Nhân viên sales admin

Công Ty Cổ Phần Lavo

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 07-11-2017

Nhân viên chăm sóc website

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ Sala

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 07-11-2017

Nhân viên quản trị website

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ Sala

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 07-11-2017

Store manager

Openasia Group

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 07-11-2017
Ngày cập nhật: 07-11-2017
Ngày cập nhật: 07-11-2017
Ngày cập nhật: 07-11-2017
Ngày cập nhật: 07-11-2017
Ngày cập nhật: 07-11-2017
Ngày cập nhật: 07-11-2017

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Citi Media

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 07-11-2017
Ngày cập nhật: 07-11-2017

Trình dược viên

Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Tiền Giang, Trà Vinh, Đắk Lắk
Ngày cập nhật: 07-11-2017

Chuyên viên tuyển dụng

Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 07-11-2017

Nhân viên giao hàng

Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 07-11-2017

Nhân viên lái xe giao hàng

Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 07-11-2017

Nhân viên telesales

Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 07-11-2017

Kế toán tổng hợp

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Không Sân Bay Tân Sơn Nhất

Mức lương: 20 - 25 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 07-11-2017

Nhân viên bếp

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Không Sân Bay Tân Sơn Nhất

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 07-11-2017
Ngày cập nhật: 07-11-2017

Bếp Á - Âu

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Không Sân Bay Tân Sơn Nhất

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 07-11-2017

Lái xe dấu E

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Không Sân Bay Tân Sơn Nhất

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 07-11-2017
Ngày cập nhật: 07-11-2017

Sales executive - inbound

Anphong Tourist & Trade Co.,Ltd

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 07-11-2017

Tour operator - inbound

Anphong Tourist & Trade Co.,Ltd

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 07-11-2017

Nhân viên quản lý chất lượng

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh, Tiền Giang
Ngày cập nhật: 06-11-2017

Nhân viên văn phòng biết tiếng Anh, tiếng Hoa

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh, Tiền Giang
Ngày cập nhật: 06-11-2017

Nhân viên phiên dịch tiếng Hoa

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh, Tiền Giang
Ngày cập nhật: 06-11-2017

Tổ trưởng bảo trì tòa nhà

KMS Technology

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 06-11-2017

Chuyên viên kế toán

Công Ty TNHH Bio Sun

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 06-11-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG