Nhân viên biên dịch tiếng Hàn

Công Ty TNHH Isirius Vina

Mức lương: 15 - 20 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 02-08-2018

Kế toán tổng hợp

Công Ty TNHH FTN Vietnam

Mức lương: 15 - 30 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 27-07-2018

Nhân viên bảo trì điện, nước, cơ khí

Công Ty Cổ Phần Lâm Việt

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 27-07-2018

Nhân viên HSE

Công Ty Cổ Phần Lâm Việt

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 27-07-2018

Nhân viên mua hàng

Công Ty Cổ Phần Lâm Việt

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 27-07-2018

Nhân viên kinh doanh ngành gỗ

Công Ty Cổ Phần Lâm Việt

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 27-07-2018

Sales executive

HR Strategy Limited Company

Mức lương: 10 - 16 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 21-06-2018

Nhân viên cơ khí

Công Ty TNHH Everyoung

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 06-06-2018

Nhân viên kinh doanh

Công Ty CP TBVP Siêu Thanh - CNBD

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 05-05-2018

Công nhân KCS

Công Ty Cổ Phần Thép Nam Kim

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 02-05-2018

Công nhân bảo trì điện

Công Ty Cổ Phần Thép Nam Kim

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 02-05-2018

Nhân viên vận hành máy tiện CNC

Công Ty TNHH Fischer Asia

Mức lương: 6 - 7 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 09-04-2018

Bác sĩ phục hồi chức năng

Công Ty Mê Kông Việt

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 03-04-2018

Nhân viên kinh doanh/ Nhân viên kỹ thuật

Công Ty Cổ Phần TBVP Siêu Thanh - CNBD

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 09-03-2018

Nhân viên kế toán chi phí

Công Ty Cổ Phần Gỗ An Cường

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 05-02-2018

Nhân viên thống kê

Công Ty Cổ Phần Gỗ An Cường

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 05-02-2018

Nhân viên bóc tách bản vẽ

Công Ty Cổ Phần Gỗ An Cường

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 05-02-2018

Nhân viên sản xuất

Công Ty Cổ Phần Gỗ An Cường

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 05-02-2018

Nhân viên kho thành phẩm

Công Ty Cổ Phần Gỗ An Cường

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 05-02-2018

Trưởng xưởng nội thất

Công Ty Cổ Phần Gỗ An Cường

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 05-02-2018

Nhân viên lái xe văn phòng

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Toàn Mỹ

Mức lương: 7 - 8 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 31-01-2018

Admin phòng kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Toàn Mỹ

Mức lương: 6 - 8 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 31-01-2018

Trợ lý sản xuất

Công Ty TNHH Danu Sài Gòn

Mức lương: 6 - 8 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 29-01-2018

Nhân viên kế hoạch

Công Ty TNHH Danu Sài Gòn

Mức lương: 7 - 8 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 29-01-2018

Tài xế xe xúc

Công Ty TNHH Xưởng Giấy Chánh Dương

Mức lương: 7 - 8 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 27-01-2018

Nhân viên bảo trì cơ khí

Công Ty TNHH Xưởng Giấy Chánh Dương

Mức lương: 9 - 11 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 27-01-2018

Nhân viên vận hành xeo giấy

Công Ty TNHH Xưởng Giấy Chánh Dương

Mức lương: 12 - 15 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 27-01-2018

Nhân viên tài xế dấu C

Công Ty Cổ Phần Oseven

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 25-01-2018

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Oseven

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 25-01-2018

Kiểm soát xuất nhập hàng

Công Ty Cổ Phần Vinafco

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 25-01-2018

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG