Nhân viên xử lý đơn hàng tại chỗ

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phúc Hưng

Mức lương:5 - 6 triệu
Địa điểm:Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 15-10-2018

Nhân viên bán hàng đi làm ngay

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phúc Hưng

Mức lương:5 - 6 triệu
Địa điểm:Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 15-10-2018

Nhân viên xử lý đơn hàng

Doanh Nghiệp Ngọc Lan

Mức lương:5 - 6 triệu
Địa điểm:Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 15-10-2018

Nhân viên bán hàng tại chỗ

Doanh Nghiệp Ngọc Lan

Mức lương:5 - 6 triệu
Địa điểm:Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 15-10-2018

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Doanh Nghiệp Ngọc Lan

Mức lương:5 - 6 triệu
Địa điểm:Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 15-10-2018

Nhân viên bán hàng

Doanh Nghiệp Ngọc Lan

Mức lương:5 - 6 triệu
Địa điểm:Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 15-10-2018

Nhân viên tiếng Anh giao tiếp khách hàng

Step By Step

Mức lương:5 - 11 triệu
Địa điểm:Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 09-10-2018

Nhân viên, sinh viên chuyên ngành tiếng Trung

Step By Step

Mức lương:8 - 15 triệu
Địa điểm:Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 09-10-2018

Sinh viên ngành tiếng Anh, tiếng Trung

Step By Step

Mức lương:5 - 11 triệu
Địa điểm:Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 09-10-2018

Trợ lý content marketing

Step By Step

Mức lương:5 - 11 triệu
Địa điểm:Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 09-10-2018

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Và Vật Tư Triệu Hưng

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 05-10-2018
Ngày cập nhật: 04-10-2018

Nhân viên xử lý đơn hàng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phú Thành Nhân

Mức lương:5 - 7 triệu
Địa điểm:Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 04-10-2018

Nhân viên bán hàng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phú Thành Nhân

Mức lương:3 - 6 triệu
Địa điểm:Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 04-10-2018

Nhân viên bán hàng

Doanh Nghiệp Nhất Phát

Mức lương:4 - 5 triệu
Địa điểm:Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 04-10-2018
Ngày cập nhật: 28-09-2018

Nhân viên tổng hợp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phúc Hưng

Mức lương:5 - 6 triệu
Địa điểm:Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 28-09-2018

Nhân viên kinh doanh

Doanh Nghiệp Phương Lan

Mức lương:6 - 8 triệu
Địa điểm:Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 26-09-2018

Nhân viên xử lý đơn hàng

Doanh Nghiệp Phương Lan

Mức lương:5 - 6 triệu
Địa điểm:Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 26-09-2018

Nhân viên văn phòng

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế

Mức lương:5 - 6 triệu
Địa điểm:Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 18-09-2018

Cộng tác viên xử lý dữ liệu

FPT Software Đà Nẵng

Mức lương:4 - 7 triệu
Địa điểm:Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 18-09-2018

Nhân viên bán hàng tại chỗ

Công Ty TNHH Thiên Trâm

Mức lương:5 - 6 triệu
Địa điểm:Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 14-09-2018

Nhân viên kinh doanh tại văn phòng

Doanh Nghiệp Kim Phụng

Mức lương:6 - 8 triệu
Địa điểm:Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 14-09-2018

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Thái Lan Paint

Mức lương:9 - 15 triệu
Địa điểm:Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 14-09-2018

Nhân viên bán hàng

Doanh Nghiệp Phương Lan

Mức lương:4 - 5 triệu
Địa điểm:Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 14-09-2018

Nhân viên bán hàng tại chỗ

Doanh Nghiệp Phương Lan

Mức lương:5 - 6 triệu
Địa điểm:Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 14-09-2018

Nhân viên xử lý đơn hàng giấy tờ

Cơ Sở Kinh Doanh Thảo Nguyên

Mức lương:3 - 5 triệu
Địa điểm:Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 11-09-2018

Nhân viên bán hàng tại cơ sở kinh doanh

Cơ Sở Kinh Doanh Thảo Nguyên

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 11-09-2018

Nhân viên tư vấn bán hàng

Cơ Sở Kinh Doanh Thảo Nguyên

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 11-09-2018

Nhân viên kinh doanh tại văn phòng

Cơ Sở Kinh Doanh Thảo Nguyên

Mức lương:5 - 10 triệu
Địa điểm:Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 11-09-2018

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG