Công Ty Cổ Phần Thương Mại Vận Tải TP Commerce

Địa điểm: Hà Nội, Hà Nội

Qui mô công ty: 9 người Loại hình hoạt động: Cổ phần

Việc làm đang đăng tuyển (126)

Vị trí / Chức danh Nơi làm việc Mức lương Ngày đăng
Kho Yên Bái - Lái xe tải thùng kín, phụ xe giao hàng tạp hóa Yên Bái Từ 9 đến 15 triệu 29-03-2023
Lái xe tải, phụ xe giao hàng (bổ túc tay lái) kho Tuyên Quang Tuyên Quang Từ 9 đến 15 triệu 29-03-2023
Lái xe tải thùng B2, phụ xe giao hàng (bổ túc tay lái) - Bắc Ninh Bắc Ninh Từ 9 đến 15 triệu 29-03-2023
Thái Bình - Lái xe tải B2, phụ xe giao hàng bốc xếp tạp hóa Thái Bình Từ 9 đến 15 triệu 29-03-2023
Ninh Bình - Lái xe tải thùng B2 và phụ xe giao hàng bốc xếp Ninh Bình Từ 9 đến 15 triệu 29-03-2023
Hà Nam - Lái xe tải thùng kín, phụ xe giao hàng tạp hóa Hà Nam Từ 9 đến 15 triệu 29-03-2023
Hưng Yên - Lái xe tải thùng kín và phụ xe giao hàng bốc xếp Hưng Yên Từ 9 đến 15 triệu 29-03-2023
Lái xe tải thùng, phụ xe bốc xếp (bổ túc tay lái) tại Hòa Bình Hòa Bình Từ 9 đến 14 triệu 29-03-2023
Hải Dương - Lái xe tải thùng kín và phụ xe giao hàng tạp hóa Hải Dương Từ 9 đến 15 triệu 29-03-2023
Vĩnh Phúc - Lái xe tải thùng, giao hàng tạp hóa (bổ túc tay lái) Vĩnh Phúc Từ 9 đến 14 triệu 29-03-2023
Lái xe tải thùng kín, phụ xe giao hàng tạp hóa - Thái Nguyên Thái Nguyên Từ 9 đến 14 triệu 29-03-2023
Bắc Giang - Tài xế xe tải thùng kín, phụ xe giao hàng tạp hóa Bắc Giang Từ 9 đến 14 triệu 29-03-2023
Lái xe tải thùng, phụ xe bốc xếp (bổ túc tay lái) Hòa Bình Hòa Bình Từ 8 đến 15 triệu 24-03-2023
Nhân viên lái xe tải thùng, phụ xe giao hàng tạp hóa Hải Dương Hải Dương Từ 9 đến 15 triệu 24-03-2023
Lái xe tải thùng, giao hàng tạp hóa (bổ túc tay lái) Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Từ 9 đến 15 triệu 24-03-2023
Lái xe tải B2 trở lên, phụ xe giao hàng tạp hóa Thái Nguyên Thái Nguyên Từ 9 đến 15 triệu 24-03-2023
Nhân viên lái xe tải thùng, phụ xe bốc xếp hàng tại Hưng Yên Hưng Yên Từ 9 đến 15 triệu 24-03-2023
Tài xế lái xe tải thùng kín, phụ xe giao hàng tạp hóa Bắc Giang Bắc Giang Từ 9 đến 15 triệu 24-03-2023
Lái xe tải thùng B2 trở lên, phụ xe giao hàng tạp hóa Thái Bình Thái Bình Từ 9 đến 15 triệu 24-03-2023
Lái xe tải thùng B2 trở lên, phụ xe bốc hàng hóa tại Hà Nam Hà Nam Từ 9 đến 15 triệu 24-03-2023
Tài xế xe tải B2 trở lên và phụ xe giao hàng kho Bắc Ninh Bắc Ninh Từ 9 đến 15 triệu 24-03-2023
Nhân viên lái xe tải thùng và phụ xe giao hàng tại Ninh Bình Ninh Bình Từ 9 đến 14 triệu 24-03-2023
Tài xế xe tải thùng kín B2 và phụ xe giao hàng tại Bắc Ninh Bắc Ninh Từ 9 đến 15 triệu 18-03-2023
Tài xế xe tải thùng, phụ xe giao hàng tạp hóa tại Tuyên Quang Tuyên Quang Từ 9 đến 15 triệu 18-03-2023
Lái xe tải thùng kín B2, phụ xe bốc hàng tạp hóa tại Yên Bái Yên Bái Từ 9 đến 15 triệu 18-03-2023
Tài xế lái xe tải thùng, phụ xe bốc hàng tại Thái Bình Thái Bình Từ 9 đến 14 triệu 18-03-2023
Tài xế xe tải thùng B2, phụ xe giao hàng bốc xếp tại Ninh Bình Ninh Bình Từ 9 đến 15 triệu 18-03-2023
Tài xế lái xe tải thùng kín, phụ xe giao hàng tạp hóa tại Hà Nam Hà Nam Từ 9 đến 15 triệu 18-03-2023
Nhân viên lái xe tải thùng kín, phụ xe giao hàng tại Hưng Yên Hưng Yên Từ 9 đến 15 triệu 18-03-2023
Nhân viên lái xe tải và phụ xe bốc xếp tạp hóa tại Hòa Bình Hòa Bình Từ 9 đến 14 triệu 18-03-2023
Tài xế xe tải thùng kín, phụ xe giao hàng tạp hóa tại Hải Dương Hải Dương Từ 9 đến 15 triệu 18-03-2023
Nhân viên lái xe tải thùng và giao hàng tạp hóa tại Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Từ 9 đến 15 triệu 18-03-2023
Tài xế xe tải thùng kín B2 và phụ xe giao hàng tại Thái Nguyên Thái Nguyên Từ 9 đến 14 triệu 18-03-2023
Tài xế xe tải thùng và phụ xe giao hàng tạp hóa tại Bắc Giang Bắc Giang Từ 9 đến 15 triệu 18-03-2023
Lái xe tải thùng kín B2, phụ xe giao hàng tại Bắc Ninh Bắc Ninh Từ 9 đến 14 triệu 13-03-2023
Lái xe tải thùng kín, phụ xe giao hàng tạp hóa tại Thái Bình Thái Bình Từ 9 đến 15 triệu 13-03-2023
Lái xe tải thùng, phụ xe giao hàng tại Ninh Bình Ninh Bình Từ 9 đến 14 triệu 13-03-2023
Lái xe tải thùng kín, phụ xe giao hàng tạp hóa tại Hà Nam Hà Nam Từ 9 đến 15 triệu 13-03-2023
Lái xe tải thùng kín, phụ xe giao hàng bốc xếp tại Hưng Yên Hưng Yên Từ 9 đến 15 triệu 13-03-2023
Lái xe tải thùng kín, phụ xe bốc xếp tạp hóa tại Hòa Bình Hòa Bình Từ 9 đến 15 triệu 13-03-2023
Lái xe tải thùng kín, phụ xe giao hàng tạp hóa tại Hải Dương Hải Dương Từ 9 đến 14 triệu 13-03-2023
Lái xe tải thùng kín và giao hàng tạp hóa tại Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Từ 9 đến 14 triệu 13-03-2023
Lái xe tải thùng kín, phụ xe giao hàng tại Thái Nguyên Thái Nguyên Từ 9 đến 15 triệu 13-03-2023
Lái xe tải thùng kín, phụ xe giao hàng tạp hóa tại Bắc Giang Bắc Giang Từ 9 đến 14 triệu 13-03-2023
Lái xe tải thùng kín B2, phụ xe giao hàng tại Yên Bái Yên Bái Từ 9 đến 15 triệu 08-03-2023
Lái xe tải thùng kín B2 và phụ xe giao hàng tại Bắc Ninh Bắc Ninh Từ 9 đến 14 triệu 08-03-2023
Lái xe tải thùng B2, phụ xe giao hàng tạp hóa tại Thái Bình Thái Bình Từ 9 đến 15 triệu 08-03-2023
Lái xe tải thùng B2, phụ xe giao hàng tại Ninh Bình Ninh Bình Từ 9 đến 15 triệu 08-03-2023
Lái xe tải thùng kín B2, phụ xe giao hàng tạp hóa tại Hà Nam Hà Nam Từ 9 đến 15 triệu 08-03-2023
Lái xe tải thùng kín, phụ xe giao hàng, kho tại Hưng Yên Hưng Yên Từ 9 đến 15 triệu 08-03-2023

Giới thiệu về công ty

- Công Ty Thương Mại Vận Tải TP Commerce: Chuyên ngành vận tải hàng hóa.

- Liên hệ: Hoàng Ngọc Châu - 0332.515.823

- Hoặc email: hoangthichau001@gmail.com.