Ngày cập nhật: 07-02-2018

Trưởng ban kiểm soát nội bộ

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TMS - TMS Group

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 07-02-2018

Nhân viên kinh doanh bất động sản

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TMS - TMS Group

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Định, Hà Nội, Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 07-02-2018
Ngày cập nhật: 07-02-2018

Nhân viên lễ tân

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TMS - TMS Group

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 07-02-2018

Giám đốc kinh doanh và tiếp thị

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TMS - TMS Group

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 07-02-2018

Nhân viên kho

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity

Mức lương: 5 - 6 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 07-02-2018
Ngày cập nhật: 07-02-2018

Graphic design intern

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 07-02-2018

Nhân viên mua hàng

Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng

Mức lương: 12 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 07-02-2018
Ngày cập nhật: 07-02-2018
Ngày cập nhật: 07-02-2018
Ngày cập nhật: 07-02-2018

Compliance officer

NY Hoa Viet Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 07-02-2018

Thực tập sinh web developer

UseData

Mức lương: 3 - 5 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 07-02-2018

Nhân viên tư vấn tài chính

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tư Vấn Diamond Star JSC

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 07-02-2018

Kỹ sư cơ điện ME

Công Ty Cổ Phần Fecon

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 06-02-2018

Cán bộ an toàn lao động

Công Ty Cổ Phần Fecon

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 06-02-2018

Giám đốc kỹ thuật

Công Ty Cổ Phần Fecon

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 06-02-2018

Nhân viên hành chính nhân sự

Công Ty TNHH MTV One Health

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 06-02-2018

Nhân viên tester

Công Ty TNHH MTV One Health

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 06-02-2018

Tài xế lái xe cấp cứu

Công Ty TNHH MTV One Health

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 06-02-2018

Nhân viên phát triển đối tác

Công Ty TNHH MTV One Health

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 06-02-2018

Digital marketing executive

Công Ty TNHH MTV One Health

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 06-02-2018

Lập trình viên website PHP

Công Ty TNHH Dịch Vụ Công Nghệ Toàn Năng

Mức lương: 7 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 06-02-2018

Trưởng phòng kỹ thuật, lập trình PHP

Công Ty TNHH Dịch Vụ Công Nghệ Toàn Năng

Mức lương: 12 - 20 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 06-02-2018

Thực tập design

Công Ty TNHH Dịch Vụ Công Nghệ Toàn Năng

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 06-02-2018

Nhân viên văn phòng biết tiếng Nhật

Công Ty TNHH Unimax SaiGon

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 06-02-2018

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Unimax SaiGon

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 06-02-2018

Nhân viên biên phiên dịch tiếng Nhật

Công Ty TNHH Unimax SaiGon

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 06-02-2018

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG