Ngày cập nhật: 15-01-2018

Kỹ sư cảnh quan

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Du Lịch Phú Thọ

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-01-2018
Ngày cập nhật: 15-01-2018

Chuyên viên tài chính

Công Ty TNHH May Thêu Thuận Phương

Mức lương: 8 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-01-2018
Ngày cập nhật: 14-01-2018
Ngày cập nhật: 14-01-2018
Ngày cập nhật: 14-01-2018
Ngày cập nhật: 14-01-2018
Ngày cập nhật: 13-01-2018

Chuyên viên tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Goteccons

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-01-2018

Giám đốc dự án - chủ đầu tư bất động sản

Công Ty Cổ Phần Goteccons

Mức lương: 50 - 60 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-01-2018

Giám đốc nhân sự

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Nhà Phú Gia Thịnh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 12-01-2018

Giám đốc marketing

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Nhà Phú Gia Thịnh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 12-01-2018

Giám đốc đầu tư - chuyên ngành kinh tế xây dựng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Nhà Phú Gia Thịnh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 12-01-2018

Nhân viên hành chánh nhân sự

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Trà Hùng Phát

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 12-01-2018

Trợ lý trưởng phòng nhân sự - Admin manager assistant

A.I.Global Sun Partners JSC - HCMC

Mức lương: 10 - 13 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 12-01-2018

Nhân viên thực tập nhân sự

Công Ty Cổ Phần Mắt Bão

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 11-01-2018

Giao dịch viên

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Dân - NCB

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Quảng Ninh
Ngày cập nhật: 10-01-2018
Ngày cập nhật: 10-01-2018

Chuyên viên tác nghiệp tín dụng

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Dân - NCB

Mức lương: 5 - 8 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Quảng Ninh
Ngày cập nhật: 10-01-2018

Quản lý OTC Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Dược Khoa

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 10-01-2018

Nhân viên tài chính

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bắc Kỳ

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-01-2018

Nhân viên khách hàng doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Việt Thành Công

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-01-2018
Ngày cập nhật: 09-01-2018

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Dream Holidays

Mức lương: 5 - 20 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-01-2018

Nhân viên tuyển dụng và đào tạo

Công Ty TNHH Dược An Sinh

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-01-2018

Kỹ sư trắc đạc

Công Ty Cổ Phần Xây Lắp 1 - Petrolimex

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 08-01-2018
Ngày cập nhật: 08-01-2018

IT manager

Công Ty TNHH FLC Samson Goft And Resort

Mức lương: 30 - 35 triệu
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 08-01-2018

Sales manager

Công Ty TNHH FLC Samson Goft And Resort

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 08-01-2018

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG