Nhân viên kỹ thuật hiện trường

Công Ty TNHH Xây Dựng Tự Lập

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Phú Thọ
Ngày cập nhật: 04-08-2021

Chỉ huy trưởng cầu đường

Công Ty TNHH Xây Dựng Tự Lập

Mức lương: 20 - 25 triệu
Địa điểm: Phú Thọ
Ngày cập nhật: 16-07-2021

Nhân viên kỹ thuật xây dựng văn phòng

Công Ty TNHH Xây Dựng Tự Lập

Mức lương: 15 - 18 triệu
Địa điểm: Phú Thọ
Ngày cập nhật: 16-07-2021

Tổng quản lý khách sạn

Công Ty TNHH An Thành Plaza

Mức lương: 30 - 60 triệu
Địa điểm: Phú Thọ
Ngày cập nhật: 21-06-2018

Trưởng bộ phận lễ tân

Công Ty TNHH An Thành Plaza

Mức lương: 10 - 18 triệu
Địa điểm: Phú Thọ
Ngày cập nhật: 21-06-2018

Kỹ sư xây dựng phần thô

Công Ty Cổ Phần Confitech Tân Đạt

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Phú Thọ
Ngày cập nhật: 07-03-2017

Nhân viên kinh doanh tại Thanh Thủy - Phú Thọ

Công Ty TNHH Acacy

Mức lương: 6 - 9 triệu
Địa điểm: Phú Thọ
Ngày cập nhật: 24-02-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG