Ngày cập nhật: 29-11-2017
Ngày cập nhật: 29-11-2017

Nhân viên sản xuất

Nissei Electric Viet Nam

Mức lương: 6 - 8 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 29-11-2017

Việc làm dành cho sinh viên

Đại Lý Phân Phối Hàng Việt Nam

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 29-11-2017

Nhân viên gia công cơ khí

Công Ty TNHH Mabuchi Motor Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 29-11-2017

Chuyên viên biên soạn kỹ thuật

Công Ty TNHH Mabuchi Motor Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 29-11-2017

Kỹ thuật viên thiết kế máy

Công Ty TNHH Mabuchi Motor Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 29-11-2017

Chuyên viên IT

Công Ty Cổ Phần Armephaco

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 29-11-2017

Kỹ sư điện tử y sinh, cộng tác viên

Công Ty Cổ Phần Armephaco

Mức lương: 8 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 29-11-2017

Nhân viên thủ kho thiết bị y tế

Công Ty Cổ Phần Armephaco

Mức lương: 6 - 8 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 29-11-2017

Chuyên viên nhân sự

Công Ty Cổ Phần Armephaco

Mức lương: 6 - 8 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 29-11-2017
Ngày cập nhật: 29-11-2017

Lễ tân khách sạn

Madam Cuc Hotel

Mức lương: 4 - 5 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 29-11-2017

Chuyên viên pháp chế

Công Ty Cổ Phần Tân Vĩnh Cửu

Mức lương: 9 - 15 triệu
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 28-11-2017

Giám đốc quản lý dự án

Công Ty Cổ Phần Tân Vĩnh Cửu

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 28-11-2017

Quản lý đội xe/ Quản lý vận tải

Công Ty Cổ Phần Tân Vĩnh Cửu

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 28-11-2017

Giám đốc showroom nội thất

Công Ty Cổ Phần Tân Vĩnh Cửu

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 28-11-2017

Công nhân

Công Ty Giấy Lee And Man

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Cần Thơ
Ngày cập nhật: 28-11-2017

Nhân viên

Công Ty Giấy Lee And Man

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Cần Thơ
Ngày cập nhật: 28-11-2017

Tài xế

Công Ty Cổ Phần Môi Giới Bất Động Sản Gia Phát

Mức lương: 7 - 8 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 28-11-2017
Ngày cập nhật: 28-11-2017

Kế toán thuế

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Đầu Tư Tân Long

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 28-11-2017

Giám đốc kinh doanh dự án

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Đầu Tư Tân Long

Mức lương: 15 - 25 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 28-11-2017

Chuyên viên đào tạo

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Đầu Tư Tân Long

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 28-11-2017

Chuyên viên tuyển dụng

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Đầu Tư Tân Long

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 28-11-2017

Giám đốc marketing

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Đầu Tư Tân Long

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 28-11-2017

Sales admin

Công Ty Cổ Phần Điện Tử Benco Việt Nam

Mức lương: 4 - 5 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 28-11-2017

Phó ban an ninh bảo vệ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Long Biên

Mức lương: 10 - 13 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 28-11-2017

Giám đốc kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Long Biên

Mức lương: 30 - 35 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 28-11-2017
Ngày cập nhật: 28-11-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG