Nhân viên merchandiser

NY Hoa Viet Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 12-07-2021

Nhân viên tổng vụ

NY Hoa Viet Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 04-08-2020

Nhân viên IT

NY Hoa Viet Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 04-08-2020

Nhân viên giác sơ đồ

NY Hoa Viet Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 17-12-2019

Nhân viên nhân sự phụ trách mảng bảo hiểm

NY Hoa Viet Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 07-06-2019

Nhân viên xuất nhập khẩu

NY Hoa Viet Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 06-03-2019

Mechanic manager

NY Hoa Viet Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 11-09-2018

Nhân viên quản lý đơn hàng

NY Hoa Viet Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 21-08-2018

Nhân viên sale tour

Vietrantour Tại Thanh Hóa

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 02-05-2018

Compliance officer

NY Hoa Viet Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 07-02-2018

IT manager

Công Ty TNHH FLC Samson Goft And Resort

Mức lương: 30 - 35 triệu
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 08-01-2018

Sales manager

Công Ty TNHH FLC Samson Goft And Resort

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 08-01-2018

Nhân viên tuyển dụng

NY Hoa Viet Co., Ltd

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 22-12-2017

Import - export staff

NY Hoa Viet Co., Ltd

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 22-12-2017

Nhân viên sale tour

Công Ty Du Lịch Quốc Tế An Bình Phát Group

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 14-12-2017

Nhân viên điều hành

Công Ty Du Lịch Quốc Tế An Bình Phát Group

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 14-12-2017

Nhân viên văn phòng

Công Ty Du Lịch Quốc Tế An Bình Phát Group

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 14-12-2017

Công nhân

Công Ty TNHH Lam Son

Mức lương: 5 - 6 triệu
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 08-12-2017

Giám sát kinh doanh/ Giám sát bán hàng

Công Ty Cổ Phần Daisy Quốc Tế

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 06-12-2017

Lái xe

Công Ty TNHH FLC Samson Golf And Resort

Mức lương: 5 - 6 triệu
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 22-11-2017

Công nhân

Công Ty TNHH Lam Son

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 12-11-2017

Lái xe, phụ xe tại Thanh Hóa

Công Ty TNHH Vận Tải Toàn Phong

Mức lương: 7 - 14 triệu
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 09-10-2017

Nhân viên merchandiser

NY Hoa Viet Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 03-10-2017

Lái xe tải, phụ xe giao hàng

Công Ty TNHH Vận Tải Cường Thịnh

Mức lương: 7 - 15 triệu
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 27-09-2017

Nhân viên kế toán

NY Hoa Viet Co., Ltd

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 13-07-2017

Nhân viên IE

NY Hoa Viet Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 14-06-2017

Tổ trưởng QC

NY Hoa Viet Co., Ltd

Mức lương: 4 - 6 triệu
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 30-05-2017

QA/QC manager

NY Hoa Viet Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 30-05-2017

Secretary for head of department

Công Ty TNHH FLC Samson Golf & Resort

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 16-05-2017

Trợ lý giám đốc ban quản lý

Công Ty TNHH FLC Samson Golf & Resort

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 16-05-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG