Kỹ sư công trường

Công Ty Cổ Phần Phượng Hoàng

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 29-05-2024

Nhân viên cơ khí chế tạo

Công Ty Cổ Phần Dệt Trần Hiệp Thành

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Trưởng bộ phận kho vận

Công Ty Cổ Phần Dệt Trần Hiệp Thành

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Nhân viên lập trình IT

Công Ty Cổ Phần Dệt Trần Hiệp Thành

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 08-09-2023
Ngày cập nhật: 13-03-2023
Ngày cập nhật: 27-10-2022
Ngày cập nhật: 12-10-2022
Ngày cập nhật: 20-07-2022
Ngày cập nhật: 20-05-2022

Nhân viên thủ kho

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kết Cấu Thép Đại Tín

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 09-03-2022

Nhân viên thủ kho

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kết Cấu Thép Đại Tín

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 03-03-2022
Ngày cập nhật: 09-12-2021
Ngày cập nhật: 28-09-2021

Nhân viên cơ khí

Công Ty TNHH TMDV Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Đức Thành

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 28-09-2021

Kỹ sư an toàn lao động

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 14-12-2020

Kỹ sư cơ điện

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 14-12-2020

Kỹ sư hiện trường

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 14-12-2020

General accountant

HR Strategy

Mức lương: 18 - 25 triệu
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 26-10-2020

Chief accountant

HR Strategy

Mức lương: 30 - 45 triệu
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 26-10-2020

Giám sát sản xuất - Production supervisor

HR Strategy

Mức lương: 25 - 32 triệu
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 26-10-2020

HR & Admin executive

HR Strategy

Mức lương: 12 - 18 triệu
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 16-10-2020

Giám sát M&E

Công Ty CP Xây Dựng Và Kết Cấu Thép Đại Tín

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 15-05-2020

Giám sát trắc đạc

Công Ty CP Xây Dựng Và Kết Cấu Thép Đại Tín

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 15-05-2020

Production manager

HR Strategy Limited Company

Mức lương: 22 - 30 triệu
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 26-08-2019

Market maker

HR Strategy Limited Company

Mức lương: 6 - 10 triệu
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 14-04-2018

Industrial engineer supervisor/ IE supervisor

HR Strategy Limited Company

Mức lương: 20 - 25 triệu
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 14-04-2018

Sampling head

HR Strategy Limited Company

Mức lương: $800 - $1200
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 14-04-2018

Kỹ thuật điện

Công Ty TNHH QL Vietnam Agroresources

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 30-01-2018

Nhân viên QC

Công Ty TNHH QL Vietnam Agroresources

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 30-01-2018

Cửa hàng trưởng

Cty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Thực Phẩm Công Danh

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 29-12-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG