Nhân viên kế toán chi phí

Công Ty Cổ Phần Gỗ An Cường

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Bình Dương
Ngày cập nhật: 05-02-2018

Nhân viên thống kê

Công Ty Cổ Phần Gỗ An Cường

Mức lương:5 - 7 triệu
Địa điểm:Bình Dương
Ngày cập nhật: 05-02-2018

Nhân viên bóc tách bản vẽ

Công Ty Cổ Phần Gỗ An Cường

Mức lương:7 - 10 triệu
Địa điểm:Bình Dương
Ngày cập nhật: 05-02-2018

Nhân viên sản xuất

Công Ty Cổ Phần Gỗ An Cường

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Bình Dương
Ngày cập nhật: 05-02-2018

Nhân viên kho thành phẩm

Công Ty Cổ Phần Gỗ An Cường

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Bình Dương
Ngày cập nhật: 05-02-2018

Trưởng xưởng nội thất

Công Ty Cổ Phần Gỗ An Cường

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Bình Dương
Ngày cập nhật: 05-02-2018
Ngày cập nhật: 31-01-2018

Admin phòng kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Toàn Mỹ

Mức lương:6 - 8 triệu
Địa điểm:Bình Dương
Ngày cập nhật: 31-01-2018

Trợ lý sản xuất

Công Ty TNHH Danu Sài Gòn

Mức lương:6 - 8 triệu
Địa điểm:Bình Dương
Ngày cập nhật: 29-01-2018

Nhân viên kế hoạch

Công Ty TNHH Danu Sài Gòn

Mức lương:7 - 8 triệu
Địa điểm:Bình Dương
Ngày cập nhật: 29-01-2018

Tài xế xe xúc

Công Ty TNHH Xưởng Giấy Chánh Dương

Mức lương:7 - 8 triệu
Địa điểm:Bình Dương
Ngày cập nhật: 27-01-2018

Nhân viên bảo trì cơ khí

Công Ty TNHH Xưởng Giấy Chánh Dương

Mức lương:9 - 11 triệu
Địa điểm:Bình Dương
Ngày cập nhật: 27-01-2018

Nhân viên vận hành xeo giấy

Công Ty TNHH Xưởng Giấy Chánh Dương

Mức lương:12 - 15 triệu
Địa điểm:Bình Dương
Ngày cập nhật: 27-01-2018

Nhân viên tài xế dấu C

Công Ty Cổ Phần Oseven

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Bình Dương
Ngày cập nhật: 25-01-2018

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Oseven

Mức lương:7 - 10 triệu
Địa điểm:Bình Dương
Ngày cập nhật: 25-01-2018

Kiểm soát xuất nhập hàng

Công Ty Cổ Phần Vinafco

Mức lương:5 - 7 triệu
Địa điểm:Bình Dương
Ngày cập nhật: 25-01-2018

Kế toán tổng hợp

Công Ty TNHH Nguyên Liệu Gỗ Sài Gòn

Mức lương:10 - 12 triệu
Địa điểm:Bình Dương
Ngày cập nhật: 12-01-2018

Kế toán thuế

Công Ty TNHH Nguyên Liệu Gỗ Sài Gòn

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Bình Dương
Ngày cập nhật: 12-01-2018

Giám đốc kinh doanh

Công Ty TNHH Nguyên Liệu Gỗ Sài Gòn

Mức lương:20 - 50 triệu
Địa điểm:Bình Dương
Ngày cập nhật: 12-01-2018

Nhân viên IT

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Toàn Mỹ

Mức lương:7 - 10 triệu
Địa điểm:Bình Dương
Ngày cập nhật: 11-01-2018

Nhân viên phụ kho

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Toàn Mỹ

Mức lương:6 - 8 triệu
Địa điểm:Bình Dương
Ngày cập nhật: 11-01-2018

Nhân viên QC

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Toàn Mỹ

Mức lương:6 - 8 triệu
Địa điểm:Bình Dương
Ngày cập nhật: 11-01-2018

Nhân viên marketing

Công Ty TNHH Kiểm Toán Win Win

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Bình Dương
Ngày cập nhật: 08-01-2018

Trợ lý kiểm toán

Công Ty TNHH Kiểm Toán Win Win

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Bình Dương
Ngày cập nhật: 08-01-2018

Nhân viên kế toán

Công Ty TNHH Kiểm Toán Win Win

Mức lương:6 - 8 triệu
Địa điểm:Bình Dương
Ngày cập nhật: 08-01-2018
Ngày cập nhật: 06-01-2018

Nhân viên kế toán

Công Ty TNHH SJF Vina

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Bình Dương
Ngày cập nhật: 04-01-2018

Nhân viên bán trà sữa

Sun 96 Co.,Ltd

Mức lương:2 - 3 triệu
Địa điểm:Bình Dương
Ngày cập nhật: 04-01-2018
Ngày cập nhật: 04-01-2018

Kế toán kho

Công Ty Cổ Phần Đại Tân Việt - New Viet Dairy

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Bình Dương
Ngày cập nhật: 03-01-2018

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG