Tư vấn thời trang

Chuồn Chuồn Ớt Aodai Boutique

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 16-05-2017

Junior research and develop

Vascara Group

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-03-2017

ĐỊA ĐIỂM

  • 2

NGÀNH NGHỀ

  • 2

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG