Ngày cập nhật: 13-11-2017

Giám đốc tài chính

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Đất Xanh Miền Nam

Mức lương: 40 - 45 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-11-2017
Ngày cập nhật: 13-11-2017
Ngày cập nhật: 13-11-2017
Ngày cập nhật: 13-11-2017
Ngày cập nhật: 13-11-2017

Tiếp tân

Công Ty Cổ Phần Samedco

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 12-11-2017

Thư ký ban tổng giám đốc

Công Ty Cổ Phần Samedco

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 12-11-2017

Đầu bếp

Công Ty Cổ Phần Samedco

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 12-11-2017

Kế toán kho

Công Ty Cổ Phần Samedco

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 12-11-2017

Nhân viên giao hàng xe tải

Công Ty Cổ Phần Samedco

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 12-11-2017

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Samedco

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 12-11-2017

Cán bộ kỹ thuật hiện trường

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thành Long

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Hưng Yên
Ngày cập nhật: 12-11-2017

Phiên dịch tiếng Nhật

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thành Long

Mức lương: 15 - 20 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 12-11-2017

Nhân viên xuất nhập khẩu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thành Long

Mức lương: 6 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 12-11-2017

Nhân viên kho

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thành Long

Mức lương: 6 - 9 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 12-11-2017

Kỹ sư cơ khí

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thành Long

Mức lương: 6 - 8 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 12-11-2017

Lao động phổ thông

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thành Long

Mức lương: 5 - 8 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 12-11-2017

Công nhân

Công Ty TNHH Lam Son

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 12-11-2017

Nhân viên giao hàng

Công Ty Cổ Phần Đường Biên Hoà

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 11-11-2017

Nhân viên quản lý kho

Công Ty Cổ Phần Đường Biên Hoà

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 11-11-2017

Kế toán tổng hợp

Công Ty Cổ Phần Đường Biên Hoà

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Khánh Hòa
Ngày cập nhật: 11-11-2017

Chuyên viên thủy lợi

Công Ty Cổ Phần Đường Biên Hoà

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Khánh Hòa
Ngày cập nhật: 11-11-2017

Nhân viên vận hành lò hơi

Công Ty Cổ Phần Đường Biên Hoà

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Tây Ninh, Đồng Nai
Ngày cập nhật: 11-11-2017

Nhân viên buồng phòng

Cty TNHH Dana Nhật Minh - Khách Sạn Nhật Minh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 11-11-2017

Nhân viên kỹ thuật, bảo trì viên

Công Ty TNHH Mabuchi Motor Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 11-11-2017

Nhân viên gia công cơ khí

Công Ty TNHH Mabuchi Motor Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 11-11-2017

Chuyên viên biên soạn kỹ thuật

Công Ty TNHH Mabuchi Motor Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 11-11-2017

Nhân viên nhân sự

Công Ty TNHH Mabuchi Motor Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 11-11-2017

Nhân viên kinh doanh nông nghiệp công nghệ cao

Công Ty Thị Nông H-Farm

Mức lương: 3 - 5 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 10-11-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG