Ngày cập nhật: 31-01-2018

Chuyên viên phân tích tài chính vận tải

Công Ty Cổ Phần Vinafco

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 25-01-2018

Giao dịch viên

Ngân Hàng HDBank

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-01-2018

Chuyên viên xử lý nợ

Ngân Hàng HDBank

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 25-01-2018

Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân

Ngân Hàng HDBank

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: An Giang, Bến Tre, Cần Thơ
Ngày cập nhật: 25-01-2018

Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp

Ngân Hàng HDBank

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre
Ngày cập nhật: 25-01-2018

Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Ngân Hàng HDBank

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-01-2018

Chuyên viên dịch vụ khách hàng

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-01-2018

Nhân viên tư vấn tài chính cá nhân

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-01-2018
Ngày cập nhật: 18-01-2018
Ngày cập nhật: 18-01-2018

Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh, hành chính

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Hà Tây
Ngày cập nhật: 18-01-2018

Chuyên viên/ Nhân viên/ Cộng tác viên xử lý nợ tín chấp

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank

Mức lương: 9 - 15 triệu
Địa điểm: Bắc Giang, Hà Nội, Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-01-2018

Chuyên viên tài chính

Công Ty TNHH May Thêu Thuận Phương

Mức lương: 8 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-01-2018
Ngày cập nhật: 14-01-2018
Ngày cập nhật: 14-01-2018
Ngày cập nhật: 14-01-2018
Ngày cập nhật: 14-01-2018

Giao dịch viên

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Dân - NCB

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Quảng Ninh
Ngày cập nhật: 10-01-2018
Ngày cập nhật: 10-01-2018

Chuyên viên tác nghiệp tín dụng

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Dân - NCB

Mức lương: 5 - 8 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Quảng Ninh
Ngày cập nhật: 10-01-2018

Nhân viên tài chính

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bắc Kỳ

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-01-2018

Nhân viên khách hàng doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Việt Thành Công

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-01-2018

Trưởng bộ phận quản lý thuế cấp cao

Công Ty TNHH Hoa Sen Việt

Mức lương: 25 - 30 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 05-01-2018

Trưởng bộ phận công nợ cấp cao

Công Ty TNHH Hoa Sen Việt

Mức lương: 25 - 30 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 05-01-2018

Chuyên viên tín dụng

Công Ty TNHH MTV Tài Chính Prudential VN

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 03-01-2018
Ngày cập nhật: 03-01-2018

Giao dịch viên

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Dân

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 03-01-2018

Chuyên viên xử lý khiếu nại tra soát thẻ

Ngân Hàng Phương Đông - OCB

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 23-12-2017

Giám đốc kinh doanh khu vực - kênh bảo hiểm

Ngân Hàng Phương Đông - OCB

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Cần Thơ, Hà Nội, Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 23-12-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG