HR Strategy Limited Company

Địa điểm: 8B Đường số 7, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Qui mô công ty: 20 - 25 người Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Việc làm đang đăng tuyển (7)

Vị trí / Chức danh Nơi làm việc Mức lương Ngày đăng
Quản đốc phân xưởng sản xuất Hải Dương Từ 800 USD đến 1000 USD 04-06-2019
As. Merchandise manager Hải Dương Từ 900 USD đến 1300 USD 04-06-2019
As. IE manager Hải Dương Từ 900 USD đến 1500 USD 04-06-2019
IE manager Hải Dương Từ 1300 USD đến 1700 USD 04-06-2019
Trưởng phòng quản lý hóa chất Hải Dương Từ 1800 USD đến 2000 USD 04-06-2019
Phó giám đốc xưởng sản xuất Hải Dương Từ 1600 USD đến 1800 USD 04-06-2019
Giám đốc sản xuất Hải Dương Từ 2000 USD đến 3000 USD 04-06-2019

Giới thiệu về công ty

- Công Ty Headhunter: Tuyển dụng nhân sự cấp cao.