Trưởng phòng nhân sự

Công Ty TNHH JHcos Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 28-11-2016

Admin Executive

KMS Technology

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 28-11-2016

Nhân viên nhân sự

Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Đông Hưng

Mức lương: 4 - 6 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 28-11-2016
Ngày cập nhật: 25-11-2016

Giám sát hành chính nhân sự

HR Strategy

Mức lương: 12 - 16 triệu
Địa điểm: Hậu Giang
Ngày cập nhật: 24-11-2016

Nhân viên nhân sự quận Bình Thạnh

Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Đông Hưng

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 24-11-2016

Nhân viên nhân sự quận Bình Thạnh

Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Đông Hưng

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 23-11-2016

Nhân viên nhân sự quận Bình Thạnh

Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Đông Hưng

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 22-11-2016
Ngày cập nhật: 21-11-2016
Ngày cập nhật: 19-11-2016
Ngày cập nhật: 19-11-2016

Chuyên viên tuyển dụng

GPO International

Mức lương: 10 - 20 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 18-11-2016
Ngày cập nhật: 17-11-2016

Nhân viên tuyển dụng nhân sự

Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Đông Hưng

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 17-11-2016

Nhân viên nhân sự tổng hợp

GPO International

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 16-11-2016

Nhân viên nhân sự tổng hợp

GPO International

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 16-11-2016

Nhân viên văn phòng

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Nhất Thống

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-11-2016

Thực tập sinh Hành chính

Công Ty Cổ Phần Homesmart Quốc Tế

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-11-2016

Nhân viên hành chính

GPO International

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-11-2016

Nhân viên tuyển dụng nhân sự

Công Ty Golden Land

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 14-11-2016

Nhân viên tuyển dụng nhân sự

Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Đông Hưng

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 14-11-2016

Chuyên viên tuyển dụng nhân sự

Công Ty Golden Land

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 12-11-2016

Nhân viên tuyển dụng nhân sự

Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Đông Hưng

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 12-11-2016

Nhân viên tuyển dụng nhân sự

Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Đông Hưng

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 11-11-2016

Nhân viên tuyển dụng nhân sự

Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Đông Hưng

Mức lương: 3 - 5 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 10-11-2016

Nhân viên tuyển dụng nhân sự

Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Đông Hưng

Mức lương: 3 - 5 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-11-2016

Recruitment Manager

HR Strategy

Mức lương: $2000 - $2500
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 08-11-2016
Ngày cập nhật: 07-11-2016

Nhân viên hành chính

GPO International

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 05-11-2016

Nhân viên văn phòng - tư vấn chiêu sinh

Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-11-2016

ĐỊA ĐIỂM

 • 176
 • 40
 • 30
 • 12
 • 11
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4

NGÀNH NGHỀ

 • 280

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG