG