Nhân viên tín dụng

Công Ty Tài Chính Prudential

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 11-10-2018
Ngày cập nhật: 09-10-2018

Chuyên viên kinh doanh

FE Credit

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 13-09-2018
Ngày cập nhật: 05-09-2018

Nhân viên kinh doanh/ Quản lý kinh doanh

Công Ty Việt Asia

Mức lương: 8 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 28-08-2018

Nhân viên tín dụng tiếp thị

Ngân Hàng Indovina Cần Thơ

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Cần Thơ
Ngày cập nhật: 14-08-2018

Chuyên viên tư vấn tài chính

G-Talent Recruitment And Consulting Ltd

Mức lương: 7 - 9 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 07-08-2018

Chuyên viên hoạch định tài chính

Công Ty 40 Hrs

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 07-08-2018

Chuyên viên quan hệ khách hàng

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Nam Á

Mức lương: 7 - 15 triệu
Địa điểm: Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Nai
Ngày cập nhật: 06-08-2018

Nhân viên tư vấn tín dụng

Công Ty Tài Chính Mirae Asset Việt Nam

Mức lương: 5 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 27-07-2018

Chuyên viên thu hồi nợ qua điện thoại

Công Ty Cashwagon

Mức lương: 8 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 27-07-2018
Ngày cập nhật: 18-07-2018

Chuyên viên tư vấn tín dụng

Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

Mức lương: 5 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-07-2018

Chuyên viên tư vấn thẩm định

Công Ty The Bank

Mức lương: 4 - 17 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-07-2018

Nhân viên kế toán thuế

Công Ty Dịch Vụ Kế Toán

Mức lương: 5 - 8 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-07-2018

Nhân viên kế toán

Công Ty TNHH MTV ĐPT

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 03-07-2018

Chuyên viên pháp chế xử lý nợ có tài sản bảo đảm

Công Ty Quản Lý Tài Sản Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Mức lương: 8 - 15 triệu
Địa điểm: Bắc Giang, Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 22-06-2018

Giao dịch viên

Viện Đào Tạo Nhân Lực Vietnam Bankers

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-06-2018

Chuyên viên kinh doanh thế chấp

Công Ty Adecco Vietnam

Mức lương: 8 - 20 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-06-2018

Chuyên viên kinh doanh tín dụng

Công Ty Adecco Vietnam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-06-2018

Chuyên viên tư vấn bảo hiểm đầu tư

Công Ty Adecco Vietnam

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-06-2018

Chuyên viên khách hàng cá nhân

Viện Đào Tạo Nhân Lực Vietnam Bankers

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 11-06-2018

Trợ lý phòng giao dịch - ngân hàng quốc tế

TalentNet Corporation

Mức lương: 6 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 06-06-2018

Trợ lý hành chính - ngân hàng quốc tế

TalentNet Corporation

Mức lương: 6 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 06-06-2018

Tổng đài viên nhắc phí

TalentNet Corporation

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-06-2018

Nhân viên telesale giờ hành chính

TalentNet Corporation

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-06-2018

Giám sát bán hàng

FE Credit

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Tiền Giang
Ngày cập nhật: 29-05-2018

Trưởng phòng đầu tư, nguồn vốn

Tập Đoàn Quốc Tế Symbiotic

Mức lương: 15 - 20 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 25-05-2018

Nhân viên telesales tài chính

Công Ty Tài Chính Mirae Asset

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-05-2018

Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân

Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex

Mức lương: 5 - 13 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 22-05-2018

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG

Việc làm nổi bật