G-Talent Recruitment And Consulting Ltd

Địa điểm: 9th Floor, TNR Tower, Số 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Hà Nội

Qui mô công ty: 04 Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Hiện tại, đơn vị không có tuyển dụng nào, hoặc tuyển dụng đã hết hạn, vui lòng quay lại sau, cảm ơn.

Giới thiệu về công ty

- G-Talent Recruitment And Consulting Ltd: Công ty dịch vụ nhân sự G-Talent Việt Nam.