Nhân viên kinh doanh

Cty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Sản Xuất Viccom

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 04-06-2017

Nhân viên giao hàng

Công Ty Cổ Phần Ship 24

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 04-06-2017

Nhân viên kỹ sư xây dựng dân dụng

Cty TNHH MTV Đại Phước Tiến

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 04-06-2017

Nhân viên kỹ thuật cầu đường

Cty TNHH MTV Đại Phước Tiến

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 04-06-2017

Nhân viên kỹ thuật trắc địa, an toàn

Cty TNHH MTV Đại Phước Tiến

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 04-06-2017

Thợ mộc

Cty TNHH MTV Đại Phước Tiến

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 04-06-2017

Nhân viên thợ cơ khí, phụ cơ khí

Cty TNHH MTV Đại Phước Tiến

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 04-06-2017

Nhân viên cây xanh

Cty TNHH MTV Đại Phước Tiến

Mức lương: 5 - 6 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 04-06-2017

Nhân viên tạp vụ

Cty TNHH MTV Đại Phước Tiến

Mức lương: 3 - 5 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 04-06-2017
Ngày cập nhật: 04-06-2017
Ngày cập nhật: 03-06-2017

Nhân viên thợ phụ sơn

Công Ty Cổ Phần Ô Tô Regal

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 03-06-2017

Nhân viên lao động phổ thông

Cty TNHH MTV Đại Phước Tiến

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 03-06-2017

Nhân viên bảo vệ

Cty TNHH MTV Đại Phước Tiến

Mức lương: 4 - 6 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 03-06-2017
Ngày cập nhật: 03-06-2017

Chuyên viên tư vấn tuyển sinh

Trung Tâm MST English

Mức lương: 5 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 02-06-2017

Nhân viên tư vấn tài chính

Cty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-Ichi Life Việt Nam

Mức lương: 4 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-06-2017
Ngày cập nhật: 02-06-2017

Nhân viên lễ tân, thu ngân, thư ký y khoa

Bệnh Viện An Sinh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-06-2017

Trưởng phòng dịch vụ khách hàng

Bệnh Viện An Sinh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-06-2017

Nhân viên hành chính nhân sự

Bệnh Viện An Sinh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-06-2017

Nhân viên phòng kế hoạch tổng hợp

Bệnh Viện An Sinh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-06-2017

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Minh Quang

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-06-2017

Thợ phụ sơn

Công Ty Cổ Phần Ô Tô Regal

Mức lương: 4 - 5 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 02-06-2017

Thực tập sinh lập trình java

Công Ty TNHH AZTech

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-06-2017

Cộng tác viên thiết kế

Công Ty TNHH AZTech

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-06-2017

Thực tập sinh quản trị nhân sự

Công Ty TNHH AZTech

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-06-2017

Nhân viên kinh doanh công nghệ sinh học

Công Ty TNHH Phát Triển Khoa Học Vitech

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-06-2017
Ngày cập nhật: 02-06-2017

Nhân viên hành chính, lễ tân

Công Ty TNHH Phát Triển Khoa Học Vitech

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-06-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG