Ngày cập nhật: 26-03-2018
Ngày cập nhật: 21-03-2018

Nhân viên telesales

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Truyền Thông Samo

Mức lương: 7 - 13 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 26-02-2018

Chuyên viên tư vấn

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Truyền Thông Samo

Mức lương: 7 - 13 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 26-02-2018

Trưởng ban kiểm soát nội bộ

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TMS - TMS Group

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 07-02-2018
Ngày cập nhật: 07-02-2018

Nhân viên tư vấn tài chính

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tư Vấn Diamond Star JSC

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 07-02-2018
Ngày cập nhật: 05-02-2018

Kế toán ngân hàng

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Phúc Tín

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 05-02-2018

Giám đốc đầu tư tài chính

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn T And T

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 03-02-2018

Nhân viên tư vấn tín dụng

Công Ty Cổ Phần Mocap Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-02-2018

Chuyên viên tài chính

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thành Thành Công

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 01-02-2018

Chuyên viên phát triển kinh doanh

Ngân Hàng HDBank

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 01-02-2018

Chuyên viên thẩm định giá

Ngân Hàng HDBank

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: An Giang, Bắc Ninh, Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 01-02-2018

Giám đốc thẩm định khách hàng doanh nghiệp

Ngân Hàng HDBank

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 01-02-2018

Chuyên viên cao cấp soạn thảo

Ngân Hàng HDBank

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 01-02-2018

Chuyên viên dịch vụ khách hàng - call center

Ngân Hàng HDBank

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 01-02-2018

Chuyên viên kiểm soát tài chính

Công Ty Cổ Phần Máy Công Cụ Và Thiết Bị T.A.T

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 01-02-2018
Ngày cập nhật: 31-01-2018
Ngày cập nhật: 31-01-2018

Chuyên viên phân tích tài chính vận tải

Công Ty Cổ Phần Vinafco

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 25-01-2018

Giao dịch viên

Ngân Hàng HDBank

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-01-2018

Chuyên viên xử lý nợ

Ngân Hàng HDBank

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 25-01-2018

Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân

Ngân Hàng HDBank

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: An Giang, Bến Tre, Cần Thơ
Ngày cập nhật: 25-01-2018

Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp

Ngân Hàng HDBank

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre
Ngày cập nhật: 25-01-2018

Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Ngân Hàng HDBank

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-01-2018

Chuyên viên dịch vụ khách hàng

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-01-2018

Nhân viên tư vấn tài chính cá nhân

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-01-2018
Ngày cập nhật: 18-01-2018
Ngày cập nhật: 18-01-2018

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG