Nhân viên thu mua ngành gỗ

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc An Huy

Mức lương: 12 - 17 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 17-10-2022

Kế toán công nợ

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Giấy Khải Hoàn

Mức lương: 10 - 20 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 04-10-2022
Ngày cập nhật: 04-10-2022
Ngày cập nhật: 07-09-2022
Ngày cập nhật: 06-09-2022
Ngày cập nhật: 06-09-2022

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Nhựa Tín Kim

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 25-08-2022

Nhân viên hỗ trợ kinh doanh

Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Lê Thương

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 17-08-2022

Nhân viên nhân sự

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Giấy Khải Hoàn

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 12-08-2022

Nhân viên IT

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Giấy Khải Hoàn

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 12-08-2022

Kế toán tổng hợp

Công Ty Cổ Phần Song Mã Việt

Mức lương: 9 - 15 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 02-08-2022
Ngày cập nhật: 18-07-2022
Ngày cập nhật: 18-07-2022

Nhân viên kế toán

Công Ty Cổ Phần Nhựa Tín Kim

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 20-06-2022

Thủ kho

Công Ty TNHH TM DV Kỹ Thuật Toàn Ấn

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 17-06-2022

Tài xế, phụ xe, phụ kho

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Miền Nam

Mức lương: 14 - 16 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 20-04-2022

Nhân viên lập trình máy CNC

Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Du Lịch Bách Tùng

Mức lương: 12 - 18 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 05-04-2022

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Du Lịch Bách Tùng

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 05-04-2022
Ngày cập nhật: 05-04-2022

Kế toán giá thành

Công Ty TNHH Thiết Kế Chế Tạo Nhật Minh

Mức lương: 10 - 13 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 29-03-2022

Nhân viên QC

Công Ty TNHH Thiết Kế Chế Tạo Nhật Minh

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 29-03-2022
Ngày cập nhật: 21-03-2022

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Địa Ốc Á Châu

Mức lương: 5 - 15 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 03-03-2022

Chuyên viên ngành hàng

Công Ty TNHH Sắt Thép Ngọc Biển

Mức lương: 14 - 15 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 07-12-2021

Thư ký kho

Công Ty TNHH Thiết Kế Chế Tạo Nhật Minh

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 03-12-2021

Trưởng phòng kinh doanh

Công Ty TNHH Thiết Kế Chế Tạo Nhật Minh

Mức lương: 20 - 40 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 03-12-2021

Nhân viên vận hành máy

Công Ty TNHH Minh Long I

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 17-11-2021

Tổ trưởng sản xuất

Công Ty TNHH Minh Long I

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 17-11-2021

Trưởng phòng kiểm soát nội bộ

Công Ty TNHH Minh Long I

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 10-11-2021

Nhân viên hành chính nhân sự

Công Ty Cổ Phần CNCPS

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 27-10-2021

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG