Kỹ sư tự động hóa

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Tân Minh

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 27-09-2022

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Tân Minh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 27-09-2022

Nhân viên telesale

Công Ty TNHH Tiến Lợi

Mức lương: 7 - 9 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 26-09-2022

Nhân viên mua hàng biết tiếng Trung

Công Ty TNHH Tiến Lợi

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 26-09-2022

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Tiến Lợi

Mức lương: 7 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 26-09-2022

Nhân viên tuyển dụng, đào tạo

Công Ty TNHH Thanh An

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 26-09-2022

Chuyên viên kinh doanh xuất nhập khẩu

Công Ty TNHH Thanh An

Mức lương: 20 - 25 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 26-09-2022

Nhân viên thương mại điện tử

Công Ty TNHH Thanh An

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 26-09-2022
Ngày cập nhật: 26-09-2022

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghệ Đức Minh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 26-09-2022

Trưởng nhóm marketing

Công Ty TNHH Logistics Minh Việt

Mức lương: 15 - 20 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 20-09-2022

Kế toán thuế

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đào Tạo Sao Việt

Mức lương: 12 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 20-09-2022

Trưởng phòng hành chính nhân sự

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoàng Minh

Mức lương: 20 - 30 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 20-09-2022

Nhân viên kỹ thuật

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Tân Minh

Mức lương: 9 - 20 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 16-09-2022
Ngày cập nhật: 14-09-2022

Trưởng phòng sự kiện

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Việt Ba

Mức lương: 20 - 30 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-09-2022

Kế toán viên

Công Ty TNHH Chí Phát

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 13-09-2022

Kế toán trưởng

Công Ty TNHH Chí Phát

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 13-09-2022

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Chí Phát

Mức lương: 15 - 20 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 13-09-2022
Ngày cập nhật: 12-09-2022
Ngày cập nhật: 08-09-2022

Trưởng phòng kinh doanh

Công Ty TNHH Ecoba Công Nghệ Môi Trường

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 08-09-2022

Nhân viên hệ thống chất lượng

Công Ty TNHH Ecoba Công Nghệ Môi Trường

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 08-09-2022

Kỹ sư công nghệ môi trường

Công Ty TNHH Ecoba Công Nghệ Môi Trường

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 08-09-2022
Ngày cập nhật: 05-09-2022
Ngày cập nhật: 05-09-2022

Nhân viên kế toán

Công Ty Cổ Phần Thép Việt Xô Hà Nội

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 30-08-2022

Nhân viên kỹ thuật vận hành máy

Công Ty Cổ Phần Thép Việt Xô Hà Nội

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 30-08-2022
Ngày cập nhật: 30-08-2022
Ngày cập nhật: 30-08-2022

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG