Nhân viên R&D

Công Ty TNHH Synopex Vina2

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 29-11-2018

Nhân viên IT

Công Ty TNHH Synopex Vina2

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 29-11-2018

Nhân viên giám sát hệ thống nhà máy

Công Ty TNHH Synopex Vina2

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 29-11-2018

Kỹ sư máy

Công Ty TNHH Apollo Tech Vina

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 22-11-2018

Nhân viên hành chính

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tiếp Vận Toàn Cầu

Mức lương: 6 - 10 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 14-11-2018

Trưởng phòng kế toán

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ginex

Mức lương: 30 - 40 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 07-11-2018

Lái xe tải

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tiếp Vận Toàn Cầu

Mức lương: 7 - 12 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 26-09-2018

Kỹ thuật viên IT

Công Ty TNHH Dịch Vụ Số Hợp Quân

Mức lương: 6 - 10 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 14-09-2018

Giáo viên

Trung Tâm Bồi Dưỡng Kỹ Năng Happy Smile

Mức lương: 4 - 9 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 05-09-2018

Kỹ sư điện

Công Ty CP Sản Xuất Và Thương Mại Aermec Việt Nam

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 28-08-2018

Nhân viên kinh doanh

Công Ty CP Sản Xuất Và Thương Mại Aermec Việt Nam

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 28-08-2018

Nhân viên data kho

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bắc Kỳ

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 25-01-2018
Ngày cập nhật: 25-01-2018
Ngày cập nhật: 09-01-2018

Nhân viên kế toán xuất hóa đơn

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bắc Kỳ

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 09-01-2018

Nhân viên nhân sự

Công Ty TNHH Bujeon Vietnam Electronics

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 29-12-2017

Nhân viên mua hàng

Công Ty TNHH Bujeon Vietnam Electronics

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 29-12-2017

Nhân viên bảo vệ nội bộ

Công Ty TNHH Kiến Vương

Mức lương: 5 - 8 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 21-12-2017

Nhân viên mua hàng

Công Ty TNHH Bujeon Vietnam Electronics

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 06-12-2017

Kỹ thuật viên CNC

Công Ty TNHH Bujeon Vietnam Electronics

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 06-12-2017

Kế toán kho

Công Ty TNHH Dịch Vụ Trâu Ngon

Mức lương: 6 - 7 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 27-11-2017

Kế toán tổng hợp

Công Ty TNHH Dịch Vụ Trâu Ngon

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 27-11-2017

Nhân viên kế toán công nợ

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 25-11-2017

Chuyên viên nhân sự tính lương

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà

Mức lương: 6 - 8 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 25-11-2017

Nhân viên QA/QC

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 25-11-2017

Thủ kho

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 25-11-2017

Nhân viên phát triển thị trường

Công Ty Cổ Phần Tôn Đông Á

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 14-11-2017

Lái xe, phụ xe tại Bắc Ninh

Công Ty Vận Tải Trung Thịnh

Mức lương: 10 - 13 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 08-11-2017
Ngày cập nhật: 30-10-2017

Lái xe nâng

Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 30-10-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG