Chỉ huy trưởng ME/ Kỹ sư điện

Công Ty TNHH Cơ Điện Hữu Phát

Mức lương: 15 - 25 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 16-04-2024

Kỹ sư kinh tế xây dựng, QS

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xây Dựng Đa Lộc

Mức lương: 15 - 18 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 16-04-2024
Ngày cập nhật: 16-04-2024

Trình dược viên/ Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Dược Phẩm Thuốc Việt

Mức lương: 10 - 20 triệu
Địa điểm: An Giang, Bình Dương, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Đồng Nai
Ngày cập nhật: 02-04-2024

Nhân viên kế toán kho

Công Ty TNHH Huệ Nguyên

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-04-2024

Giám đốc kỹ thuật phòng cháy chữa cháy

Công Ty Cổ Phần Gia Phú

Mức lương: 15 - 30 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 02-04-2024

Nhân viên thiết kế điện

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 02-04-2024

Nhân viên tiếp liệu

Công Ty CP TMDV Xuất Nhập Khẩu Viên Phát

Mức lương: 7 - 8 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-04-2024

Kỹ thuật viên

Công Ty Cổ Phần Kiến Á

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-04-2024

Kỹ sư điện

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 02-04-2024

Kiến trúc sư chủ trì

Công Ty TNHH Phát Triển Xây Dựng Việt Nam Kiến Hưng

Mức lương: 20 - 40 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 02-04-2024
Ngày cập nhật: 02-04-2024

Nhân viên phụ kho

Công Ty TNHH Anh Tin

Mức lương: 8 - 9 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-04-2024

Nhân viên mua hàng, vật tư

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 02-04-2024

Trưởng phòng sản xuất SMT - bộ phận lắp ráp

HR Career Việt Nam

Mức lương: 30 - 35 triệu
Địa điểm: Hà Nam
Ngày cập nhật: 21-03-2024

Kiến trúc sư

Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Hà An Định

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 21-03-2024

Kỹ thuật hiện trường cơ điện ME

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thiên Ân

Mức lương: 15 - 22 triệu
Địa điểm: Bắc Giang
Ngày cập nhật: 21-03-2024

Kỹ sư quản lý thiết kế kết cấu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thiên Ân

Mức lương: 18 - 22 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 21-03-2024

Chỉ huy trưởng công trình

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thiên Ân

Mức lương: 25 - 30 triệu
Địa điểm: Bắc Giang
Ngày cập nhật: 21-03-2024

Nhân viên tư vấn giải pháp kỹ thuật

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Tân Minh

Mức lương: 15 - 40 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 21-03-2024

Lập trình viên java backend

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn MK

Mức lương: 12 - 25 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 21-03-2024

Nhân viên thủ kho

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn MK

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 21-03-2024

Chuyên viên thiết kế, lập trình

Công Ty TNHH TM Và KT Nguyễn Đức Thịnh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 21-03-2024

Nhân viên kỹ thuật

Công Ty TNHH TM Và KT Nguyễn Đức Thịnh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 21-03-2024
Ngày cập nhật: 21-03-2024

Giám đốc kho vận, xuất nhập khẩu

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Kim Bình

Mức lương: 30 - 35 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 21-03-2024

Kiến trúc sư

Công Ty Cổ Phần IntelLife

Mức lương: 14 - 20 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 04-03-2024

Gia sư thanh nhạc

LAC Academy

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 04-03-2024

Nhân viên kế toán kho

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thái Anh

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 04-03-2024

Nhân viên kế hoạch vật tư

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 04-03-2024

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG