Ứng tuyển trực tuyến, vị trí:

Nhân viên kinh doanh, kỹ thuật kiêm vận chuyển hàng hóa
Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển KTS AVT
Thành viên đăng nhập (Nếu bạn đã có hồ sơ tại Workbank.vn)
Nộp đơn ứng tuyển nhanh không cần đăng ký tài khoản!
Bạn có thể nộp đơn ứng tuyển không cần đăng nhập hoặc chưa là thành viên của Workbank.
Ứng tuyển ngay