Kỹ sư dự án

Công Ty TNHH Xây Dựng Tự Lập

Mức lương: 17 - 25 triệu
Địa điểm: Phú Thọ
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Công nhân sản xuất

Công Ty TNHH Xây Dựng Tự Lập

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Phú Thọ
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Kế toán xây dựng

Công Ty TNHH Xây Dựng Tự Lập

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Phú Thọ
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Thép Việt Xô

Mức lương: 9 - 30 triệu
Địa điểm: Phú Thọ
Ngày cập nhật: 09-08-2023

Kế toán viên

Công Ty TNHH Xây Dựng Tự Lập

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Phú Thọ
Ngày cập nhật: 23-05-2023

Trưởng phòng kinh doanh

Công Ty TNHH Xây Dựng Tự Lập

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Phú Thọ
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Kế toán viên

Công Ty TNHH Xây Dựng Tự Lập

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Phú Thọ
Ngày cập nhật: 13-03-2023
Ngày cập nhật: 08-03-2023
Ngày cập nhật: 24-02-2023

Chỉ huy trưởng công trình cầu, đường

Công Ty TNHH Xây Dựng Tự Lập

Mức lương: 20 - 30 triệu
Địa điểm: Phú Thọ
Ngày cập nhật: 19-10-2022

Nhân viên kỹ thuật hiện trường

Công Ty TNHH Xây Dựng Tự Lập

Mức lương: 12 - 18 triệu
Địa điểm: Phú Thọ
Ngày cập nhật: 19-10-2022

Quản lý nhà máy

Công Ty TNHH MTV Năng Lượng An Việt Phát

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Phú Thọ
Ngày cập nhật: 25-03-2022
Ngày cập nhật: 30-12-2021

Nhân viên thí nghiệm xây dựng

Công Ty TNHH Xây Dựng Tự Lập

Mức lương: 14 - 20 triệu
Địa điểm: Phú Thọ
Ngày cập nhật: 09-12-2021

Nhân viên phòng kế hoạch đấu thầu

Công Ty TNHH Xây Dựng Tự Lập

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Phú Thọ
Ngày cập nhật: 09-12-2021

Kiến trúc sư

Công Ty TNHH Xây Dựng Tự Lập

Mức lương: 15 - 25 triệu
Địa điểm: Phú Thọ
Ngày cập nhật: 01-12-2021

Nhân viên kỹ thuật hiện trường

Công Ty TNHH Xây Dựng Tự Lập

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Phú Thọ
Ngày cập nhật: 04-08-2021

Chỉ huy trưởng cầu đường

Công Ty TNHH Xây Dựng Tự Lập

Mức lương: 20 - 25 triệu
Địa điểm: Phú Thọ
Ngày cập nhật: 16-07-2021

Nhân viên kỹ thuật xây dựng văn phòng

Công Ty TNHH Xây Dựng Tự Lập

Mức lương: 15 - 18 triệu
Địa điểm: Phú Thọ
Ngày cập nhật: 16-07-2021

Tổng quản lý khách sạn

Công Ty TNHH An Thành Plaza

Mức lương: 30 - 60 triệu
Địa điểm: Phú Thọ
Ngày cập nhật: 21-06-2018

Trưởng bộ phận lễ tân

Công Ty TNHH An Thành Plaza

Mức lương: 10 - 18 triệu
Địa điểm: Phú Thọ
Ngày cập nhật: 21-06-2018

Kỹ sư xây dựng phần thô

Công Ty Cổ Phần Confitech Tân Đạt

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Phú Thọ
Ngày cập nhật: 07-03-2017

Nhân viên kinh doanh tại Thanh Thủy - Phú Thọ

Công Ty TNHH Acacy

Mức lương: 6 - 9 triệu
Địa điểm: Phú Thọ
Ngày cập nhật: 24-02-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG