Nhân viên kỹ thuật điện

Công Ty TNHH Tràng An V.E.M

Mức lương: 6 - 9 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 17-10-2017

Nhân viên đứng máy CNC

Công Ty TNHH Tràng An V.E.M

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 17-10-2017

Kỹ sư tư vấn thiết kế điện chiếu sáng

Công Ty TNHH Tràng An V.E.M

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 17-10-2017

Giám đốc kinh doanh, xúc tiến thương mại quốc tế

Công Ty TNHH Tràng An V.E.M

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 17-10-2017
Ngày cập nhật: 17-10-2017

Giám đốc kênh bán hàng dự án

Công Ty TNHH Tràng An V.E.M

Mức lương: 17 - 25 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 17-10-2017

Nhân viên thiết kế đồ họa

Công Ty TNHH Tràng An V.E.M

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 17-10-2017

Chuyên viên trade marketing

Công Ty TNHH Tràng An V.E.M

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 17-10-2017

Giám đốc nhà máy

Công Ty TNHH Tràng An V.E.M

Mức lương: 15 - 20 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 17-10-2017

Nhân viên kinh doanh online

Công Ty TNHH Uni Media

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 17-10-2017

Nhân viên PR, marketing

Công Ty Cổ Phần In Và Truyền Thông Gia Long

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 17-10-2017
Ngày cập nhật: 17-10-2017

Nhân viên digital marketing

Công Ty Cổ Phần In Và Truyền Thông Gia Long

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 17-10-2017

Nhân viên marketing online

Công Ty Cổ Phần In Và Truyền Thông Gia Long

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 17-10-2017

Nhân viên kỹ thuật máy tính

Công Ty Máy Tính

Mức lương: 5 - 6 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 17-10-2017

Nhân viên kinh doanh

HR Saigon

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: An Giang, Cần Thơ, Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 17-10-2017

Nhân viên bán hàng/ Nhân viên phục vụ

Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bạc Liêu, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Kontum, Quảng Ngãi
Ngày cập nhật: 17-10-2017

HR business partner for operation

Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam

Mức lương: 6 - 9 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 17-10-2017

Local store marketing internship

Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam

Mức lương: 1 - 2 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 17-10-2017

Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ

Công Ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Hàn Quốc

Mức lương: 20 - 100 triệu
Địa điểm: Bình Dương, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Đồng Nai
Ngày cập nhật: 16-10-2017

Kỹ thuật viên x-quang

Công Ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Hàn Quốc

Mức lương: 7 - 8 triệu
Địa điểm: Bình Dương, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Đồng Nai
Ngày cập nhật: 16-10-2017

Điều dưỡng đa khoa

Công Ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Hàn Quốc

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Bình Dương, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Đồng Nai
Ngày cập nhật: 16-10-2017

Bác sĩ chuyên khoa nội, da liễu

Công Ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Hàn Quốc

Mức lương: 20 - 100 triệu
Địa điểm: Bình Dương, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Đồng Nai
Ngày cập nhật: 16-10-2017

Bác sĩ nội tổng quát

Công Ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Hàn Quốc

Mức lương: 20 - 100 triệu
Địa điểm: Bình Dương, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Đồng Nai
Ngày cập nhật: 16-10-2017

Bác sĩ chuyên khoa nhi

Công Ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Hàn Quốc

Mức lương: $1000 - $5000
Địa điểm: Bình Dương, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Đồng Nai
Ngày cập nhật: 16-10-2017

Bác sĩ sản khoa

Công Ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Hàn Quốc

Mức lương: 20 - 100 triệu
Địa điểm: Bình Dương, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Đồng Nai
Ngày cập nhật: 16-10-2017

Bác sĩ nội tim mạch

Công Ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Hàn Quốc

Mức lương: 20 - 100 triệu
Địa điểm: Bình Dương, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Đồng Nai
Ngày cập nhật: 16-10-2017

Bác sĩ chuẩn đoán hình ảnh, nội soi

Công Ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Hàn Quốc

Mức lương: 20 - 100 triệu
Địa điểm: Bình Dương, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Đồng Nai
Ngày cập nhật: 16-10-2017

Bác sĩ xét nghiệm

Công Ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Hàn Quốc

Mức lương: 20 - 100 triệu
Địa điểm: Bình Dương, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Đồng Nai
Ngày cập nhật: 16-10-2017

Bác sĩ đa khoa

Công Ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Hàn Quốc

Mức lương: 20 - 100 triệu
Địa điểm: Bình Dương, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Đồng Nai
Ngày cập nhật: 16-10-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG