Trưởng bộ phận kho

Công Ty Cổ Phần Thép Việt Xô

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 19-06-2024
Ngày cập nhật: 27-03-2024
Ngày cập nhật: 21-03-2024
Ngày cập nhật: 21-03-2024
Ngày cập nhật: 14-03-2024
Ngày cập nhật: 20-02-2024
Ngày cập nhật: 22-01-2024
Ngày cập nhật: 09-08-2023

Quản lý nhà cắt - ngành may

NY Hoa Viet Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 09-08-2023

Nhân viên y tế

Công Ty TNHH FLC Samson Golf And Resort

Mức lương: 6 - 9 triệu
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 28-06-2023
Ngày cập nhật: 05-04-2023

Sale admin

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Trọng Tín

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 13-03-2023
Ngày cập nhật: 03-03-2023
Ngày cập nhật: 24-02-2023
Ngày cập nhật: 13-02-2023

Kỹ thuật vẽ autocad

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Trọng Tín

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 13-02-2023

Lái xe tải

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Trọng Tín

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 13-02-2023

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Trọng Tín

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 13-02-2023
Ngày cập nhật: 04-02-2023
Ngày cập nhật: 31-01-2023

Nhân viên xử lý hồ sơ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bica Holdings

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 11-11-2022

Giám sát hiện trường hạ tầng điện

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Bình Sơn

Mức lương: 14 - 18 triệu
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 05-10-2022

Công nhân sản xuất

Công Ty Cổ Phần Thép Việt Xô

Mức lương: 6 - 8 triệu
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 04-10-2022

Nhân viên thủ kho

Công Ty Cổ Phần Thép Việt Xô

Mức lương: 7 - 9 triệu
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 09-09-2022

Nhân viên hành chính, nhân sự tổng hợp

Công Ty Cổ Phần Thép Việt Xô

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 09-09-2022
Ngày cập nhật: 08-07-2022

Quản lý bao bì

NY Hoa Viet Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 27-06-2022

Phó phòng xuất nhập khẩu

NY Hoa Viet Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 26-10-2021

Nhân viên merchandiser

NY Hoa Viet Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 12-07-2021

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG