Lái xe xúc lật

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng FLC Faros

Mức lương: 8 - 9 triệu
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 17-11-2016

Nhân viên vận hành

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng FLC Faros

Mức lương: 9 - 10 triệu
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 17-11-2016

Nhân viên thí nghiệm đúc mẫu

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng FLC Faros

Mức lương: 7 - 8 triệu
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 17-11-2016

Kỹ thuật vận hành trạm trộn

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng FLC Faros

Mức lương: 9 - 10 triệu
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 17-11-2016

Lái xe bồn Bê tông

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng FLC Faros

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 17-11-2016

Recruitment Executive

Công Ty TNHH FLC Samson Golf & Resort

Mức lương: 8 - 15 triệu
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 14-10-2016

C&B Executive

Công Ty TNHH FLC Samson Golf & Resort

Mức lương: 8 - 15 triệu
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 14-10-2016

Sales Manager

Công Ty TNHH FLC Samson Golf & Resort

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 30-09-2016

Sales Executives

Công Ty TNHH FLC Samson Golf & Resort

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 30-09-2016

F&B Service Manager

Công Ty TNHH FLC Samson Golf & Resort

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 30-09-2016

IT Manager

Công Ty TNHH FLC Samson Golf & Resort

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 30-09-2016

Giáo viên tiếng Anh - English teacher

Công Ty TNHH Giáo Dục Vincent

Mức lương: 3 - 5 triệu
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 01-02-2016

ĐỊA ĐIỂM

  • 12

NGÀNH NGHỀ

  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG