Kế toán trưởng bộ phận thiết bị

Công Ty TNHH TM DV Kỹ Thuật Toàn Ấn

Mức lương: 20 - 25 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 16-07-2024

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Công Ty TNHH Dệt Liên Châu

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 05-07-2024

Nhân viên theo dõi đơn hàng

Công Ty TNHH Dệt Liên Châu

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 05-07-2024
Ngày cập nhật: 05-07-2024

Kỹ sư hiện trường

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hưng Phước

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 19-06-2024

Phó quản đốc phân xưởng

Công Ty Cổ Phần Nhựa Tín Kim

Mức lương: 12 - 18 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 19-06-2024

Kế toán xây dựng

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoàng Minh

Mức lương: 15 - 20 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 04-06-2024

Nhân viên kỹ thuật vận hành máy

Công Ty Cổ Phần Nhựa Tín Kim

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 04-06-2024

Nhân viên IT, sửa chữa máy photocopy

Công Ty TNHH Cung Cấp Thiết Bị Huỳnh Gia

Mức lương: 7 - 20 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 29-05-2024

Thủ kho bán thành phẩm

Công Ty Cổ Phần Nhựa Tín Kim

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Nhân viên phân tích dữ liệu

Công Ty Cổ Phần Nhựa Tín Kim

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Phó phòng bảo trì

Công Ty Cổ Phần Nhựa Tín Kim

Mức lương: 15 - 20 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Nhân viên QA/QC công trình

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hưng Phước

Mức lương: 15 - 22 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Kế toán tổng hợp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hưng Phước

Mức lương: 14 - 16 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 02-04-2024

Kỹ sư QS công trình

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hưng Phước

Mức lương: 15 - 22 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 02-04-2024

Nhân viên kỹ thuật

Công Ty TNHH SX-TM-DV Tân Tường Khang

Mức lương: 9 - 15 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 04-03-2024

Nhân viên thống kê

Công Ty TNHH SX-TM-DV Tân Tường Khang

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 04-03-2024
Ngày cập nhật: 22-01-2024

Thư ký sản xuất

Công Ty Cổ Phần Nhựa Tín Kim

Mức lương: 7 - 9 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 22-12-2023

Nhân viên phụ bán hàng

Cơ Sở Kinh Doanh Thảo Nguyên

Mức lương: 4 - 11 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 06-12-2023

Kế toán kho/ Kế toán mua hàng

Công Ty TNHH Thảo Hà

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 06-12-2023

Chuyên viên chăm sóc khách hàng

Công Ty Cổ Phần Việt Hương

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 06-12-2023

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Việt Hương

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 06-12-2023

Kiến trúc sư, họa viên kiến trúc

Công Ty Cổ Phần Việt Hương

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 06-12-2023

Nhân viên thống kê

Công Ty Cổ Phần Nhựa Tín Kim

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 06-12-2023

Quản lý sản xuất

Công Ty Cổ Phần Nhựa Tín Kim

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 06-12-2023

Trưởng phòng kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tân Lập Group

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 06-12-2023

Nhân viên bảo trì khuôn

Công Ty TNHH SX-TM-DV Tân Tường Khang

Mức lương: 8 - 15 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 14-11-2023

Nhân viên kế toán giá thành

Công Ty TNHH Đại Phú Thịnh

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 24-10-2023

Nhân viên kỹ thuật công trình

Công Ty TNHH Đại Phú Thịnh

Mức lương: 9 - 15 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 24-10-2023

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG