Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH TMSX Giấy Khải Hoàng

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 12-11-2018

Quản đốc xưởng

Công Ty TNHH TMSX Giấy Khải Hoàng

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 12-11-2018

Kế toán công nợ

Công Ty TNHH TMSX Giấy Khải Hoàng

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 12-11-2018

Kế toán kho

Công Ty TNHH TMSX Giấy Khải Hoàng

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 12-11-2018

Bếp trưởng

Sonova Operations Center Việt Nam

Mức lương: 15 - 20 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 30-10-2018

Nhân viên kiểm phẩm, đóng gói

Công Ty Cổ Phần Sanpronet

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 26-10-2018

Nhân viên kế toán

Công Ty TNHH Becamex Tokyu

Mức lương: 9 - 11 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 24-10-2018

Kỹ sư bảo trì điện lạnh

Công Ty TNHH The IL Vina

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 18-10-2018

Nhân viên tín dụng

Công Ty Tài Chính Prudential

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 11-10-2018

Room coordinator/ Điều phối viên bộ phận dịch vụ

Công Ty TNHH Becamex Tokyu

Mức lương: 7 - 8 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 28-09-2018

Admin officer/ Nhân viên văn phòng

Công Ty TNHH Becamex Tokyu

Mức lương: 6 - 8 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 28-09-2018

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Tư Vấn Hiệu Chuẩn Thiết Bị Đo Lường HI-TECH

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 14-09-2018
Ngày cập nhật: 14-09-2018

Lao động phổ thông

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ VHM

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 28-08-2018

Nhân viên biên dịch tiếng Hàn

Công Ty TNHH Isirius Vina

Mức lương: 15 - 20 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 02-08-2018

Kế toán tổng hợp

Công Ty TNHH FTN Vietnam

Mức lương: 15 - 30 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 27-07-2018

Nhân viên bảo trì điện, nước, cơ khí

Công Ty Cổ Phần Lâm Việt

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 27-07-2018

Nhân viên HSE

Công Ty Cổ Phần Lâm Việt

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 27-07-2018

Nhân viên mua hàng

Công Ty Cổ Phần Lâm Việt

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 27-07-2018

Nhân viên kinh doanh ngành gỗ

Công Ty Cổ Phần Lâm Việt

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 27-07-2018

Sales executive

HR Strategy Limited Company

Mức lương: 10 - 16 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 21-06-2018

Nhân viên cơ khí

Công Ty TNHH Everyoung

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 06-06-2018

Nhân viên kinh doanh

Công Ty CP TBVP Siêu Thanh - CNBD

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 05-05-2018

Công nhân KCS

Công Ty Cổ Phần Thép Nam Kim

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 02-05-2018

Công nhân bảo trì điện

Công Ty Cổ Phần Thép Nam Kim

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 02-05-2018

Nhân viên vận hành máy tiện CNC

Công Ty TNHH Fischer Asia

Mức lương: 6 - 7 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 09-04-2018

Bác sĩ phục hồi chức năng

Công Ty Mê Kông Việt

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 03-04-2018

Nhân viên kinh doanh/ Nhân viên kỹ thuật

Công Ty Cổ Phần TBVP Siêu Thanh - CNBD

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 09-03-2018

Nhân viên kế toán chi phí

Công Ty Cổ Phần Gỗ An Cường

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 05-02-2018

Nhân viên thống kê

Công Ty Cổ Phần Gỗ An Cường

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 05-02-2018

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG