Ứng tuyển trực tuyến, vị trí:

Bổ sung lái xe tải thùng B2, phụ xe giao hàng (bổ túc tay lái) tại kho Bắc Ninh
Công Ty Vận Tải HAP
Thành viên đăng nhập (Nếu bạn đã có hồ sơ tại Workbank.vn)
Nộp đơn ứng tuyển nhanh không cần đăng ký tài khoản!
Bạn có thể nộp đơn ứng tuyển không cần đăng nhập hoặc chưa là thành viên của Workbank.
Ứng tuyển ngay