Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Hogetsu Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 06-12-2022

Nhân viên mua hàng

Công Ty TNHH Thiết Bị Tự Động Hóa Kim Khí Thăng Long

Mức lương: 9 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 06-12-2022

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Thiết Bị Tự Động Hóa Kim Khí Thăng Long

Mức lương: 9 - 20 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 06-12-2022

Nhân viên kinh doanh quốc tế

Công Ty TNHH Một Thành Viên Ausavina

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 05-12-2022
Ngày cập nhật: 05-12-2022

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Viecoms

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-12-2022

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Thực Phẩm NFC

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 29-11-2022

Nhân viên kinh doanh bao bì

Công Ty Cổ Phần Volga VN

Mức lương: 8 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-11-2022

Trưởng phòng mua hàng

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Hoàng Đạt

Mức lương: 25 - 40 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 24-11-2022

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Nhựa Tín Kim

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 24-11-2022

Phó phòng kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Nhựa Tín Kim

Mức lương: 20 - 30 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 24-11-2022

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Thép Nguyễn Minh

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 24-11-2022
Ngày cập nhật: 21-11-2022

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Tân Minh

Mức lương: 15 - 50 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 21-11-2022

Nhân viên mua hàng

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Tân Minh

Mức lương: 15 - 50 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 21-11-2022

Nhân viên trực quầy bán hàng tại siêu thị CoopMart

Công Ty TNHH Thiên An Phát

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-11-2022
Ngày cập nhật: 18-11-2022

Trưởng phòng kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Việt Ba

Mức lương: 25 - 40 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-11-2022

Chuyên viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Việt Ba

Mức lương: 15 - 30 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 17-11-2022

Nhân viên kinh doanh phần mềm

Công Ty TNHH TMDV Công Nghệ Siêu Liên Kết

Mức lương: 10 - 25 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 17-11-2022

Chuyên viên dịch vụ khách hàng

Công Ty TNHH Vạn Thành Sài Gòn

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 16-11-2022

Nhân viên bán hàng

Công Ty TNHH Thương Mại Giải Pháp Ưu Việt

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-11-2022

Nhân viên kinh doanh dự án

Công Ty TNHH Thương Mại Giải Pháp Ưu Việt

Mức lương: 9 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-11-2022

Trợ lý kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Thời Trang Phan Nguyễn

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-11-2022

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Khởi Minh

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 14-11-2022

Nhân viên content seo

Hebora Việt Nam

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-11-2022

Sales engineer

Công Ty TNHH Đầu Tư Quốc Tế Tường Ngọc

Mức lương: 15 - 40 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 14-11-2022

Nhân viên xử lý hồ sơ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bica Holdings

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 11-11-2022

Trưởng phòng xúc tiến đầu tư

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bica Holdings

Mức lương: 12 - 20 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 11-11-2022

Nhân viên tư vấn bất động sản

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bica Holdings

Mức lương: 6 - 20 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 10-11-2022

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG

Việc làm nổi bật