Giám đốc miền

Tập Đoàn Hưng Đại Nam

Mức lương: 25 - 30 triệu
Địa điểm: Nghệ An
Ngày cập nhật: 11-10-2017

Giám sát bán hàng

Tập Đoàn Hưng Đại Nam

Mức lương: 15 - 20 triệu
Địa điểm: Nghệ An
Ngày cập nhật: 11-10-2017

Phó chỉ huy trưởng công trình

Công Ty TNHH TM Công Nghệ Anh Minh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Nghệ An
Ngày cập nhật: 24-09-2017

Giám sát bán hàng

Công Ty Cổ Phần Đại Nam Group - Chi Nhánh Vinh

Mức lương: 10 - 30 triệu
Địa điểm: Nghệ An
Ngày cập nhật: 05-06-2017

ĐỊA ĐIỂM

  • 4

NGÀNH NGHỀ

  • 3
  • 1

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG