Nhân viên QC

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Toàn Mỹ

Mức lương: 6 - 8 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 11-01-2018

Kỹ sư kết cấu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Hồ

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 11-01-2018

Chuyên viên cơ điện

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Hồ

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 11-01-2018

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Hồ

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 11-01-2018

Chuyên viên đấu thầu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Hồ

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 11-01-2018

Cán bộ kỹ thuật - dân dụng, giao thông

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Hồ

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương, Bình Phước, Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 11-01-2018

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Nhà Hàng Hoàng Yến

Mức lương: 8 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 10-01-2018

Nhân viên

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Thiên Long

Mức lương: 14 - 16 triệu
Địa điểm: Bình Dương, Hồ Chí Minh, Tây Ninh
Ngày cập nhật: 10-01-2018

Thực tập sinh phát triển phần mềm

Global CyberSoft - Viet Nam

Mức lương: 1 - 2 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 10-01-2018

Giao dịch viên

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Dân - NCB

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Quảng Ninh
Ngày cập nhật: 10-01-2018
Ngày cập nhật: 10-01-2018

Chuyên viên tác nghiệp tín dụng

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Dân - NCB

Mức lương: 5 - 8 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Quảng Ninh
Ngày cập nhật: 10-01-2018
Ngày cập nhật: 10-01-2018
Ngày cập nhật: 10-01-2018

Điều dưỡng - Nữ hộ sinh

Phòng Khám Đa Khoa Hưng Lộc

Mức lương: 5 - 8 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 10-01-2018

Trợ lý sản xuất

Công Ty CP Thương Mại Quảng Cáo Nguyễn Trần

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 10-01-2018

Chuyên viên bán hàng

Công Ty CP Thương Mại Quảng Cáo Nguyễn Trần

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 10-01-2018

Nhân viên kinh doanh

Công Ty CP Thương Mại Quảng Cáo Nguyễn Trần

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 10-01-2018

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần DVXD Địa Ốc Đất Nguồn

Mức lương: 4 - 6 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 10-01-2018

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH SXTM VLXD Thanh Bình

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 10-01-2018

Nhân viên hỗ trợ kinh doanh - sales support

Công Ty TNHH SXTM VLXD Thanh Bình

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 10-01-2018

Nhân viên assistant brand manager

Công Ty TNHH SXTM VLXD Thanh Bình

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 10-01-2018

Trình dược viên ETC, sản nhi

Công Ty Cổ Phần Dược Khoa

Mức lương: 7 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 10-01-2018

Quản lý OTC Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Dược Khoa

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 10-01-2018

Nhân viên marketing

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bắc Kỳ

Mức lương: 7 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-01-2018

Nhân viên lái xe văn phòng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bắc Kỳ

Mức lương: 7 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-01-2018

Nhân viên tài chính

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bắc Kỳ

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-01-2018
Ngày cập nhật: 09-01-2018

Chuyên viên quan hệ hải quan

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bắc Kỳ

Mức lương: 20 - 25 triệu
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 09-01-2018

Nhân viên kế toán xuất hóa đơn

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bắc Kỳ

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 09-01-2018

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG

Việc làm nổi bật