Ngày cập nhật: 14-04-2018

Thực tập sinh nhân sự

Công Ty Byahnds

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-04-2018

Trưởng phòng tuyển dụng

GPO International

Mức lương:10 - 20 triệu
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-04-2018

Chuyên viên tuyển dụng

GPO International

Mức lương:10 - 15 triệu
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-04-2018

Giám đốc nhân sự

GPO International

Mức lương:$5000 - $5200
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-04-2018

Chuyên viên tuyển dụng

GPO International

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-04-2018

Trưởng phòng tuyển dụng

GPO International

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-04-2018
Ngày cập nhật: 09-04-2018
Ngày cập nhật: 03-04-2018

Trưởng phòng nhân sự

Công Ty Bất Động Sản Nam Tiến

Mức lương:15 - 20 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 03-04-2018

Nhân viên nhân sự

Công Ty Tài Chính Vay Tiêu Dùng Cá Nhân Prudential

Mức lương:5 - 12 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 03-04-2018
Ngày cập nhật: 21-03-2018
Ngày cập nhật: 19-03-2018
Ngày cập nhật: 09-03-2018

Nhân viên nhân sự hành chính

Công Ty TNHH Gooweb

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-03-2018

Nhân viên phụ trách nhân sự

Công Ty Cổ Phần Cửu Long

Mức lương:6 - 7 triệu
Địa điểm:Hải Dương
Ngày cập nhật: 09-03-2018

Trợ lý tổng vụ - tiếng Nhật N2

A.I.Global Sun Partners JSC - HCMC

Mức lương:$400 - $450
Địa điểm:Hà Nội, Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 26-02-2018

Lễ tân kiêm admin

Alleviare Life Sciences

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 08-02-2018

Nhân viên hành chính nhân sự

Công Ty TNHH MTV One Health

Mức lương:5 - 7 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 06-02-2018

Nhân viên văn phòng biết tiếng Nhật

Công Ty TNHH Unimax SaiGon

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Long An
Ngày cập nhật: 06-02-2018

Phó tổng giám đốc

Công Ty Cổ Phần Hai Bốn Bảy

Mức lương:70 - 100 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 06-02-2018

Trưởng phòng hành chính - nhân sự

Công Ty Cổ Phần Hai Bốn Bảy

Mức lương:15 - 25 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 06-02-2018

Nhân viên quan hệ lao động

Công Ty Tài Chính Cổ Phần Xi Măng - CFC

Mức lương:8 - 10 triệu
Địa điểm:Hà Nội, Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 31-01-2018

Nhân viên nhân sự

Công Ty TNHH Soltec Việt Nam

Mức lương:6 - 8 triệu
Địa điểm:Đồng Nai
Ngày cập nhật: 30-01-2018

Chuyên viên nhân sự

Công Ty Cổ Phần HHD Group

Mức lương:8 - 10 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 30-01-2018

Trợ lý tổng giám đốc

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hanco

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 29-01-2018

Phó phòng nhân sự/ Chuyên viên nhân sự/ KPI

Công Ty TNHH Thương Mại Kim Đức

Mức lương:9 - 15 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh, Long An
Ngày cập nhật: 23-01-2018

Chuyên viên nhân sự tổng hợp

Ricons Construction And Investment Jsc

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 20-01-2018

Chuyên viên tuyển dụng cao cấp

Công Ty Cổ Phần Hướng Nghiệp Á Âu

Mức lương:7 - 10 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-01-2018

Nhân viên lao động tiền lương

Công Ty Cổ Phần QH Plus

Mức lương:8 - 10 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-01-2018

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG