Nhân viên nhân sự quận Bình Thạnh

Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Đông Hưng

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 22-11-2016
Ngày cập nhật: 21-11-2016
Ngày cập nhật: 19-11-2016
Ngày cập nhật: 19-11-2016

Chuyên viên tuyển dụng

GPO International

Mức lương: 10 - 20 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 18-11-2016
Ngày cập nhật: 17-11-2016

Nhân viên tuyển dụng nhân sự

Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Đông Hưng

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 17-11-2016

Nhân viên nhân sự tổng hợp

GPO International

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 16-11-2016

Nhân viên nhân sự tổng hợp

GPO International

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 16-11-2016

Nhân viên văn phòng

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Nhất Thống

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-11-2016

Thực tập sinh Hành chính

Công Ty Cổ Phần Homesmart Quốc Tế

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-11-2016

Nhân viên hành chính

GPO International

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-11-2016

Nhân viên tuyển dụng nhân sự

Công Ty Golden Land

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 14-11-2016

Nhân viên tuyển dụng nhân sự

Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Đông Hưng

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 14-11-2016

Chuyên viên tuyển dụng nhân sự

Công Ty Golden Land

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 12-11-2016

Nhân viên tuyển dụng nhân sự

Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Đông Hưng

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 12-11-2016

Nhân viên tuyển dụng nhân sự

Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Đông Hưng

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 11-11-2016

Nhân viên tuyển dụng nhân sự

Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Đông Hưng

Mức lương: 3 - 5 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 10-11-2016

Nhân viên tuyển dụng nhân sự

Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Đông Hưng

Mức lương: 3 - 5 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-11-2016

Recruitment Manager

HR Strategy

Mức lương: $2000 - $2500
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 08-11-2016
Ngày cập nhật: 07-11-2016

Nhân viên hành chính

GPO International

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 05-11-2016

Nhân viên văn phòng - tư vấn chiêu sinh

Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-11-2016

Nhân viên văn phòng

Công Ty TNHH Hồng Môn

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 27-10-2016

Nhân viên hành chính nhân sự

Công Ty Hass

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 26-10-2016

Trưởng phòng hành chính nhân sự

Headhunt Viet Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Vĩnh Long
Ngày cập nhật: 25-10-2016

Nhân viên tuyển dụng nhân sự

Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Đông Hưng

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 24-10-2016
Ngày cập nhật: 22-10-2016

Trưởng phòng hành chính nhân sự

Công Ty TNHH Hiệp Thanh

Mức lương: 8 - 15 triệu
Địa điểm: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long
Ngày cập nhật: 20-10-2016

Nhân viên nhân sự

Công Ty TNHH Giày Gia Định

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 20-10-2016

ĐỊA ĐIỂM

 • 171
 • 40
 • 30
 • 12
 • 11
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4

NGÀNH NGHỀ

 • 273

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG