Ngày cập nhật: 16-06-2017

Nhân viên đứng máy in kỹ thuật số

Công Ty TNHH Quảng Cáo TM-DV-SX Linh Nga Thọ

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 16-06-2017

Nhân viên tư vấn bán hàng

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư V.B.C.L

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 15-06-2017

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư V.B.C.L

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 15-06-2017

Nhân viên lao động tiền lương

Công Ty Cổ Phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-06-2017

Chuyên viên kỹ thuật dự án

Công Ty Cổ Phần Hạ Tầng Viễn Thông CMC

Mức lương: 6 - 8 triệu
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 15-06-2017

Nhân viên kinh doanh dịch vụ Internet FTTH - SME

Công Ty Cổ Phần Hạ Tầng Viễn Thông CMC

Mức lương: 5 - 8 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Hải Phòng
Ngày cập nhật: 15-06-2017
Ngày cập nhật: 15-06-2017
Ngày cập nhật: 15-06-2017
Ngày cập nhật: 15-06-2017

Cộng tác viên thu cước

Công Ty Cổ Phần Hạ Tầng Viễn Thông CMC

Mức lương: 5 - 8 triệu
Địa điểm: Khánh Hòa
Ngày cập nhật: 15-06-2017
Ngày cập nhật: 15-06-2017

Chuyên viên ban chỉ đạo

Công Ty Cổ Phần Hạ Tầng Viễn Thông CMC

Mức lương: 5 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 15-06-2017
Ngày cập nhật: 15-06-2017
Ngày cập nhật: 15-06-2017

Chuyên viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Hạ Tầng Viễn Thông CMC

Mức lương: 5 - 8 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 15-06-2017
Ngày cập nhật: 15-06-2017

Chuyên viên dự án viễn thông BAS

Công Ty Cổ Phần Hạ Tầng Viễn Thông CMC

Mức lương: 15 - 20 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-06-2017

Chuyên gia chính sách Sản phẩm

Công Ty Cổ Phần Hạ Tầng Viễn Thông CMC

Mức lương: 10 - 11 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 15-06-2017

Trưởng phòng vận hành data center

Công Ty Cổ Phần Hạ Tầng Viễn Thông CMC

Mức lương: 20 - 30 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 15-06-2017

Trưởng ban nhân sự

Công Ty Cổ Phần Hạ Tầng Viễn Thông CMC

Mức lương: 25 - 30 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 15-06-2017

Quản lý chi nhánh

Hệ Thống Trung Tâm Anh Ngữ Aten English

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-06-2017

Phó phòng báo giá đấu thầu

Công Ty Posco E&C Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 14-06-2017

Giám đốc/ Phó giám đốc công trình

Công Ty Posco E&C Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 14-06-2017

Nhân viên hành chính nghiệp vụ

Công Ty TNHH Quốc Tế InStulink

Mức lương: 5 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 14-06-2017

Nhân viên văn phòng

Công Ty TNHH Quốc Tế InStulink

Mức lương: 5 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-06-2017

Thiết kế website

Công Ty TNHH TM DV Saga

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-06-2017

Nhân viên nhân sự

Công Ty TNHH Paradise Game Technology Co.,Ltd

Mức lương: 17 - 33 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-06-2017

Nhân viên lễ tân

Công Ty TNHH Paradise Game Technology Co.,Ltd

Mức lương: 11 - 22 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-06-2017

Trợ lý tài vụ

Công Ty TNHH Paradise Game Technology Co.,Ltd

Mức lương: 17 - 44 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-06-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG