Nhân viên tư vấn tín dụng

Công Ty TNHH Prudential Finance

Mức lương: 5 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-05-2018
Ngày cập nhật: 21-04-2018

Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân

Ngân Hàng Shinhan Việt Nam

Mức lương: 5 - 11 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 21-04-2018

Chuyên viên bảo hiểm - kênh ngân hàng Nam Á

Công Ty BHNT FWD Vietnam

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 21-04-2018

Chuyên viên kiểm duyệt khách hàng - Lead validator

Công Ty TNHH Fingo Việt Nam

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 14-04-2018

Chuyên viên tài chính

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tài Chính Việt Thành

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-04-2018

Nhân viên nhân sự

Công Ty Tài Chính Vay Tiêu Dùng Cá Nhân Prudential

Mức lương: 5 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 03-04-2018

Trưởng ban tài chính

EService Group

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 28-03-2018
Ngày cập nhật: 26-03-2018
Ngày cập nhật: 21-03-2018

Nhân viên telesales

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Truyền Thông Samo

Mức lương: 7 - 13 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 26-02-2018

Chuyên viên tư vấn

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Truyền Thông Samo

Mức lương: 7 - 13 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 26-02-2018

Trưởng ban kiểm soát nội bộ

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TMS - TMS Group

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 07-02-2018
Ngày cập nhật: 07-02-2018

Nhân viên tư vấn tài chính

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tư Vấn Diamond Star JSC

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 07-02-2018
Ngày cập nhật: 05-02-2018

Kế toán ngân hàng

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Phúc Tín

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 05-02-2018

Giám đốc đầu tư tài chính

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn T And T

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 03-02-2018

Nhân viên tư vấn tín dụng

Công Ty Cổ Phần Mocap Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-02-2018

Chuyên viên tài chính

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thành Thành Công

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 01-02-2018

Chuyên viên phát triển kinh doanh

Ngân Hàng HDBank

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 01-02-2018

Chuyên viên thẩm định giá

Ngân Hàng HDBank

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: An Giang, Bắc Ninh, Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 01-02-2018

Giám đốc thẩm định khách hàng doanh nghiệp

Ngân Hàng HDBank

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 01-02-2018

Chuyên viên cao cấp soạn thảo

Ngân Hàng HDBank

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 01-02-2018

Chuyên viên dịch vụ khách hàng - call center

Ngân Hàng HDBank

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 01-02-2018

Chuyên viên kiểm soát tài chính

Công Ty Cổ Phần Máy Công Cụ Và Thiết Bị T.A.T

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 01-02-2018
Ngày cập nhật: 31-01-2018
Ngày cập nhật: 31-01-2018

Chuyên viên phân tích tài chính vận tải

Công Ty Cổ Phần Vinafco

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 25-01-2018

Giao dịch viên

Ngân Hàng HDBank

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-01-2018

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG