Ngày cập nhật: 24-02-2017

Thư ký dự án

Cty CP Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 24-02-2017

Thư ký ban Tổng Giám đốc

Cty CP Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 24-02-2017

Nhân viên lễ tân

Cty CP Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 24-02-2017

Nhân viên xây dựng hạ tầng

Cty CP Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Khánh Hòa, Bình Thuận
Ngày cập nhật: 24-02-2017

Kỹ sư cơ khí

Cty Cổ Phần Lắp Máy Và Xây Dựng Sài Gòn

Mức lương: 6 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 24-02-2017

Nhân viên kinh doanh tại Thanh Thủy - Phú Thọ

Công Ty TNHH Acacy

Mức lương: 6 - 9 triệu
Địa điểm: Phú Thọ
Ngày cập nhật: 24-02-2017

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Địa Ốc Phúc Hào

Mức lương: 4 - 5 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 24-02-2017
Ngày cập nhật: 24-02-2017
Ngày cập nhật: 24-02-2017

Nhân viên thu mua vật tư

Cty Cổ Phần Lắp Máy Và Xây Dựng Sài Gòn

Mức lương: 6 - 8 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 24-02-2017
Ngày cập nhật: 24-02-2017
Ngày cập nhật: 24-02-2017

Nhân viên tiếp thị tại TP. HCM

Công Ty TNHH Acacy

Mức lương: 6 - 9 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 24-02-2017

Nhân viên kinh doanh tại Hà Nội

Công Ty Vệ Sinh Công Nghiệp HTC

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 24-02-2017
Ngày cập nhật: 24-02-2017

Nhân viên thợ mộc

Công Ty TNHH MTV Đại Phước Tiến

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 24-02-2017

Nhân viên thợ cơ khí, phụ cơ khí

Công Ty TNHH MTV Đại Phước Tiến

Mức lương: 6 - 7 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 24-02-2017

Nhân viên bảo vệ

Công Ty TNHH MTV Đại Phước Tiến

Mức lương: 4 - 6 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 24-02-2017

Nhân viên kinh doanh tại Hải Dương

Công Ty TNHH Acacy

Mức lương: 6 - 9 triệu
Địa điểm: Hải Dương
Ngày cập nhật: 24-02-2017

Nhân viên kinh doanh tại Hải Phòng

Công Ty TNHH Acacy

Mức lương: 6 - 9 triệu
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 24-02-2017

Nhân viên kinh doanh tại Than Uyên - Lai Châu

Công Ty TNHH Acacy

Mức lương: 6 - 9 triệu
Địa điểm: Lai Châu
Ngày cập nhật: 24-02-2017

Nhân viên tiếp thị thị trường tại Hà Nội

Công Ty TNHH Acacy

Mức lương: 6 - 9 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 24-02-2017

Trưởng phòng kinh doanh Bất động sản

Công Ty Bất Động Sản Nam Tiến

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 24-02-2017

Nhân viên theo dõi đơn hàng

VPĐD Park Corporation Ltd. Tại TP.HCM

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 24-02-2017
Ngày cập nhật: 24-02-2017

Trưởng phòng kinh doanh

Cty TNHH Liên Doanh Nam Phương Textile

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 24-02-2017

Nhân viên kinh doanh

Cty TNHH Liên Doanh Nam Phương Textile

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 24-02-2017

Lập trình viên PHP

Công Ty TNHH MTV Công Nghệ EDN

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 24-02-2017

Lập trình viên PHP

Công Ty TNHH MTV Công Nghệ EDN

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 24-02-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG