Ngày cập nhật: 31-03-2017

Thiết kế đồ họa

Công Ty Cổ Phần Sách Alpha

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 31-03-2017

Chuyên viên dự án

Công Ty Cổ Phần Sách Alpha

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 31-03-2017

Biên tập viên dòng sách quản trị kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Sách Alpha

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 31-03-2017

Chuyên viên truyền thông, marketing

Công Ty Cổ Phần Sách Alpha

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 31-03-2017

Trưởng phòng kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Sách Alpha

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 31-03-2017

QA team leader

HR Strategy

Mức lương: 15 - 18 triệu
Địa điểm: Nam Định
Ngày cập nhật: 30-03-2017

Nhân viên admin, marketing

SpeakOut English Centre

Mức lương: 2 - 3 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 30-03-2017

Thực tập lập trình web

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thành Công Á Châu

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 30-03-2017

Nhân viên cơ khí điều hành máy CNC

Công Ty TNHH Cơ Khí Khuôn Mẫu Trung Nhân

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 30-03-2017

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Bách Nông

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 30-03-2017

Nhân viên kinh doanh online

Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Tóc AB

Mức lương: 4 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 30-03-2017

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Tóc AB

Mức lương: 4 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 30-03-2017

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Tóc AB

Mức lương: 4 - 7 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 30-03-2017

Cộng tác viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Tóc AB

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 30-03-2017
Ngày cập nhật: 30-03-2017
Ngày cập nhật: 30-03-2017

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Công Ty TNHH Nguyễn Lâm

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 30-03-2017

Nhân viên hành chính kinh doanh

Công Ty TNHH Nguyễn Lâm

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 30-03-2017

Tài xế

Công Ty Cổ Phần Ollin

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 30-03-2017

Tạp vụ vệ sinh ngân hàng tại Hoàng Cầu

Công Ty Vệ Sinh HTC

Mức lương: 3 - 5 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 30-03-2017
Ngày cập nhật: 30-03-2017

Thiết kế khuôn mẫu

Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Mafa Việt Nam

Mức lương: 20 - 25 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 30-03-2017

Giám đốc nhà máy

Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Mafa Việt Nam

Mức lương: 25 - 30 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh, Long An
Ngày cập nhật: 30-03-2017

Quản lý xưởng khuôn

Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Mafa Việt Nam

Mức lương: 25 - 30 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 30-03-2017

Phiên dịch tiếng Hoa

Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Mafa Việt Nam

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 30-03-2017

Kế toán trưởng

Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Mafa Việt Nam

Mức lương: 10 - 20 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh, Long An
Ngày cập nhật: 30-03-2017

Quản lý sản xuất

Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Mafa Việt Nam

Mức lương: 10 - 20 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 30-03-2017

Trợ lý giám đốc kinh doanh

Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Mafa Việt Nam

Mức lương: 15 - 25 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 30-03-2017

Trợ lý giám đốc sản xuất

Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Mafa Việt Nam

Mức lương: 15 - 25 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 30-03-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG