Ngày cập nhật: 05-04-2023
Ngày cập nhật: 24-03-2023
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Trưởng nhóm nhân sự

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Hoàng Đạt

Mức lương: 15 - 20 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 13-03-2023
Ngày cập nhật: 03-03-2023
Ngày cập nhật: 02-03-2023
Ngày cập nhật: 24-02-2023
Ngày cập nhật: 23-02-2023
Ngày cập nhật: 17-02-2023
Ngày cập nhật: 04-02-2023
Ngày cập nhật: 01-02-2023
Ngày cập nhật: 01-02-2023
Ngày cập nhật: 30-01-2023

Nhân viên bảo trì điện

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Farina

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 22-12-2022

Nhân viên lái xe và phụ xe giao hàng tại Bắc Ninh

Công Ty Thịnh Phát

Mức lương: 7 - 15 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 21-04-2022

Lái xe, phụ xe tại Bắc Ninh

Công Ty Thịnh Phát

Mức lương: 7 - 14 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 13-04-2022

Lái xe, phụ xe tại Bắc Ninh

Công Ty Thịnh Phát

Mức lương: 7 - 13 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 30-03-2022
Ngày cập nhật: 11-03-2022

Lái xe, phụ xe

Công Ty Thịnh Phát

Mức lương: 7 - 13 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 08-03-2022

Kế toán bán hàng

Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh EEP Việt Nam

Mức lương: 6 - 8 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 02-11-2021

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG