Thực tập sinh nhân sự

Công Ty Byahnds

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-04-2018

Junior account manager

Công Ty Cổ Phần X8Media

Mức lương:5 - 7 triệu
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-04-2018
Ngày cập nhật: 14-04-2018

Nhân viên PR

Công Ty TNHH Dược Phẩm Tâm Bình

Mức lương:9 - 11 triệu
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-04-2018

Chuyên viên cao cấp xuất nhập khẩu

GPO International

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-04-2018

Học viên kế toán

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Thuế Gia Khánh

Mức lương:1 - 6 triệu
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-04-2018

Kế toán xuất nhập khẩu

GPO International

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-04-2018

Chuyên gia xây dựng nhà máy gạch

GPO International

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hà Nội, Laos
Ngày cập nhật: 14-04-2018

Phó giám đốc xây dựng

GPO International

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-04-2018

Trưởng phòng hồ sơ thanh quyết toán

GPO International

Mức lương:1 - 2 triệu
Địa điểm:Hà Nội, Laos
Ngày cập nhật: 14-04-2018

Kiến trúc sư trưởng

GPO International

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-04-2018

Kiến trúc sư

GPO International

Mức lương:7 - 15 triệu
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-04-2018

Kỹ sư kết cấu

GPO International

Mức lương:7 - 15 triệu
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-04-2018

Trưởng phòng tuyển dụng

GPO International

Mức lương:10 - 20 triệu
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-04-2018

Chuyên viên tuyển dụng

GPO International

Mức lương:10 - 15 triệu
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-04-2018

Giám đốc nhân sự

GPO International

Mức lương:$5000 - $5200
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-04-2018

Chief technical officer

GPO International

Mức lương:$5000 - $5200
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-04-2018
Ngày cập nhật: 09-04-2018
Ngày cập nhật: 09-04-2018

Nhân viên dịch vụ

Vegas Plaza

Mức lương:7 - 8 triệu
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-04-2018

Chuyên viên tuyển dụng

GPO International

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-04-2018

Trưởng phòng tuyển dụng

GPO International

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-04-2018
Ngày cập nhật: 09-04-2018

Quản lý spa

Việt Xuân Clinic And Spa

Mức lương:7 - 10 triệu
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-04-2018

Nhân viên marketing online

Công Ty TNHH Tường Minh

Mức lương:7 - 10 triệu
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-04-2018

Thiết kế mỹ thuật

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông NAH

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-04-2018

Nhân viên marketing

Việt Xuân Clinic And Spa

Mức lương:7 - 10 triệu
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-04-2018

Nhân viên kỹ thuật

Công Ty Cổ Phần Meditronic

Mức lương:6 - 8 triệu
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-04-2018

Nhân viên SEO

Công Ty CP Thương Mại Và Dịch Vụ Cường Quốc

Mức lương:5 - 8 triệu
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-04-2018
Ngày cập nhật: 09-04-2018

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG