Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH XJK

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 12-07-2017
Ngày cập nhật: 22-06-2017
Ngày cập nhật: 22-06-2017

Chuyên viên kỹ thuật dự án

Công Ty Cổ Phần Hạ Tầng Viễn Thông CMC

Mức lương: 6 - 8 triệu
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 15-06-2017

Nhân viên kinh doanh dịch vụ Internet FTTH - SME

Công Ty Cổ Phần Hạ Tầng Viễn Thông CMC

Mức lương: 5 - 8 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Hải Phòng
Ngày cập nhật: 15-06-2017
Ngày cập nhật: 15-06-2017
Ngày cập nhật: 15-06-2017
Ngày cập nhật: 15-06-2017

Cộng tác viên thu cước

Công Ty Cổ Phần Hạ Tầng Viễn Thông CMC

Mức lương: 5 - 8 triệu
Địa điểm: Khánh Hòa
Ngày cập nhật: 15-06-2017
Ngày cập nhật: 15-06-2017

Chuyên viên ban chỉ đạo

Công Ty Cổ Phần Hạ Tầng Viễn Thông CMC

Mức lương: 5 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 15-06-2017
Ngày cập nhật: 15-06-2017
Ngày cập nhật: 15-06-2017

Chuyên viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Hạ Tầng Viễn Thông CMC

Mức lương: 5 - 8 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 15-06-2017
Ngày cập nhật: 15-06-2017

Chuyên viên dự án viễn thông BAS

Công Ty Cổ Phần Hạ Tầng Viễn Thông CMC

Mức lương: 15 - 20 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-06-2017

Chuyên gia chính sách Sản phẩm

Công Ty Cổ Phần Hạ Tầng Viễn Thông CMC

Mức lương: 10 - 11 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 15-06-2017

Trưởng phòng vận hành data center

Công Ty Cổ Phần Hạ Tầng Viễn Thông CMC

Mức lương: 20 - 30 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 15-06-2017

Chuyên viên tổng đài Viettel tại Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Quảng Nam, Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 06-06-2017

Kỹ thuật viên

Cty Cổ Phần Thiết Bị Văn Phòng Siêu Thanh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 31-05-2017

Kỹ thuật viên sửa chữa điện thoại

Cty TNHH Toan Chau

Mức lương: 4 - 6 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 16-05-2017

Kỹ thuật viên

Công Ty TNHH Toan Chau

Mức lương: 3 - 6 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 16-05-2017

Nhân viên phòng truyền dẫn

Công Ty Cổ Phần Hạ Tầng Viễn Thông CMC

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 27-04-2017

Kỹ sư tư vấn voice

Công Ty Cổ Phần Hạ Tầng Viễn Thông CMC

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 27-04-2017
Ngày cập nhật: 18-04-2017
Ngày cập nhật: 18-04-2017
Ngày cập nhật: 18-04-2017

Nhân viên kỹ thuật

Công Ty TNHH Song Thái Tùng

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 17-04-2017

Lập trình viên .NET

Cty TNHH MTV Pacific Mobile Pay Solution

Mức lương: 15 - 20 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 12-04-2017
Ngày cập nhật: 12-04-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG